close
تبلیغات در اینترنت
دانلود بیمه های آتش سوزی و دلایل عدم گرایش افراد به آن
loading...
سرویس سایت سایت رزبلاگ بزرگترین سرویس ارائه خدمات سایت نویسی حرفه ای در ایران

دانلود پروژه و مقاله

بیمه های آتش سوزی و دلایل عدم گرایش افراد به آن , بیمه های آتش سوزی , عدم گرایش بیمه آتش سوزی , بیمه های آتش سوزی و دلایل عدم گرایش افراد به آن , پژوهش بیمه ها

دانلود بیمه های آتش سوزی و دلایل عدم گرایش افراد به آن

بیمه های آتش سوزی و دلایل عدم گرایش افراد به آن

"بیمهدسته: مدیریت
بازدید: 18 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 127 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 122

داشتن زندگی عاری از خطر همواره آرزو و هدف مردم بوده است زیر میل به ایمنی و امنیت، بخش تفكیك ناپذیری از ماهیت همه انسانها راتشكیل داده و آنها همواره درتلاش برای بهبود شرایط زندگی و آسایش بیشتر سعی كرده اند با ایجاد تغییر درطبیعت، آن را به خدمت خود درآورند بشر دراین راه همزمان با دستیابی به مواد، تجهیزات، دستگاه ها و به عبارتی به خدمت گرفتن فن آوری

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

"خرید"

بیمه های آتش سوزی و دلایل عدم گرایش افراد به آن

 

داشتن زندگی عاری از خطر همواره آرزو و هدف مردم بوده است زیر میل به ایمنی و امنیت، بخش تفكیك ناپذیری از ماهیت همه انسانها راتشكیل داده و آنها همواره درتلاش برای بهبود شرایط زندگی و آسایش بیشتر سعی كرده اند با ایجاد تغییر درطبیعت، آن را به خدمت خود درآورند. بشر دراین راه همزمان با دستیابی به مواد، تجهیزات، دستگاه ها و به عبارتی به خدمت گرفتن فن آوری نوین، به همان اندازه با خطرات و مخاطرات بیشتر و جدیدتر و پیچیده تری مواجه گردیده است.

با ظهور انقلاب صنعتی درقرن هیجدهم كه تحول عظیمی درپیشرفت و تبدیل كارگاههای كوچك خانگی و منطقه ای به كارخانجات بزرگ وعظیم به شمار می رود. مخاطرات ازحالت ساده و سنتی به مخاطرات پیچیده خاص صنایع و فرایند های پیچیده تبدیل گردید.

درهمین راستا درفرایند پیشرفت و تكامل، انسان ناچار ازبه كارگیری برخی مواد و ابزار خطرناك و ایجاد تغییر درآنها شده است. علاوه بر مخاطرات خاص و پیچیده عصر فوق تكنولوژیك قرن بیست و یكم، تجمع و تراكم سرمایه بالاخص درمناطق كلان شهرها خود برشدت گرفتن مخاطرات و ریسك های پیرامون زندگی بشر كه بقاء مهم ترین هدف آن است می افزاید. براساس همین نگرش، رویكرد جدیدی درمباحث ریسك علی الخصوص مدیریت ریسك حریق در ادبیات بیمه ای جهان متولد شد.

بیمه آتش سوزی سابقه ای بیش از 300 سال درجهان دارد و پیشینه آن درایران به حدود یك قرن می رسد. دراین تحقیق پس از ذكر كلیاتی درمورد آتش سوزی و بیمه نامه های مربوط به آن و نحوه محاسبه و ارزیابی خسارت و تعیین نرخ و حق بیمه پرداخته و درپایان با بررسی فرضیه های تحقیق سعی می شود با توجه به مطالعات و بررسیهای آماری عوامل موثر بربیمه های آتش سوزی درایران را شناخته و ضمن معرفی آنها پیشنهاداتی جهت توسعه مطلوب این بیمه نامه ها درایران ارائه داد.

اهداف تحقیق و علت انتخاب موضوع:

همه روزه بعلت وقوع آتش سوزی های كوچك و بزرگ درگوشه و كنار این كشور و عدم وجود استطاعت مالی كافی ازسوی افراد و یا سازمانها بمنظور جبران این خسارتها، متاسفانه شاهد نابودی بسیاری از خانواده ها (بعلت عدم وجود تمكین مالی) و یا سازمانها (علیرغم مفید بودنشان برای جامعه) می باشیم، درحالیكه كه باهزینه نمودن مبلغ نسبتاً اندكی این افراد و سازمانها قادر به تحت پوشش قرار دادن اموال خود می باشند.

هدف از انجام این تحقیق شناسایی علت و یا عللی می باشند كه با وجود ارائه پوششهای نسبتاً كافی بیمه ای توسط شركتهای بیمه، افراد و سازمانها استقبال مناسب را از این پوششها نمی نمایند ازآن پس نه تنها عنصر فعالی درجامعه به شمار نمی روند بلكه خود محتاج كمك دیگران میشوندو این موضوع چه بسا می تواند منشاء ایجاد مشكلات و نابسامانی های زیاد شوند.

فرضیه های تحقیق

جهت تببین عوامل موثر درتوسعه مطلوب بیمه های آتش سوزی فرضیه های زیر مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهند گرفت.

فرضیه یك: رابطه مستقیمی بین میزان درآمد مردم و میزان خرید بیمه نامه های آتش سوزی وجود دارد.

فرضیه دوم: رابطه مستقیمی بین میزان شناخت مردم و میزان خرید بیمه نامه های آتش سوزی وجوددارد .

فرضیه سوم: رابطه مستقیمی بین میزان تبلیغات موثر توسط بیمه گران و خرید بیمه نامه های آتش سوزی توسط اقشار مختلف جامعه وجود دارد.

فرضیه چهارم: رابطه مستقیمی بین اعتقادات مذهبی مردم درزمینه قضا و قدر و میزان استقبال آنان از بیمه های آتش سوزی وجود دارد.

فرضیه پنجم: میزان حق بیمه صادره شركتهای بیمه نسبت به سالهای قبل افزایش پیدا كرده و به همان نسبت میزان ضریب خسارت كاهش یافته است.

قلمروتحقیق:

شركتهی بیمه ایران و همچنین استفاده از كتابخانه بیمه مركزی ایران و كتب و نشریات بیمه ای موجود درآن و پژوهشهای مرتبط با موضوع و گزارشهای آماری.

فهرست مطالب:

فصل یك- كلیات تحقیق..........................

مقدمه........................................

اهداف تحقیق و علت انتخاب موضوع...............

فرضیه های تحقیق..............................

قلمرو تحقیق..................................

روش تحقیق....................................

تعریف واژه های بكار رفته در تحقیق............

فصل دو- كلیات بیمه...........................

تاریخچه بیمه در جهان و ایران.................

مبانی تئوریك بیمه............................

بررسی فقهی مساله بیمه........................

تقسیم بندی انواع بیمه........................

فصل سه- كلیات بیمه های آتش سوزی..............

تاریخچه بیمه آتش سوزی........................

بیمه آتش سوزی در ایران.......................

مفاهیم آتش سوزی..............................

طریقه بوجود آمدن آتش سوزی....................

طبقه بندی آتش سوزیها.........................

عوامل گسترش آتش سوزی.........................

قدرت توسعه و گسترش آتش سوزی..................

قرارداد بیمه آتش سوزی........................

مراحل صدور بیمه نامه آتش سوزی................

كارشناسی و بازدید اولیه......................

نحوه تعیین نرخ و محاسبه حق بیمه..............

قیمت تمام شده در بیمه آتش سوزی...............

خطرات تحت پوشش در بیمه آتش سوزی..............

- انفجار.....................................

- صاعقه......................................

خطرات اضافی بیمه نامه های آتش سوزی...........

- بیمه شكست شیشه.............................

- بیمه سرقت با شكست حرز......................

- بیمه طوفان.................................

- بیمه ضایعات................................

- بیمه سیل...................................

- بیمه زلزله.................................

- بیمه سقوط هواپیما..........................

انواع بیمه های آتش سوزی......................

- بیمه منازل مسكونی..........................

- بیمه تمام خطر..............................

- بیمه نامه آتش سوزی بر مبنای اولین خسارت....

- بیمه مشترك.................................

- بیمه نامه اظهارنامه ای.....................

خسارت آتش سوزی...............................

پرداخت خسارت.................................

حدود تعهدات بیمه گر در صورت وقوع حادثه و ارزیابی خسارت  

فصل چهار- نتیجه گیری و پیشنهادات.............

عوامل مؤثر بر بیمه های آتش سوزی .............

- عوامل اجتماعی..............................

- عوامل مربوط به برنامه ریزی.................

- عوامل آموزشی...............................

- عوامل بازاریابی............................

- عوامل اقتصادی..............................

- عوامل مذهبی................................

- عوامل ساختاری..............................

بررسی آمار و عملكرد شركتهای بیمه ایران از سال 1379 الی 1382 

نتیجه بررسیهای بعمل آمده در آمار شركتها تا سال 82  

پیشنهادات....................................

منابع........................................

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

"خرید"

 

برچسب ها : بیمه های آتش سوزی و دلایل عدم گرایش افراد به آن , بیمه های آتش سوزی , عدم گرایش بیمه آتش سوزی , پژوهش بیمه های آتش سوزی و دلایل عدم گرایش افراد به آن , تحقیق بیمه های آتش سوزی و دلایل عدم گرایش افراد به آن , مقاله بیمه های آتش سوزی و دلایل عدم گرایش افراد به آن , پروژه , تحقیق , مقاله , پژوهش , پایان نامه , دانلود پروژه , دانلود تحقیق , دانلود مقاله , دانلود پ ,

فروشگاه پروژه و مقاله

بازگشت به صفحه اصلی وبلاگ مقاله و پروژه

بازدید : 71 تاریخ : پنجشنبه 18 خرداد 1396 زمان : 10:10 نویسنده : رضا احیایی نظرات ()
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز

آمار سایت
 • کل مطالب : 16065
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 5
 • تعداد اعضا : 0
 • آی پی امروز : 59
 • آی پی دیروز : 153
 • بازدید امروز : 1,636
 • باردید دیروز : 3,017
 • گوگل امروز : 2
 • گوگل دیروز : 24
 • بازدید هفته : 10,164
 • بازدید ماه : 69,110
 • بازدید سال : 69,110
 • بازدید کلی : 1,087,907
 • مطالب