close
تبلیغات در اینترنت
دانلود پژوهش مدیریت آموزشی مبتنی بر سیستم
loading...
سرویس سایت سایت رزبلاگ بزرگترین سرویس ارائه خدمات سایت نویسی حرفه ای در ایران

دانلود پروژه و مقاله

مدیریت آموزشی مبتنی بر سیستم دسته: مدیریت بازدید: 18 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 142 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 198 در جهان امروز توسعه هدف اصلی جوامع و از مهمترین سیاستگذاری‌های دولت‌ها محسوب میگردد بدیهی است که توفیق جوامع در زمینه‌های فرهنگی، سیاسی، و اقتصادی در گرو برخوردای از یک نظام آموزشی منسجم و پویاست و مدیریت موثر نقش اساسی در هدایت نظام آموزشی در نیل به اهداف توسعه بر عهده دارد قیمت فایل فقط 8,900 تومان پژوهش مدیریت آموزشی مبتنی بر سیستم در جهان امروز توسعه هدف اصلی جوامع…

مدیریت آموزشی مبتنی بر سیستم

مدیریت آموزشی مبتنی بر سیستم

مدیریت آموزشی مبتنی بر سیستمدسته: مدیریت
بازدید: 18 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 142 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 198

در جهان امروز توسعه هدف اصلی جوامع و از مهمترین سیاستگذاری‌های دولت‌ها محسوب میگردد بدیهی است که توفیق جوامع در زمینه‌های فرهنگی، سیاسی، و اقتصادی در گرو برخوردای از یک نظام آموزشی منسجم و پویاست و مدیریت موثر نقش اساسی در هدایت نظام آموزشی در نیل به اهداف توسعه بر عهده دارد

قیمت فایل فقط 8,900 تومان

خرید

پژوهش مدیریت آموزشی مبتنی بر سیستم

در جهان امروز توسعه هدف اصلی جوامع و از مهمترین سیاستگذاری‌های دولت‌ها محسوب میگردد. بدیهی است که توفیق جوامع در زمینه‌های فرهنگی، سیاسی، و اقتصادی در گرو برخوردای از یک نظام آموزشی منسجم و پویاست و مدیریت موثر نقش اساسی در هدایت نظام آموزشی در نیل به اهداف توسعه بر عهده دارد.

از زمان تشکیل آموزش و پرورش، به صورت رسمی‌در کشورها حدود یک قرن می‌گذرد در خلال این مدت نظام آموزشی در اثر تحولاتی که در سطح جامعه رخ داده است ازجهات گوناگون وسعت و گستردگی پیدا کرده است و این امر اهداف، وظایف و مسئولیت‌های آن را پیچیده تر و اداره امور را به مراتب دشوارتر نموده است.

رسالت اساسی آموزشی و پرورش تربیت انسان سالم و سازنده است براین اساس مدیران فقط بازگوکننده بخشنامه‌ها ومجری آئین نامه‌ها وناظر بر اجرای برنامه‌ها‌ی رسمی‌ نیستند بلکه وظیفه دارند فعالیت‌های مدرسه را در جهت اهداف متعالی تربیت، سازندگی دانش آموزان و در نهایت موفقیت جامعه هدایت نمایند.

پس، مدیران آموزشی حال و آینده موظف هستند که با تعاریف و کارکردهای مدیریت، نظریه‌ها و تئوریهای مدیریت، راه، روش و اصول جدید مدیریت (سازمان‌های یادگیرنده، مدیریت مشارکتی، مدیریت خلاق، مدیریت دانش، مدیریت کیفیت فراگیر آشنایی کامل داشته باشند تا بتوانند محیطی دلپذیر و رضایت بخشی برای فعالیت پرسنل فراهم آورند.)

به امید آنکه مدیریت آموزش و پرورش، امری عادی و مرسوم تلقی نشود و مدیران آموزشی در چارچوب صرف اعمال ضوابط، بایدها و اتکاء به قدرت رسمی، محبوس ومحدود نگردد، بلکه بیش از آن، زمینه برای ایجاد و توسعه روابط انسانی به ویژه مدیریت آموزشی فراهم گردد.

 

فهرست مطالب:

مقدمه:
نوع تحقیق:
روش کتابخانه ای
انواع سند
ابزار گردآوری اطلاعات درروش کتابخانه ای
فیش
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
ضرورت تحقیق و تجزیه و تحلیل:
ویژگی‌های مدیران آموزشی
جنبه نوآوری تحقیق:
نتیجه گیری و پیشنهاد:
تعاریف مدیریت
روش‌های تحقیق
تحقیقات علمی‌بر اساس هدف
1. تحقیق بنیادی
2. تحقیق کاربردی
3. تحقیقات عملی:
تحقیقات علمی‌بر اساس ماهیت و روش پژوهش تاریخی
تحقیق توصیفی
پژوهش زمینه یابی
پژوهش تحلیل محتوا
پژوهش موردی:
پژوهش قوم نگاری
پژوهش آزمایشی (تجربی)
پژوهش شبه آزمایشی:
تحقیقات همبستگی یاهمخوانی
تحقیقات علی (پس رویدادی).
تحقیق برآوردی، ارزشیابی
روش‌های گرد آوری اطلاعات
روش‌های کتابخانه ای:
روش‌های میدانی:
نظریه مدیریت علمی
نظریه مدیریت اداری
نظریه بوروکراسی
نظریه روابط انسانی
نظریه سیستم:
تعریف سیستم:
سیستم باز و بسته
کاربرد نظریه سیستم در مدیریت
نظریه ترکیبی
علاقه برای محصول یا هدف:
علاقه برای پرسنل:
تئوری اقتضاء:
مدیریت کیفیت جامع
تعریف مدیریت کیفیت جامع در صنعت:
تعریف مدیریت کیفیت جامع در تعلیم و تربیت:
مدیریت مبتنی بر TOSIDPAR:
TOSIDPAR و دلالت‌های آن:
تئوری «Z»:
ایجاد یک سازمان یادگیرنده:
سازمان یاد گیرنده :
ایجاد سازمان‌های یادگیرنده :
1. شناخت هدف
2. وجود رهبران اندیشمند
الف: تدوین استراتژی :
ب: طرح ریزی مجدد ساختار سازمانی :
3. وجود کارکنان یادگیرنده و خلاق:
4. تفویض اختیار به کارکنان و آموزش آن ها:
5. مشارکت کامل در اطلاعات:
6. برخورداری از یک الگوی پوینده:
7. به کارگیری علم و تجربه:
نتیجه گیری:
سازمان یادگیرنده و تعریف آن:
ویژگی‌های سازمان‌های یادگیرنده از نظر دکتر الوانی:
مدرسه یادگیرنده :
مبانی اساسی:
1. نگریستن به مدرسه به مثابه یک نظام اجتماعی
2. رویکرد آموزشی و بهسازی «کل سازمان» :
3. اندیشه هایی که ارتباط بین بهسازی منابع انسانی و یادگیری سازمانی و مدیریت راهبردی و موفقیت سازمانی
تعریف و توصیف مدرسه یادگیرنده:
ویژگی‌های مدرسه یادگیرنده :
استقرار مدرسه یادگیرنده :
اقدامات کلیدی برای تسهیل مدرسه یادگیرنده :
«مدیریت كیفیت فراگیر»
ادواردز دمینگ كیست و پیشنهادش برای تعلیم و تربیت چیست؟
اصول مدیریتی دكتر دمینگ:
كاربرد فلسفة مدیریت دمینگ در مدارس:
بینش، مالكیت و تعهد: ابتدای مدیریت كیفی فراگیر در مدرسه:
سه كاركرد بینش:
تعهد- چالش راستین بینش:
مالكیت به منزله ندای تعهد:
تعریف مدیریت كیفی فراگیر در بافت آموزش و پرورش:
اجرای مدیریت كیفی و فراگیر
سه كیفیت نرم افزاری در مدیریت كیفی فراگیر
اولین جزء تشكیل دهنده مدیریت كیفی فراگیر:
دومین جزء تشكیل دهنده مدیریت كیفی فراگیر:
سومین جز تشیكل دهنده مدیریت كیفی فراگیر:
چهارمین جز تشكیل دهنده مدیریت كیفی فراگیر:
پنجمین جز تشكیل دهنده مدیریت كیفی فراگیر:
«مطالعات موردی در مدیریت آموزشگاهی»
خواهر خواندگی مدرسه ای
هم دلی محصول هم فكری است
فعالیت‌های تعاملی برای هم افزایی بیشتر
مقدمه:
مدیریت دانش در مدارس
اصول مدیریت دانش
نظام مدیریت مدرسه محور ساختاری اثر بخش برای مدیریت دانش
1. عدم تمركز:
2. مشاركت:
3. پژوهش محوری

4. دانش و مهارت:
5. اطلاعات (و ارتباطات موثر)
مطالعه موردی:
6. ارزشیابی عملكرد و پاداش:
نقش ارزش‌ها در مدیریت دانش
پیش زمینه‌های دانش افرینی:
كاركرد‌های مدیریت
برنامه ریزی:
مراحل برنامه ریزی:
برنامه ریزی آموزشی:
سازماندهی:
الف ) تقسیم كار:
ب) اختیار و مسئولیت:
ج) روابط منطقی:
كارگزینی:
رهبری:
هماهنگی:
اصول هماهنگی:
ارتباطات:
تعریف ارتباطات و اهمیت آن:
انواع ارتباطات:
1- ارتباط عمودی:
2- ارتباط افقی:
3- ارتباطات مورب:
بودجه:
اصول بودجه:
تهیه و تنظیم بودرجه:
1- بودجه متداول:
2- بودجه برنامه ای:
«نقش مدیران در خلاقیت و نوآوری در آموزشگاهها»
فرآیند تفكر خلاق
1- آمادگی
2- پرورش دادن:
3- بینش:
4- تعیین روایی بینش:
كاوشگری:
اثرات آموزشی و پرورشی:
ترجمه مقاله انگلیسی
مرکز EPPI
اولین بازنگری
چالش‌های موجود در پروسه بازنگری
منابع و مآخذ

قیمت فایل فقط 8,900 تومان

خرید

 

فروشگاه پروژه و مقاله

بازگشت به صفحه اصلی وبلاگ مقاله و پروژه

بازدید : 300 تاریخ : پنجشنبه 18 خرداد 1396 زمان : 10:52 نویسنده : رضا احیایی نظرات ()
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز

آمار سایت
 • کل مطالب : 16065
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 7
 • تعداد اعضا : 0
 • آی پی امروز : 60
 • آی پی دیروز : 153
 • بازدید امروز : 1,805
 • باردید دیروز : 3,017
 • گوگل امروز : 2
 • گوگل دیروز : 24
 • بازدید هفته : 10,333
 • بازدید ماه : 69,279
 • بازدید سال : 69,279
 • بازدید کلی : 1,088,076
 • مطالب