close
تبلیغات در اینترنت
پایان نامه
loading...
سرویس سایت سایت رزبلاگ بزرگترین سرویس ارائه خدمات سایت نویسی حرفه ای در ایران

دانلود پروژه و مقاله

پاورپوینت زیست دوم تجربی فصل دوم (كلروپلاست ،میتوكندری، راههای عبور مواد از غشاء) دسته: زیست شناسی بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 1303 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 20 پاورپوینت دارای 20اسلاید در مورد كلروپلاست ،میتوكندری، راههای عبور مواد از غشاء با ظاهری زیبا ، متفاوت ، مفید، مختصر و قابل ویرایش می باشد قسمتی از متن را ببینید و در صورت تمایل خرید کنید قیمت فایل فقط 7,500 تومان پاورپوینت زیست دوم تجربی فصل دوم (كلروپلاست ،میتوكندری، راههای عبور مواد از غشاء)   هدفهای رفتاری از دانش آموزان…

دانلود بررسی تأثیر معلولیت جسمی حركتی نوجوانان دختر 19-13 سال شهر تهران بر خلاقیت آنها

بررسی تأثیر معلولیت جسمی حركتی نوجوانان دختر 19-13 سال شهر تهران بر خلاقیت آنها

"بررسیدسته: علوم تربیتی
بازدید: 15 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 133 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 120

تحقیق حاضر بررسی تأثیر معلولیت جسمی حركتی نوجوانان دختر بر خلاقیت آنها را مورد مطالعه قرار می‎دهد هدف از این تحقیق نیز بررسی چگونگی تفكر خلاق در افراد معلول جسمی حركتی و نیز یافتن همبستگی اجتماعی صفات شخصیت و نیروی خلاق در این افراد است

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

"خرید"

بررسی تأثیر معلولیت جسمی حركتی نوجوانان دختر 19-13 سال شهر تهران بر خلاقیت آنها


تحقیق حاضر بررسی تأثیر معلولیت جسمی- حركتی نوجوانان دختر بر خلاقیت آنها را مورد مطالعه قرار می‎دهد. هدف از این تحقیق نیز بررسی چگونگی تفكر خلاق در افراد معلول جسمی- حركتی و نیز یافتن همبستگی اجتماعی صفات شخصیت و نیروی خلاق در این افراد است.

 

در این تحقیق بعد از تعاریف متعدد از خلاقیت، مراحل و عوامل مؤثر بر خلاقیت به رابطه‌ی خلاقیت و ویژگی های شخصیتی اشاره شده است. همچنین با مطالعة مفهوم خودپنداری و نقش تصویر ذهنی بدن در خودپنداری نوجوانان این مسأله روشن می‎شود كه به طور كلی تصویر ذهنی بدن به عنوان آگاهی كامل شخص از بدن خودش و امكانات آن برای حركت و جنبش می‎باشد و محققان بر اهمیت نهایی تصویر ذهنی بدن بر سازگاری روانی و هیجانی تأكید كرده اند. اثر معلولیت فرد بر روی رفتارش بیشتر غیرمستقیم است تا مستقیم. همچنین سطح آرزوی فرد نهایتاً به خودپنداری او بستگی دارد. چگونگی واكنش افراد نسبت به یك فرد معلول مهمتر از معلولیت واقعی اوست. خودپنداری افراد بیشتر از ناتوانی آنها در رفتارشان تأثیر دارد.

 

از سوی دیگر مرور تحقیقاتی كه درباره جنبه های روانی معلولیت جسمی- حركتی به عمل آمده آشكار می سازد كه در اكثر افراد معلول ادراك «خود» و «خودپنداری» و ارزیابی از خود تحت تأثیر معلولیت جسمانی قرار می‎گیرد.

 

جامعة تحقیق ما معلولان جسمی- حركتی مراكز توانبخشی در مقطع نوجوانی است كه 50 نفر بودند و برای مقایسه نیز 50 نفر از دانش آموزان دوره راهنمایی و دبیرستان شهر تهران انتخاب شدند. در این تحقیق آزمون مورد استفاده قرار گرفت. 1- آزمون خلاقیت تورنس كه شامل 60 سؤال بود و 2- آزمون خودپذیری كه شامل 30 سؤال بود.

 

مقایسه و تجزیه و تحلیل نمرات دو گروه نشان داد كه گروه معلولان جسمی- حركتی به طور معنی داری از گروه مقایسه پایین تر بودند همچنین نمرات خودپذیری گروه معلولان نیز پایین تر از گروه مقایسه بود. محاسبه همبستگی بین خلاقیت و خودپذیری نیز رابطه مثبت را بین خلاقیت و خودپذیری را نشان می‎دهد.

 


فهرست مطالب:

فصل اول

 

مقدمه...................................................................................................................... 2

 

بیان مسئله............................................................................................................. 6

 

هدف تحقیق............................................................................................................ 8

 

اهمیت و ضرورت تحقیق....................................................................................... 10

 

فرضیه‌های تحقیق.................................................................................................. 11

 

جامعه آماری......................................................................................................... 12

 

نمونه آماری.......................................................................................................... 12

 

ابزار پژوهش......................................................................................................... 12

 

تعریف اصطلاحات................................................................................................. 13

 

معلولیت.................................................................................................................. 13

 

معلولیت جسمی- حركتی....................................................................................... 13

 

خلاقیت (تفكر خلاق)............................................................................................... 14

 

خودپذیری............................................................................................................. 14

 

خود......................................................................................................................... 15

 

خودپنداری............................................................................................................ 16

 

روان‌نژندی (روان رنجوری)................................................................................. 16

 

خودشكوفایی......................................................................................................... 17

 

توانبخشی............................................................................................................... 17

 

فصل دوم

 

پیشینه تحقیق............................................................................................................ 19

 

بررسی تاریخی...................................................................................................... 21

 

تعریف خلاقیت....................................................................................................... 21

 

عوامل موثر بر خلاقیت.......................................................................................... 27

 

رابطه خلاقیت و ویژگی‌های شخصیتی.................................................................. 27

 

دیدگاه روانكاوی از خلاقیت.................................................................................. 29

 

دیدگاه گیلفورد درباره خلاقیت.............................................................................. 30

 

دیدگاه تورنس درباره خلاقیت............................................................................... 31

 

خلاصه‌ای از تاریخچه نظریه‌های خود.................................................................. 32

 

مازلو و نظریه خود............................................................................................... 33

 

چگونگی شكل‌گیری خود....................................................................................... 34

 

خودپنداری............................................................................................................ 35

 

رشد خودپنداری در نوجوانی............................................................................... 36

 

خودواقعی و خود آرمانی...................................................................................... 37

 

خودشكوفایی و خلاقیت......................................................................................... 38

 

نقش تصویر ذهنی بدن در خودپنداری نوجوان.................................................... 40

 

مروری بر دنیای معلولین...................................................................................... 41

 

معلول چیست؟....................................................................................................... 43

 

علل معلولیت‌ها....................................................................................................... 45

 

انواع معلولیت......................................................................................................... 45

 

جنبه‌های روانی معلولیت جسمی- حركتی............................................................. 46

 

معلولیت جسمی- حركتی و خودپنداری................................................................ 47

 

مشكلات ناشی از معلولیت و نقایص بدنی............................................................. 48

 

تأثیر والدین بر شخصیت افراد معلول جسمی- حركتی........................................ 49

 

توان بخشی معلولین جسمی- حركتی.................................................................... 50

 

فصل سوم

 

موضوع تحقیق ......................................................................................................... 53

 

جامعه آماری......................................................................................................... 53

 

گروه مقایسه.......................................................................................................... 53

 

روش نمونه‌گیری................................................................................................... 54

 

روش تحقیق........................................................................................................... 54

 

ابزار تحقیق............................................................................................................ 55

 

1- آزمون خلاقیت تورنس.................................................................................... 55

 

نمره‌گذاری پرسشنامه........................................................................................... 55

 

آزمون خودپذیری................................................................................................. 56

 

نمره‌گذاری آزمون خودپذیری.............................................................................. 56

 

روش آماری.......................................................................................................... 57

 

نحوه اجرای آزمون............................................................................................... 57

 

فصل چهارم

 

نقد و اعتبار فرضیه‌ها............................................................................................ 60

 

فرضیه شماره 1.................................................................................................... 60

 

فرضیه شماره 2.................................................................................................... 65

 

فرضیه شماره 3.................................................................................................... 70

 

فصل پنجم

 

خلاصه فصول قبل................................................................................................ 76

 

تفسیر و نتیجه‌گیری............................................................................................... 78

 

پیشنهادات.............................................................................................................. 81

 

محدودیت‌ها........................................................................................................... 83

 

ضمائم................................................................................................................... 84

 

منابع مورد مطالعه................................................................................................. 85

 

فهرست جداول

 

جدول 1-4: مقایسه میانگین خلاقیت نوجوانان دختر معلول جسمی- حركتی و نوجوانان دختر غیرمعلول  60

 

جدول 2-4: داده‌های مربوط به خلاقیت نوجوانان دختر معلول جسمی- حركتی و خلاقیت نوجوانان دخترغیرمعلول.............................................................................................................................. 62

 

جدول 2-4: داده‌های مربوط به خلاقیت نوجوانان دختر معلول جسمی- حركتی و خلاقیت نوجوانان دختر غیرمعلول.............................................................................................................................. 63

 

جدول 3-4: مقایسه میانگین خصوصیت‌های منفی شخصیتی بین نوجوانان دختر معلول جسمی- حركتی و غیر معلول.............................................................................................................................. 65

 

جدول 4-4: داده‌های مربوط به خصوصیت‌های منفی شخصیتی بین نوجوانان دختر معلول جسمی- حركتی و نوجوانان دختر غیرمعلول ..................................................................................... 67

 

ادامه جدول 4-4: داده‌های مربوط به خصوصیت‌های منفی شخصیتی بین نوجوانان دختر معلول جسمی- حركتی و نوجوانان دختر غیرمعلول+................................................................................... 68

 

جدول 5-4: مقایسه همبستگی پایین بودن خلاقیت نوجوان معلول با خود پذیری كمتر آنها  70

 

جدول 6-4: داده‌های مربوط به همبستگی پایین بودن خلاقیت نوجوانان معلول با خودپذیری كمتر آنها     72

 

ادامه جدول 6-4: داده‌های مربوط به همبستگی پایین بودن خلاقیت نوجوانان معلول با خودپذیری كمتر آنها       73

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

"خرید"

فروشگاه پروژه و مقاله

بازگشت به صفحه اصلی وبلاگ مقاله و پروژه

بازدید : 281 تاریخ : پنجشنبه 18 خرداد 1396 زمان : 11:7 نویسنده : رضا احیایی نظرات ()

مقاله بررسی میزان رضایت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان از اساتید دانشگاه

بررسی میزان رضایت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان از اساتید دانشگاه

"\"بررسی"دسته: علوم تربیتی
بازدید: 20 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 200 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 80

موفقیت هر سازمانی در گرو رضایت مراجعین آن است وهمین رضایت موجب شكوفایی، رشد و پیشرفت و همچنین سازمان دهی بهتر خواهد شد بنابراین راضی بودن و راضی ماندن یكی از مسائل مهم اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است كه هر سازمان و مركزی برای این امر مهم باید تلاش كند یكی از این مراكز مهم و پر اهمیت مركز آموزش عالی است كه تربیت كننده نسل جوان، پیشرو و آینده ساز مملك

قیمت فایل فقط 7,900 تومان

"\"خرید\""

بررسی میزان رضایت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان از اساتید دانشگاه

 

موفقیت هر سازمانی در گرو رضایت مراجعین آن است وهمین رضایت موجب شكوفایی، رشد و پیشرفت و همچنین سازمان دهی بهتر خواهد شد. بنابراین راضی بودن و راضی ماندن یكی از مسائل مهم اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است كه هر سازمان و مركزی برای این امر مهم باید تلاش كند. یكی از این مراكز مهم و پر اهمیت مركز آموزش عالی است كه تربیت كننده نسل جوان،  پیشرو و آینده ساز مملكت است.

بنابراین، این مراكز باید تلاشی مضاعف نسبت به دیگر سازمانها و ارگانها داشته باشند. در دانشگاهها اولین مساله ای كه مهم به نظر می رسد رضایت دانشجو از استاد است. بر همین اساس در بررسیهای اولیه ای كه از طریق مصاحبه اكتشافی از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان به عمل آمد، این نتیجه بدست آمد که دانشجویان از اساتید خود رضایت كمی دارند، در ضمن هیچگونه كار تحقیقاتی در این زمینه در این مركز انجام نشده بود، در بررسی كارهای تحقیقی خارج از این مركز هم شاهد نارضایتی دانشجویان از اساتید و بخشهای مختلف از جمله كادر اداری، كتابخانه، خدمات رفاهی و ...........) بودیم.

 

فهرست مطالب:

فصل اول : كلیات

الف- مقدمه. 2

ب- بیان مسأله. 3

ج- اهمیت و ضرورت پژوهش.... 4

د- اهداف پژوهش.... 6

 

فصل دوم : ادبیات تحقیق   

الف- مقدمه. 9

ب- پیشینه تحقیق.. 9

ج- نقد و بررسی تحقیقات انجام شده. 32

د- مبانی مفهومی تحقیق.. 33

 

فصل سوم : روش شناسی  

الف- مقدمه. 37

ب- روش تحقیق.. 38

ج- جامعه آماری تحقیق.. 40

د- حجم نمونه. 41

ه- شیوه نمونه گیری.. 41

و - فرضیات تحقیق.. 43

و- 1- سوالات اصلی تحقیق.. 43

ز- روش گردآوری اطلاعات.. 44

ح- پیش آزمون، روایی (Validity) و اعتبار ((Reliability.. 44

ط- متغیرهای پژوهش.... 46

ی- تعریف عملیاتی متغیرها 47

س- روش های تجزیه و تحلیل داده ها 74

فصل چهارم : نتایج یافته ها

جداول و نمودارها............................................................................................................................................31 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

الف- مقدمه. 74

ب- نتیجه گیری.. 75

ب- 1- ویژگیهای جمعیتی پاسخگویان.. 75

ب- 2- توصیف متغیرهای وابسته و مستقل تحقیق.. 76

د- پیشنهادات و محدودیتها .................................................................. 77

 

قیمت فایل فقط 7,900 تومان

"\"خرید\""

 

فروشگاه پروژه و مقاله

بازگشت به صفحه اصلی وبلاگ مقاله و پروژه

بازدید : 298 تاریخ : پنجشنبه 18 خرداد 1396 زمان : 10:52 نویسنده : رضا احیایی نظرات ()

مدیریت آموزشی مبتنی بر سیستم

مدیریت آموزشی مبتنی بر سیستم

مدیریت آموزشی مبتنی بر سیستمدسته: مدیریت
بازدید: 18 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 142 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 198

در جهان امروز توسعه هدف اصلی جوامع و از مهمترین سیاستگذاری‌های دولت‌ها محسوب میگردد بدیهی است که توفیق جوامع در زمینه‌های فرهنگی، سیاسی، و اقتصادی در گرو برخوردای از یک نظام آموزشی منسجم و پویاست و مدیریت موثر نقش اساسی در هدایت نظام آموزشی در نیل به اهداف توسعه بر عهده دارد

قیمت فایل فقط 8,900 تومان

خرید

پژوهش مدیریت آموزشی مبتنی بر سیستم

در جهان امروز توسعه هدف اصلی جوامع و از مهمترین سیاستگذاری‌های دولت‌ها محسوب میگردد. بدیهی است که توفیق جوامع در زمینه‌های فرهنگی، سیاسی، و اقتصادی در گرو برخوردای از یک نظام آموزشی منسجم و پویاست و مدیریت موثر نقش اساسی در هدایت نظام آموزشی در نیل به اهداف توسعه بر عهده دارد.

از زمان تشکیل آموزش و پرورش، به صورت رسمی‌در کشورها حدود یک قرن می‌گذرد در خلال این مدت نظام آموزشی در اثر تحولاتی که در سطح جامعه رخ داده است ازجهات گوناگون وسعت و گستردگی پیدا کرده است و این امر اهداف، وظایف و مسئولیت‌های آن را پیچیده تر و اداره امور را به مراتب دشوارتر نموده است.

رسالت اساسی آموزشی و پرورش تربیت انسان سالم و سازنده است براین اساس مدیران فقط بازگوکننده بخشنامه‌ها ومجری آئین نامه‌ها وناظر بر اجرای برنامه‌ها‌ی رسمی‌ نیستند بلکه وظیفه دارند فعالیت‌های مدرسه را در جهت اهداف متعالی تربیت، سازندگی دانش آموزان و در نهایت موفقیت جامعه هدایت نمایند.

پس، مدیران آموزشی حال و آینده موظف هستند که با تعاریف و کارکردهای مدیریت، نظریه‌ها و تئوریهای مدیریت، راه، روش و اصول جدید مدیریت (سازمان‌های یادگیرنده، مدیریت مشارکتی، مدیریت خلاق، مدیریت دانش، مدیریت کیفیت فراگیر آشنایی کامل داشته باشند تا بتوانند محیطی دلپذیر و رضایت بخشی برای فعالیت پرسنل فراهم آورند.)

به امید آنکه مدیریت آموزش و پرورش، امری عادی و مرسوم تلقی نشود و مدیران آموزشی در چارچوب صرف اعمال ضوابط، بایدها و اتکاء به قدرت رسمی، محبوس ومحدود نگردد، بلکه بیش از آن، زمینه برای ایجاد و توسعه روابط انسانی به ویژه مدیریت آموزشی فراهم گردد.

 

فهرست مطالب:

مقدمه:
نوع تحقیق:
روش کتابخانه ای
انواع سند
ابزار گردآوری اطلاعات درروش کتابخانه ای
فیش
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
ضرورت تحقیق و تجزیه و تحلیل:
ویژگی‌های مدیران آموزشی
جنبه نوآوری تحقیق:
نتیجه گیری و پیشنهاد:
تعاریف مدیریت
روش‌های تحقیق
تحقیقات علمی‌بر اساس هدف
1. تحقیق بنیادی
2. تحقیق کاربردی
3. تحقیقات عملی:
تحقیقات علمی‌بر اساس ماهیت و روش پژوهش تاریخی
تحقیق توصیفی
پژوهش زمینه یابی
پژوهش تحلیل محتوا
پژوهش موردی:
پژوهش قوم نگاری
پژوهش آزمایشی (تجربی)
پژوهش شبه آزمایشی:
تحقیقات همبستگی یاهمخوانی
تحقیقات علی (پس رویدادی).
تحقیق برآوردی، ارزشیابی
روش‌های گرد آوری اطلاعات
روش‌های کتابخانه ای:
روش‌های میدانی:
نظریه مدیریت علمی
نظریه مدیریت اداری
نظریه بوروکراسی
نظریه روابط انسانی
نظریه سیستم:
تعریف سیستم:
سیستم باز و بسته
کاربرد نظریه سیستم در مدیریت
نظریه ترکیبی
علاقه برای محصول یا هدف:
علاقه برای پرسنل:
تئوری اقتضاء:
مدیریت کیفیت جامع
تعریف مدیریت کیفیت جامع در صنعت:
تعریف مدیریت کیفیت جامع در تعلیم و تربیت:
مدیریت مبتنی بر TOSIDPAR:
TOSIDPAR و دلالت‌های آن:
تئوری «Z»:
ایجاد یک سازمان یادگیرنده:
سازمان یاد گیرنده :
ایجاد سازمان‌های یادگیرنده :
1. شناخت هدف
2. وجود رهبران اندیشمند
الف: تدوین استراتژی :
ب: طرح ریزی مجدد ساختار سازمانی :
3. وجود کارکنان یادگیرنده و خلاق:
4. تفویض اختیار به کارکنان و آموزش آن ها:
5. مشارکت کامل در اطلاعات:
6. برخورداری از یک الگوی پوینده:
7. به کارگیری علم و تجربه:
نتیجه گیری:
سازمان یادگیرنده و تعریف آن:
ویژگی‌های سازمان‌های یادگیرنده از نظر دکتر الوانی:
مدرسه یادگیرنده :
مبانی اساسی:
1. نگریستن به مدرسه به مثابه یک نظام اجتماعی
2. رویکرد آموزشی و بهسازی «کل سازمان» :
3. اندیشه هایی که ارتباط بین بهسازی منابع انسانی و یادگیری سازمانی و مدیریت راهبردی و موفقیت سازمانی
تعریف و توصیف مدرسه یادگیرنده:
ویژگی‌های مدرسه یادگیرنده :
استقرار مدرسه یادگیرنده :
اقدامات کلیدی برای تسهیل مدرسه یادگیرنده :
«مدیریت كیفیت فراگیر»
ادواردز دمینگ كیست و پیشنهادش برای تعلیم و تربیت چیست؟
اصول مدیریتی دكتر دمینگ:
كاربرد فلسفة مدیریت دمینگ در مدارس:
بینش، مالكیت و تعهد: ابتدای مدیریت كیفی فراگیر در مدرسه:
سه كاركرد بینش:
تعهد- چالش راستین بینش:
مالكیت به منزله ندای تعهد:
تعریف مدیریت كیفی فراگیر در بافت آموزش و پرورش:
اجرای مدیریت كیفی و فراگیر
سه كیفیت نرم افزاری در مدیریت كیفی فراگیر
اولین جزء تشكیل دهنده مدیریت كیفی فراگیر:
دومین جزء تشكیل دهنده مدیریت كیفی فراگیر:
سومین جز تشیكل دهنده مدیریت كیفی فراگیر:
چهارمین جز تشكیل دهنده مدیریت كیفی فراگیر:
پنجمین جز تشكیل دهنده مدیریت كیفی فراگیر:
«مطالعات موردی در مدیریت آموزشگاهی»
خواهر خواندگی مدرسه ای
هم دلی محصول هم فكری است
فعالیت‌های تعاملی برای هم افزایی بیشتر
مقدمه:
مدیریت دانش در مدارس
اصول مدیریت دانش
نظام مدیریت مدرسه محور ساختاری اثر بخش برای مدیریت دانش
1. عدم تمركز:
2. مشاركت:
3. پژوهش محوری

4. دانش و مهارت:
5. اطلاعات (و ارتباطات موثر)
مطالعه موردی:
6. ارزشیابی عملكرد و پاداش:
نقش ارزش‌ها در مدیریت دانش
پیش زمینه‌های دانش افرینی:
كاركرد‌های مدیریت
برنامه ریزی:
مراحل برنامه ریزی:
برنامه ریزی آموزشی:
سازماندهی:
الف ) تقسیم كار:
ب) اختیار و مسئولیت:
ج) روابط منطقی:
كارگزینی:
رهبری:
هماهنگی:
اصول هماهنگی:
ارتباطات:
تعریف ارتباطات و اهمیت آن:
انواع ارتباطات:
1- ارتباط عمودی:
2- ارتباط افقی:
3- ارتباطات مورب:
بودجه:
اصول بودجه:
تهیه و تنظیم بودرجه:
1- بودجه متداول:
2- بودجه برنامه ای:
«نقش مدیران در خلاقیت و نوآوری در آموزشگاهها»
فرآیند تفكر خلاق
1- آمادگی
2- پرورش دادن:
3- بینش:
4- تعیین روایی بینش:
كاوشگری:
اثرات آموزشی و پرورشی:
ترجمه مقاله انگلیسی
مرکز EPPI
اولین بازنگری
چالش‌های موجود در پروسه بازنگری
منابع و مآخذ

قیمت فایل فقط 8,900 تومان

خرید

 

فروشگاه پروژه و مقاله

بازگشت به صفحه اصلی وبلاگ مقاله و پروژه

بازدید : 299 تاریخ : پنجشنبه 18 خرداد 1396 زمان : 10:52 نویسنده : رضا احیایی نظرات ()

بررسی تأثیر آموزش پیش‏دبستانی بر یادگیری مهارتهای روانی ـ حركتی و سازگاری اجتماعی دانش‏آموزان دو

بررسی تأثیر آموزش پیش‏دبستانی بر یادگیری مهارتهای روانی ـ حركتی و سازگاری اجتماعی دانش‏آموزان دوره ابتدایی

بررسی تأثیر آموزش پیش‏دبستانی بر یادگیری مهارتهای روانی ـ حركتی و سازگاری اجتماعی دانش‏آموزان دوره ابتداییدسته: علوم تربیتی
بازدید: 18 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 142 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 149

درخصوص آموزش پیش دبستانی، دیدگاههای مختلف و گاه متعارضی ارائه شده است از یك سو افرادی نظیر الكایند1، 1987؛ سیگل2، 1987؛ كانینگ3 و لیون4، 1991؛ به نقل از لفرانسیوس5، 1996) معتقدند كه نباید كودكان را بی محابا به سمت آموزش های پیش دبستانی بكشانیم و جو حاكم بر بسیاری از برنامه های پیش دبستانی ممكن است

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

خرید

بررسی تأثیر آموزش پیش‏دبستانی بر یادگیری مهارتهای روانی ـ حركتی و سازگاری اجتماعی دانش ‏آموزان دوره ابتدایی

 

درخصوص آموزش پیش دبستانی، دیدگاههای مختلف و گاه متعارضی ارائه شده است. از یك سو افرادی نظیر الكایند[1]، 1987؛ سیگل[2]، 1987؛ كانینگ[3] و لیون[4]، 1991؛ به نقل از لفرانسیوس[5]، 1996) معتقدند كه نباید كودكان را بی محابا به سمت آموزش های پیش دبستانی بكشانیم و جو حاكم بر بسیاری از برنامه های پیش دبستانی ممكن است كودكان آنطور كه باید و شاید به سوی پیشرفت رهنمون نسازد. دلیلی كه برای تدارك برنامه پیش دبستانی وجود دارد این است كه در حین آموزش های پیش از دبستان، كودكان تجاربی را می آموزند كه ممكن است در خانه نتوانند از اثرات مثبت چنین تجاربی برخوردار باشند. اما كانینگ و لیون (1991؛ به نقل از لفرانسیوس، 1996) بر این باورند كه افسانه تجارب اولیه[6] به این امر منجر شده كه ما نقش بزرگسالان را در محیط‏های پیش دبستانی كه باید فرصتی مناسب برای كودكان فراهم كنند را نادیده بگیریم. از سوی دیگر بسیاری از صاحبنظران (مثل دومان[7]، 1984؛ رسكولا[8]، 1991؛ پاندی[9]، 1991؛ به نقل از لفرانسیوس، 1996) معتقدند كه تجارب پیش دبستانی تاثیر مثبتی بر رشد كودكان خواهد گذاشت.

تاكید بر آموزش و پرورش در دوره پیش‏دبستان به علت واقع گرایی، بینش، تلاش و كوشش افراد بسیاری است كه عمر خود را صرف این كار كرده اند. اگر با توجه به منابع معتبر، از افلاطون
(427-347 قبل از میلاد مسیح) كه آغاز آموزش‏های اولیه را از هنگام تولد دانسته‏اند، بگذریم و (باربور، 1986)، باید بپذیریم كه افرادی مثل جان آموس كمینوس، ژان ژاك روسو، پستالوزی، فروبل، ماریامونته سوری، پیاژه و پژوهشگران كنونی جوامع مختلف و نیز جامعه علمی و فرهنگی ایران، در شناخت هویت واقعی این دوره از آموزش و نتایج اثر بخش آن بر سرنوشت كودكان كمك و یاری رسانده اند (مفیدی،1375).

در پژوهش حاضر، مهارتهای روانی ـ حركتی1 و سازگاری اجتماعی به عنوان متغیرهای اصلی در نظر گرفته شده‏اند. یكی از عوامل تعامل انسان با محیط، رفتارهای روانی ـ حركتی است. این رفتارها دارای تظاهرات متعددی مثلاً در كارهای صنعتی، حرفه‏ای، تكنیكی، مهارتهای شغلی، اعمال تجاری، وظایف روزمره، رانندگی، موسیقی، هنر و همینطور تربیت بدنی و ورزش می‏باشند، در حالی كه به نظر می رسد حیطه روانی اینگونه رفتارها مورد غفلت واقع شده است. مفیدی
(1375) بر ضرورت توجه به آمادگیهای جسمی و حركتی كودكان در دورة پیش از دبستان تاكید كرده است. او سعی كرده است ابتدا سالهای اولیه كودكی را به عنوان مرحلة ایده‏آلی برای یادگیری مهارتهای حركتی بشناساند، سپس قابلیت‏ها و تواناییهای كودكان را از نظر آموزش و یادگیری مهارتهای حركتی مد نظر قرار دهد.

به علاوه پژوهشهایی كه در زمینة مهارتهای روانی ـ حركتی و اثر برنامه‏های تمرینی بر افزایش و بهبود اینگونه مهارتها انجام شده است (بلیانی، 1377؛ یان و یان، 1991، رهبانفرد ، 1377 و خلجی و عماد، 1381) توانسته است تأثیر این برنامه‏های تمرینی را در بهبود مهارتهای روانی ـ حركتی نشان دهند.

از سوی دیگر مهارتهای اجتماعی نیز با مهارتهای روانی ـ حركتی ارتباط تنگاتنگ و نزدیكی دارند و جنبة مهمی از رشد كودك محسوب می شوند. هدف آموزشهای اولیه كودكان، اجتماعی بار آوردن (جامعه پذیری) آنان است (میزل2 ،1996، وینووسكیز3 ، 1994). توانایی برای ایجاد و حفظ ارتباطات با دوستان و بزرگسالان (همچون معلمان)، پایه و ركن اجتماعی شدن را در مدرسه شكل می‏دهد. مهارتهای اجتماعی كودكان ممكن است با پیشرفت تحصیلی بعدی آنها در ارتباط باشد (اسواتز1 و والكر2  ، 1984) و تجارب آنها با همسالان خود، احتمالاً روی نگرشهای آنان در ارتباط با مدرسه و یادگیری نیز تاثیر می‏گذارد (كاگان3  و همكاران 1995).

به مدد پژوهشهای مختلفی كه در زمینة تأثیر دورة پیش‏دبستانی برسازگاری اجتماعی دانش‏آموزان در دورة بعد انجام شده‏اند (نگاه كنید به كرمی و هیبت‏اللهی، 1377، تشكری و همكاران، 1364، اسحاق‏نیا، 1373)، این نكته خود را برجسته ساخته كه آموزشهای پیش دبستانی تأثیر بسزایی بر سازگاری اجتماعی ـ عاطفی دانش‏آموزان دبستانی دارد و لزوم برنامه‏ریزی مناسب در این زمینه برای پیش‏دبستانیها را گوشزد می‏كند. گالاهو و ازمان (1998) فعالیتهای حركتی را در پیشرفت تحول اجتماعی مؤثر می‏دانند و معتقدند كه شركت كودكان در فعالیتهای حركتی به تعامل موفق با دیگران، كنترل پرخاشگری، بروز هیجانات به روش جامعه‏پسندانه و فهم معنای درست و غلط كمك می‏نماید. مفیدی (1375) نیز فعالیتهای مربوط به كسب حركات ماهیچه‏ای درشت را در سایر جنبه‏های تحولی مثل تحول كلامی، زبان، مفاهیم مختلف و تحول اجتماعی مؤثر می‏داند. مثلاً فعالیت پرتاب توپ می‏تواند به مهارت در گرفتن بینجامد كه این مهارت زمینه‏ساز سبب رشد اجتماعی كودكان به هنگام شراكت در استفاده از توپ شود.

در مورد تفاوتهای جنسیتی در مهارتهای روانی ـ حركتی مطابق پیشینة پژوهشی، پسرها در مهارتهایی كه به نیرو و قدرت نیاز دارند، اندكی از دخترها جلوتر هستند ودخترها در مهارتهای حركتی ظریف و برخی مهارتهای درشت كه به تركیب تعادل خوب و حركت پا نیاز دارند مثل لی‏لی كردن و طناب بازی قوی‏تر هستند (كوكلی. 1990، گرین دوفر، لوكو، روزن گرن، 1996). در سازگاری اجتماعی نیز با توجه به اینكه دخترها هویت زنانه و پسرها، هویت مردانه پیدا می‏كنند، دخترها در روابط دوستی‏شان انحصاری هستند، زیرا بیشتر از پسرها انتظار صمیمیت دارند و دوستانشان بیشتر شبیه خودشان هستند (هارتاپ، 1996). به علاوه دخترها بیشتر پرخاشگری رابطه‏ای بروز می‏دهند و پسرها پرخاشگری مستقیم (كریك، كاساس و موشه، 1997، كریك، كاساس و كو، 1999).

بنابراین باتوجه به آمادگیهای جسمی، روانشناختی و اجتماعی كودك در دورة پیش‏دبستانی برای پیشرفت در جنبه‏های مختلف تحولی و گواهی پژوهشهای مختلف در تأثیر مثبت آموزشهای این دوره بر مهارتهای ادراكی ـ حركتی و سازگاری اجتماعی كودكان دورة ابتدایی، لزوم توجه بیشتر به آموزشهای پیش‏دبستانی از لحاظ كمی و كیفی و انجام پژوهشهای مناسب در جهت سنجیدن اثرات و نیز بهبود محتوا و انجام آموزشها، مفید و لازم به نظر می‏رسد.

ممكن است این سوال در ذهن متبادر شود كه بین مقوله مهارتهای روانی ـ حركتی و سازگاری اجتماعی چه ارتباطی می‏تواند وجود داشته باشد. این ارتباط چگونه و از طریق كدام مكانیزم صورت می‏گیرد. نكته ای كه ذكر آن ضروری به نظر می رسد اینكه مهارتهای تحولی از یكدیگر جدا شدنی و تفكیك پذیر نیستندو همه این مهارتها در بستر تجارب كودك فرا می بالند. در تئوری گزل (1379) مهارتهای روانی ـ حركتی و سازگاری با یكدیگر رابطه ای نزدیك دارند، زیرا كودكی كه از مهارتهای حركتی ضعیف باشد ممكن است در سازگاری شدن با محیط پیرامون و همسالان مشكل پیدا كنند. علاوه بر این، پیاژه (1374) نیز معتقد است كه مهارتهای حركتی دوره حسی ـ حركتی، زمینه سازی طرح‏واره‏هایی می شود كه این طرح‏واره‏ها در رشد انسان، زیربنای انطباق او با محیط را شكل می دهد.

علاوه بر این پژوهشهای انجام شده، تاكنون متغیرهای مهارتهای روانی ـ حركتی و سازگاری اجتماعی را یكجا مورد بررسی قرار نداده‏اند. بلكه هر كدام را در ارتباط با متغیرهای دیگری كه مناسب و ضروری تشخیص داده‏اند مورد ملاحظه قرار داده‏اند. بنابراین به نظر می‏رسد كه در پژوهشهای انجام شده خلایی وجود داشته باشد كه سعی پژوهش حاضر بررسی نوع ارتباط این متغیرها و تاثیر آموزش پیش دبستانی در مهارتهای روانی ـ حركتی و سازگاری دانش آموزان سال اول ابتدایی است

فهرست مطالب:

 فصل اول: مقدمه

مقدمه................................................................................................................................................................. 1

بیان مساله .......................................................................................................................................................  2

ضرورت و اهداف تحقیق .................................................................................................................................. 6

اهداف پژوهش .................................................................................................................................................  7

فرضیه های پژوهش ........................................................................................................................................  7

تعاریف و اصطلاحات ......................................................................................................................................  8

 فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

خلاصه ای از فصل دوم ................................................................................................................................  11

تاریخچه آموزش پیش دبستانی ..................................................................................................................  11

تعریف دوره پیش دبستانی ..........................................................................................................................  21

ویژگیهای كودك در دوره پیش دبستانی ...................................................................................................  21

اهداف دوره پیش دبستانی ..........................................................................................................................  25

مهارتهای روانی ـ حركتی در دوره دبستان ...............................................................................................  27

تحول حركت در كودكان دبستانی ..............................................................................................................  29

مهارتهای روانی ـ حركتی ............................................................................................................................  31

سازگاری اجتماعی ........................................................................................................................................  42

روابط با همسالان .........................................................................................................................................  48

وظیفه مهد كودك و مراكز پیش دبستانی از دیدگاه آدلر .........................................................................  66

پیشینه پژوهش .............................................................................................................................................  73

 فصل سوم: روش شناسی

روش پژوهش ................................................................................................................................................  90

ابزار پژوهش ..................................................................................................................................................  90

جامعه آماری .................................................................................................................................................  92

گروه نمونه و روش نمونه گیری ...................................................................................................................  92

متغیرها ..........................................................................................................................................................  93

روش اجرای پژوهش ....................................................................................................................................  93

روشهای آماری ..............................................................................................................................................  93

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

تجزیه و تحلیل نتایج ....................................................................................................................................  95

یافته های جانبی پژوهش .........................................................................................................................  102

 فصل پنجم: یافته های پژوهش و بحث دربارة نتایج آن

محدودیت های پژوهش ............................................................................................................................  118

پیشنهادات .................................................................................................................................................  118

 منابع ..................................................................................................................................................................  121

ضمائم ..............................................................................................................................................................   130

فهرست جداول

 جدول شماره 2- مقوله های اصلی در حوزه روانی ـ حركتی .....................................................................  34

جدول شماره 1-2- شاخص های رشد رفتار طبیعی .................................................................................  55

جدول شماره 2-2- مراحل رشد روانی ـ اجتماعی اریكسون ....................................................................  59

جدول شماره 3-2- تشخیص هدفهای كودكان ناسازگار ...........................................................................  68

جدول شماره 1- توزیع فراوانی آزمودنیها بر حسب جنسیت ......................................................................  95

جدول شماره 2- توزیع فراوانی آزمئدنیها برحسب گروه آموزش دیده و آموزش ندیده ............................  95

جدول شماره 3- توزیع فراوانی آزمودنیها بر حسب ....................................................................................  96

جدول شماره 4- توزیع فراوانی آزمودنیها بر حسب كلاس .........................................................................  96

جدول شماره 5-  توزیع فراوانی شغل پدر آزمودنیها .................................................................................  97

جدول شماره 6- توزیع فراوانی شغل مادر آزمودنیها ..................................................................................  97

جدول شماره 7- توزیع فراوانی سطح تحصیلات پدر آزمودنیها .................................................................  98

جدول شماره 8- توزیع فراوانی سطح تحصیلات مادر آزمودنیها ................................................................  98

جدول شماره 9- مقایسه میانگینهای گروه آموزش دیده و آموزش ندیده در مهارتهای روانی ـ حركتی ..  99

جدول شماره 10- مقایسه میانگینهای سازگاری اجتماعی و مؤلفه های آن در دو گروه آموزش دیده و

آموزش ندیده ..............................................................................................................................................  100

جدول شماره 11- مقایسه میانگینهای دختران و پسران آموزش دیده در متغیر مهارتهای روانی ـ حركتی  100

جدول شماره 12- مقایسه میانگینهای دختران و پسران آموزش ندیده در متغیر مهارتهای روانی ـ حركتی  101

جدول شماره 13- مقایسه میانگینهای دختران و پسران آموزش دیده در سازگاری اجتماعی ..................  101

جدول شماره 14- مقایسه میانگینهای دختران و پسران آموزش ندیده در سازگاری اجتماعی ................   102

جدول شماره 15- مقایسه میانگینهای دختران و پسران در مهارتهای روانی ـ حركتی و سازگاری اجتماعی  102

جدول شماره 16- مقایسه میانگینهای دو گروه آموزش دیده و آموزش ندیده به تفكیك سن در دو متغیر

مهارتهای روانـی ـ حركتی و سازگاری اجتماعی .........................................................................................  103

جدول شماره 17- مقایسه میانگینهای گروه آموزش دیده و آموزش ندیده به تفكیك جنس در

مهارتهای روانی ـ حركتی و سازگاری اجتماعی ...........................................................................................  104

جدول شماره 18- مقایسه میانگینهای  مهارتهای روانی ـ حركتی و سازگاری اجتماعی دانش آموزان

براساس وضعیت اشتغال مادر ....................................................................................................................... 105

جدول شماره 19- مقایسه میانگینهای مهارتهای روانی ـ حركتی براساس شغل پدر با استفاده از

تحلیل واریانس یك طرفه ...........................................................................................................................  105

جدول شماره 20- آزمون توكی برای تشخیص تفاوتهای معنادار بین میانگین ها ...................................  106

جدول شماره 21- مقایسه میانگینهای سازگاری اجتماعی براساس شغل پدر با استفاده از

تحلیل واریانس یك طرفه ...........................................................................................................................  106

جدول شماره 22- مقایسه میانگین های روانی ـ حركتی كودكان براساس تحصیلات پدر با استفاده

از تحلیل واریانس یك طرفه .......................................................................................................................  107

جدول شماره 23- آزمون تعقیبی توكی برای تعیین معناداری تفاوت میانگین های روانی ـ حركتی

براساس تحصیلات پدر ................................................................................................................................  107

جدول شماره 24- مقایسه میانگینها در اسزگاری اجتماعی براساس تحصیلات پدر با استفاده از تحلیل واریانس

یك طرفه .....................................................................................................................................................  108

جدول شماره 25- آزمون توكی برای مقایسه میانگینها در سازگاری اجتماعی براساس تحصیلات پدر  108

جدول شماره 26- مقایسه میانگین مهارتهای روانی ـ حركتی براساس تحصیلات مادر با استفاده از تحلیل

واریانس یك طرفه ...................................... 109

جدول شماره 27-  آزمون توكی برای مقایسه دو به دو میانگینهای روانی ـ حركتی براساس تحصیلات مادر  109

جدول شماره 28- مقایسه میانگین سازگاری اجتماعی براساس تحصیلات مادر با استفاده از تحلیل واریانس

یك طرفه .........................  110

جدول شماره 29- همبستگی بین زیرمقیاسهای سازگاری اجتماعی با یكدیگر و با مهارتهای روانی ـ حركتی              111


قیمت فایل فقط 9,900 تومان

خرید

 

فروشگاه پروژه و مقاله

بازگشت به صفحه اصلی وبلاگ مقاله و پروژه

بازدید : 354 تاریخ : پنجشنبه 18 خرداد 1396 زمان : 10:41 نویسنده : رضا احیایی نظرات ()

دانلود حسنعلی منصور نخست وزیر دوره پهلوی دوم

حسنعلی منصور نخست وزیر دوره پهلوی دوم

"حسنعلیدسته: تاریخ
بازدید: 21 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 56 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 82

در جریان طولانی تاریخ همواره انسان هایی وجود داشته اند که در تعیین سیر این جریان نقش های بسزا و مطرحی داشته اند نام و عملکرد آنها همواره مورد توجه بسیاری از مورخین و تاریخ نویسان بوده است

قیمت فایل فقط 13,000 تومان

"خرید"

حسنعلی منصور نخست وزیر دوره پهلوی دوم


مقدمه
در جریان طولانی تاریخ همواره انسان هایی وجود داشته اند که در تعیین سیر این جریان نقش های بسزا و مطرحی داشته اند نام و عملکرد آنها همواره مورد توجه بسیاری از مورخین و تاریخ نویسان بوده است بعضی از شخصیتها در مدت زمان طولانی وارد این عرصه شده اند و بعضی از آنها مدت زمان کمتری را در این نمایش بازی کرده اند مدت زمان حضور آنها در این نمایش اگر چه موضوعی است قابل تامل اما بعضی از این افراد با اینکه حضورشان در مدت زمان کمتری مشاهده می شود اما تاثیر آ نها بر حوادث و جریانات تاریخ به خوبی برای هر بیننده ای واضح و روشن است.
حسنعلی منصور یکی از نخست وزیران محمد رضا پهلوی شخصیتی است که در تاریخ پهلوی اگر چه دوران نخست وزیری اش حتی به یک سال هم نرسید اما در مقایسه با دو نخست وزیر قبل و بعد از خود علم و هویدا که دارای عمر طولانی تری در ریاست بوده اند دارای حوادث و عملکردهای روشن تر و قابل بحث تری است با توجه به اینکه وی قبل از صدارت بنیان گذار حزبی مطرح و نوین بوده و او در دوران صدارتش تبعید امام کاپیتولاسیون و افزایش قیمت بنزین حضور زنان در عرصه سیاست را داشته از این لحاظ بررسی شخصیت و علمکرد وی خالی از لطف نیست علاوه بر اینکه وی بدست نیروهای بسیار جوان و پر شور ترور می شود. این نیز ورقی است از ورقهای کتاب قطور تاریخ ایران شاید فقط یک تک ورق باشد.

فهرست مطالب:
فصل ا زندگینامه حسنعلی منصور
رجبعلی پدر منصور
سابقه تحصیلی و خانوادگی منصور
پستهای منصور در دستگاه پهلوی قبل نخست وزیری
فصل 2: حزب ایران نوین و حسنعلی منصور
معرفی کانون مترقی
حزب ایران نوین و اهداف آن
فصل 3: رویدادهای دوران نخست وزیری منصور
پایان دادن به تبعید چند ماهه امام
تصویب لایحه کاپیتولاسیون
تبعید امام به ترکیه
افزایش قیمت بنزین
فصل 4 ترور منصور
چه گروهی منصور را ترور کردند
منصور در بیمارستان
فصل 5 گزیده
رابطه نزدیک منصور با هویدا
خصوصیات و زندگی شخصی منصور

پرسشهای تحقیقی
1) بستر تربیت و خانواده حسنعلی چگونه بوده است؟
2) ولی قبلی از رسیدن به نخست وزیری چه سابقه ای داشته است؟
3) حسنعلی چگونه حزب نوین را تشکیل داده است؟
4) چه حوادثی در دوران نخست وزیری وی اتفاق افتاده است؟
5) ولی چه نقشی در تبعید امام خمینی داشته است؟
6) هدف و انگیزه و هویت عاملات ترور وی چه بوده است؟

قیمت فایل فقط 13,000 تومان

"خرید"

 

فروشگاه پروژه و مقاله

بازگشت به صفحه اصلی وبلاگ مقاله و پروژه

بازدید : 265 تاریخ : پنجشنبه 18 خرداد 1396 زمان : 10:31 نویسنده : رضا احیایی نظرات ()

بررسی میزان افسردگی در پرسنل بیمارستان شهید مطهری

بررسی میزان افسردگی در پرسنل بیمارستان شهید مطهری

بررسی میزان افسردگی در پرسنل بیمارستان شهید مطهریدسته: روان شناسی
بازدید: 19 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 58 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 93

این پژوهش یك مطالعه توصیفی وتحلیلی بوده و به منظور بررسی مقایسه میزان افسردگی در پرسنل بیمارستان اعم از بخشهای مختلف (اطفال زنان مردان ICU اطاق عمل) صورت گرفته است تعداد 100 نفر از كل پرسنل انتخاب و پرسشنامه ربك توزیع شده است

قیمت فایل فقط 8,900 تومان

خرید

بررسی میزان افسردگی در پرسنل بیمارستان شهید مطهری

 

این پژوهش یك مطالعه توصیفی وتحلیلی بوده و به منظور بررسی مقایسه میزان افسردگی در پرسنل بیمارستان اعم از بخشهای مختلف (اطفال- زنان- مردان- ICU- اطاق عمل) صورت گرفته است. تعداد 100 نفر از كل پرسنل انتخاب و پرسشنامه ربك توزیع شده است.

هدف از پژوهش، اندازه گیری ومقایسه شیوع افسردگی در بخشهای مختلف  و رابطه بین متغیرهای زیر با افسردگی از طریق آزمون یك مورد بررسی قرار گرفته است كه شامل ( سن، جنس و وضعیت تحصیلی، سابقه بیماری و.......) می باشد.

بین نوع بخش و میزان بروز افسردگی رابطه معنادرای وجود نداشته و در میان متغیرهای فوق فقط میزان افسردگی با جنسیت رابطه معنا داری بدست آمده  است. پرسنل بیمارستان به نظر می رسد افسردگی به میزان زیادی وابسته به مسائل كلی جامعه می باشد كه بعنوان بخش مهمی از آن به شمار می آیند. فشار حرفه ای، تماس با بیماران دارای مشكلات ودردهای طاقت فرس، انتقال فشارهای همراهان بیمار وعدم توفیق درمان افسردگی زا خواهند بود.

 

فهرست مطالب:

عنوان

فصل اول: كلیات

-         مقدمه پژوهش بیان مسئله

-         اهمیت مسئله پژوهش

-         اهداف پژوهش

-         فرضیه ها و یا سوالات پژوهش

-         تعریف واژگان

فصل دوم: بررسی پیشینه پژوهش

-         مقدمه

-         بررسی نظریه ها و فرضیات مربوط به موضوع پژوهش

-         اپیدیولوژی یا همه گیری شناسی افسردگی

-         سابقه تحقیقات در مورد افسردگی

فصل سوم: روش اجرای پژوهش

-         تعریف جامعه پژوهش

-         تعداد و نمونه، روش نمونه گیری، معیارهای انتخاب نمونه

-         نوع پژوهش و روش انجام كار

-         ابزار بكارگیری

-         روشهای تجزیه و تحلیل داده ها

-         رعایت نكات اخلاقی

فصل چهارم: یافته های پژوهش

فصل پنجم:

-         بحث و تفسیر نتایج پژوهش

-         نتیجه گیری نهایی

-         محدودیتهای و پیشنهادها

 ضمائم:

- فهرست منابع ومأخذ

- پرسشنامه

قیمت فایل فقط 8,900 تومان

خرید

 

فروشگاه پروژه و مقاله

بازگشت به صفحه اصلی وبلاگ مقاله و پروژه

بازدید : 68 تاریخ : پنجشنبه 18 خرداد 1396 زمان : 10:11 نویسنده : رضا احیایی نظرات ()

دانلود بیمه های آتش سوزی و دلایل عدم گرایش افراد به آن

بیمه های آتش سوزی و دلایل عدم گرایش افراد به آن

"بیمهدسته: مدیریت
بازدید: 18 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 127 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 122

داشتن زندگی عاری از خطر همواره آرزو و هدف مردم بوده است زیر میل به ایمنی و امنیت، بخش تفكیك ناپذیری از ماهیت همه انسانها راتشكیل داده و آنها همواره درتلاش برای بهبود شرایط زندگی و آسایش بیشتر سعی كرده اند با ایجاد تغییر درطبیعت، آن را به خدمت خود درآورند بشر دراین راه همزمان با دستیابی به مواد، تجهیزات، دستگاه ها و به عبارتی به خدمت گرفتن فن آوری

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

"خرید"

بیمه های آتش سوزی و دلایل عدم گرایش افراد به آن

 

داشتن زندگی عاری از خطر همواره آرزو و هدف مردم بوده است زیر میل به ایمنی و امنیت، بخش تفكیك ناپذیری از ماهیت همه انسانها راتشكیل داده و آنها همواره درتلاش برای بهبود شرایط زندگی و آسایش بیشتر سعی كرده اند با ایجاد تغییر درطبیعت، آن را به خدمت خود درآورند. بشر دراین راه همزمان با دستیابی به مواد، تجهیزات، دستگاه ها و به عبارتی به خدمت گرفتن فن آوری نوین، به همان اندازه با خطرات و مخاطرات بیشتر و جدیدتر و پیچیده تری مواجه گردیده است.

با ظهور انقلاب صنعتی درقرن هیجدهم كه تحول عظیمی درپیشرفت و تبدیل كارگاههای كوچك خانگی و منطقه ای به كارخانجات بزرگ وعظیم به شمار می رود. مخاطرات ازحالت ساده و سنتی به مخاطرات پیچیده خاص صنایع و فرایند های پیچیده تبدیل گردید.

درهمین راستا درفرایند پیشرفت و تكامل، انسان ناچار ازبه كارگیری برخی مواد و ابزار خطرناك و ایجاد تغییر درآنها شده است. علاوه بر مخاطرات خاص و پیچیده عصر فوق تكنولوژیك قرن بیست و یكم، تجمع و تراكم سرمایه بالاخص درمناطق كلان شهرها خود برشدت گرفتن مخاطرات و ریسك های پیرامون زندگی بشر كه بقاء مهم ترین هدف آن است می افزاید. براساس همین نگرش، رویكرد جدیدی درمباحث ریسك علی الخصوص مدیریت ریسك حریق در ادبیات بیمه ای جهان متولد شد.

بیمه آتش سوزی سابقه ای بیش از 300 سال درجهان دارد و پیشینه آن درایران به حدود یك قرن می رسد. دراین تحقیق پس از ذكر كلیاتی درمورد آتش سوزی و بیمه نامه های مربوط به آن و نحوه محاسبه و ارزیابی خسارت و تعیین نرخ و حق بیمه پرداخته و درپایان با بررسی فرضیه های تحقیق سعی می شود با توجه به مطالعات و بررسیهای آماری عوامل موثر بربیمه های آتش سوزی درایران را شناخته و ضمن معرفی آنها پیشنهاداتی جهت توسعه مطلوب این بیمه نامه ها درایران ارائه داد.

اهداف تحقیق و علت انتخاب موضوع:

همه روزه بعلت وقوع آتش سوزی های كوچك و بزرگ درگوشه و كنار این كشور و عدم وجود استطاعت مالی كافی ازسوی افراد و یا سازمانها بمنظور جبران این خسارتها، متاسفانه شاهد نابودی بسیاری از خانواده ها (بعلت عدم وجود تمكین مالی) و یا سازمانها (علیرغم مفید بودنشان برای جامعه) می باشیم، درحالیكه كه باهزینه نمودن مبلغ نسبتاً اندكی این افراد و سازمانها قادر به تحت پوشش قرار دادن اموال خود می باشند.

هدف از انجام این تحقیق شناسایی علت و یا عللی می باشند كه با وجود ارائه پوششهای نسبتاً كافی بیمه ای توسط شركتهای بیمه، افراد و سازمانها استقبال مناسب را از این پوششها نمی نمایند ازآن پس نه تنها عنصر فعالی درجامعه به شمار نمی روند بلكه خود محتاج كمك دیگران میشوندو این موضوع چه بسا می تواند منشاء ایجاد مشكلات و نابسامانی های زیاد شوند.

فرضیه های تحقیق

جهت تببین عوامل موثر درتوسعه مطلوب بیمه های آتش سوزی فرضیه های زیر مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهند گرفت.

فرضیه یك: رابطه مستقیمی بین میزان درآمد مردم و میزان خرید بیمه نامه های آتش سوزی وجود دارد.

فرضیه دوم: رابطه مستقیمی بین میزان شناخت مردم و میزان خرید بیمه نامه های آتش سوزی وجوددارد .

فرضیه سوم: رابطه مستقیمی بین میزان تبلیغات موثر توسط بیمه گران و خرید بیمه نامه های آتش سوزی توسط اقشار مختلف جامعه وجود دارد.

فرضیه چهارم: رابطه مستقیمی بین اعتقادات مذهبی مردم درزمینه قضا و قدر و میزان استقبال آنان از بیمه های آتش سوزی وجود دارد.

فرضیه پنجم: میزان حق بیمه صادره شركتهای بیمه نسبت به سالهای قبل افزایش پیدا كرده و به همان نسبت میزان ضریب خسارت كاهش یافته است.

قلمروتحقیق:

شركتهی بیمه ایران و همچنین استفاده از كتابخانه بیمه مركزی ایران و كتب و نشریات بیمه ای موجود درآن و پژوهشهای مرتبط با موضوع و گزارشهای آماری.

فهرست مطالب:

فصل یك- كلیات تحقیق..........................

مقدمه........................................

اهداف تحقیق و علت انتخاب موضوع...............

فرضیه های تحقیق..............................

قلمرو تحقیق..................................

روش تحقیق....................................

تعریف واژه های بكار رفته در تحقیق............

فصل دو- كلیات بیمه...........................

تاریخچه بیمه در جهان و ایران.................

مبانی تئوریك بیمه............................

بررسی فقهی مساله بیمه........................

تقسیم بندی انواع بیمه........................

فصل سه- كلیات بیمه های آتش سوزی..............

تاریخچه بیمه آتش سوزی........................

بیمه آتش سوزی در ایران.......................

مفاهیم آتش سوزی..............................

طریقه بوجود آمدن آتش سوزی....................

طبقه بندی آتش سوزیها.........................

عوامل گسترش آتش سوزی.........................

قدرت توسعه و گسترش آتش سوزی..................

قرارداد بیمه آتش سوزی........................

مراحل صدور بیمه نامه آتش سوزی................

كارشناسی و بازدید اولیه......................

نحوه تعیین نرخ و محاسبه حق بیمه..............

قیمت تمام شده در بیمه آتش سوزی...............

خطرات تحت پوشش در بیمه آتش سوزی..............

- انفجار.....................................

- صاعقه......................................

خطرات اضافی بیمه نامه های آتش سوزی...........

- بیمه شكست شیشه.............................

- بیمه سرقت با شكست حرز......................

- بیمه طوفان.................................

- بیمه ضایعات................................

- بیمه سیل...................................

- بیمه زلزله.................................

- بیمه سقوط هواپیما..........................

انواع بیمه های آتش سوزی......................

- بیمه منازل مسكونی..........................

- بیمه تمام خطر..............................

- بیمه نامه آتش سوزی بر مبنای اولین خسارت....

- بیمه مشترك.................................

- بیمه نامه اظهارنامه ای.....................

خسارت آتش سوزی...............................

پرداخت خسارت.................................

حدود تعهدات بیمه گر در صورت وقوع حادثه و ارزیابی خسارت  

فصل چهار- نتیجه گیری و پیشنهادات.............

عوامل مؤثر بر بیمه های آتش سوزی .............

- عوامل اجتماعی..............................

- عوامل مربوط به برنامه ریزی.................

- عوامل آموزشی...............................

- عوامل بازاریابی............................

- عوامل اقتصادی..............................

- عوامل مذهبی................................

- عوامل ساختاری..............................

بررسی آمار و عملكرد شركتهای بیمه ایران از سال 1379 الی 1382 

نتیجه بررسیهای بعمل آمده در آمار شركتها تا سال 82  

پیشنهادات....................................

منابع........................................

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

"خرید"

 

فروشگاه پروژه و مقاله

بازگشت به صفحه اصلی وبلاگ مقاله و پروژه

بازدید : 71 تاریخ : پنجشنبه 18 خرداد 1396 زمان : 10:10 نویسنده : رضا احیایی نظرات ()

دانلبود مقایسه عملكردهای اجرائی بیماران مبتلا به اختلال سلوك با افراد سالم

مقایسه عملكردهای اجرائی بیماران مبتلا به اختلال سلوك با افراد سالم

"مقایسهدسته: علوم پزشکی
بازدید: 18 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 243 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 195

اختلال سلوك در کودکان و نوجوانان یك بیماری شایع ومهم است که عواقب منفی مهمی را برای فرد ، خانواده و جامعه در بر دارد وبار زیادی را بر سیستم مراقبت های بهداشت روانی تحمیل می كند

قیمت فایل فقط 12,000 تومان

"خرید"

مقایسه عملكردهای اجرائی بیماران مبتلا به اختلال سلوك  با افراد سالم

 

مقدمه و اهداف :اختلال سلوك در کودکان و نوجوانان یك بیماری شایع ومهم است که عواقب منفی مهمی را برای فرد ، خانواده و جامعه در بر دارد  وبار زیادی را بر سیستم مراقبت های بهداشت روانی تحمیل می كند. به این دلایل ، تحقیق در مورد زمینه های علی این بیماری ( و به طور خاص زمینه های عصب روانشناختی آن )همواره یکی از اولویت های تحقیقاتی روانپزشکی کودکان و نوجوانان به شمار می رود که می تواند با ارتقاء شناخت ما از فرایند های زمینه ای ایجاد بیماری ، جهت گیری های تشخیصی – و نهایتا در مانی – را بهبود بخشد. با توجه به مجموعه محدودیت های مطالعات قبلی، این مطالعه  بادر نظر داشتن یک پارادیم شایع در عصب – روانشناسی این پدیده (اختلال عملکرد قشر پیشانی مغز ) ، کارکرد های عصب – روانشناختی مرتبط   را در یک جمعیت ایرانی از کودکان ونوجوانان مبتلا به اختلال سلوک مورد بررسی قرار می دهد.

روش اجرا:  این مطالعه  ، یک بررسی مورد – شاهدی است ؛ که طی آن یك گروه 25نفره از افراد مبتلا به اختلال سلوك و ADHD همزمان  در مقابل 20 بیمار مبتلا به ADHD  خالص و   20فرد سالم مورد مصاحبه بالینی ، مصاحبه بالینی نیمه ساختار یافته (k-SADS)و تست هوش ریون قرار گرفتند . افراد واجد شرایط مطالعه ، توسط شاخص های انتخابی از مجموعه ی  KANTAB (شامل IED,SOC,SWM) وتعداد دیگری از تست های عصب-روانشناختی (شامل آزمون قمار آیوا و آزمون برو/ بایست ) مورد بررسی قرار گرفتند . ضمناًشدت خشم وانواع آن براساس نمرات AARSونیز شدت پرخاشگری (براساس AQ  )وشدت علائم ADHD  بر اساس نمرات كانرز والدین تعیین گردید؛  ودر نهایت نتایج بدست آمده(براساس نمرات هر یك از تست های خاص عصب – روانشناختی ) با استفاده از آزمون ANOVA در نرم  افزار SPSS مورد مقایسه آماری قرار گرفتند.

نتایج : در آزمون SOC گروه اختلال سلوک و ADHDهمزمان در مجموع بدترین عملکرد را داشت و گروه ADHDخالص دارای عملکرد میانه ای بود. اختلالات مشاهده شده در   زمان فکر کردن اولیه در مسائل 2 و 5 حرکتی، حرکات متوسط در مسائل 3 و5 حرکتی و میزان فکر کردن بعدی در مسائل 3 حرکتی و مسائل حل شده با حداقل حرکات، بود. در اجرای آزمون SWM نیز اختلال عملکرد گروه اختلال سلوک و ADHDهمزمان در بعضی از شاخص ها ( بلوک‌های چهار و شش جعبه‌ای) و عملکرد میانه در  گروه ADHD مشاهده گردید. اجرای آزمون IED نشان دهنده اختلال عملکرد نسبی گروه اختلال سلوک و ADHDهمزمان در مجموع خطاها و نیز مجموع تریال‌ها بود. عملکرد میانه گروه ADHD  و فقدان عملکرد افتراقی در مراحل داخل بعدی و خارج بعدی نیز نشان داده شد. اجرای آزمون IGTنشان دهنده نمره منفی همه گروها در شاخص  و تردید به طور قابل ملاحظه کمتر گروه گروه اختلال سلوک و ADHDهمزمان نسبت به گروه کنترل سالم برای انتخاب از دسته کارت‌های A بود. یک تمایل عمومی به انتخاب از دسته کارت‌ها یD و B نیز مشاهده شد. اجرای آزمون برو/ بایست: نشاندهنده اختلالاتی قابل ملاحظه در زمان واکنش به تریال‌های برو و زمان واکنش غلط درتریال‌ها ی ‌بایست در گروه‌های  بالینی در بعضی از واریانت‌ها بود. خطاهای Commission  نیز در یک واریانت در گروه اختلال سلوک و ADHDهمزمان   بیشتر از گروه کنترل سالم بود. عملکرد گروه‌های بالینی هم جهت (ولی نه با یک شدت) بود.

نتیجه گیری : براساس جمع‌بندی این مجموعه یافته‌ها ی حاصل از مطالعات قبلی با یافته‌های مطالعه حاضر، ما اختلال سلوک وADHD  همزمان را به عنوان یک اختلال خاص در طیفی که یک سوی آن بهنجاری و یک سوی دیگر آن رفتارهای ضداجتماعی شدید به همراه ADHDاست، پیشنهاد می‌کنیم. به این ترتیب شاید اختلال سلوک وADHD همزمان را بتوان نوعی شدیدتر از اختلالADHD  تلقی کرد و یا ADHDرا نوعی خفیف‌تر از اختلال سلوک به همراه ADHDتلقی نمود. این فرضیه‌ای اولیه است که البته آزمودن آن نیازمند مطالعات گسترده‌تر و کامل‌تر بعدی می‌باشد.

 

فهرست مطالب:

فصل اول -کلیات

مقدمه وبیان مسئله

اهداف

هدف اصلی طرح :

اهداف فرعی طرح :

اهداف کاربردی طرح:

فرضیات پژوهش:

متغیرها

 فصل دوم -

مبانی نظری

اختلال سلوک

تعریف

زیر گروه های اختلال سلوک

همه گیرشناسی

سبب شناسی

عوامل روانشناختی:

عوامل جامعه شناختی:

عوامل محافظت کننده :

خطر و شکل گیری اختلال:

تشخیص و نمای بالینی

قشر پره فرونتال

عملکرد اجرایی

تعریف واجزا:

مولفه های کارکرد های اجرایی:

شواهد اختلالساختمان و/یا عملکردمغزی در اختلال سلوک

شواهد ارتباط ناهنجاری های کارکرد های اجرایی و اختلال سلوک

نظریه های جامع عصب روانشناختی در مورد رفتار های ضد اجتماعی

 فصل سوم- روش اجرا

روش اجرا

روش محاسبه حجم نمونه و تعدادآن

آزمون های مورد استفاده

 فصل چهارم – نتایج

جدول ۱: شاخص‌های دموگرافیک افراد شرکت‌کننده در مطالعه

جدول ۲: نمرات کسب‌شده براساس پرسشنامه خشم نوجوانان ( AARS )در بین افراد شرکت کننده در مطالعه

جدول ۳: نتایج نمرات کسب شده براساس پرسشنامه پرخاشگری (AQ) در بین افراد شرکت کننده در مطالعه

جدول ۴:نتایج نمرات کسب شده براساس پرسشنامه کانرزوالدین (CPRS-R) در گروههای شرکت‌کننده در مطالعه

جدول ۵: نتایج نمرات کسب شده توسط گروه‌های شرکت‌کننده در آزمون غربالگری حرکتی (MOT)

جدول ۶: نتایج نمرات بدست آمده در آزمون دایره‌های بزرگ / کوچک در گروههای (BLC) شرکت‌کننده در مطالعه

جدول ۷: نتایج نمرات بدست آمده در آزمون ذخیره کمبریج( SOC )توسط گروههای شرکت‌کننده در مطالعه

جدول ۸: نتایج نمرات بدست آمده در آزمون حافظه کاری فضایی( SWM )توسط گروههای مورد مطالعه

جدول ۹: نتایج نمرات کسب‌شده توسط گروه‌های مختلف در آزمون شیفت داخل بعدی/ خارج بعدی ( IED )

جدول ۱۰: نتایج نمرات کسب شده در گروههای مختلف در آزمون قمار آیوا ( IGT )

جدول ۱۱: نتایج نمرات کسب شده توسط گروهها در آزمون برو /بایست (go/nogo)

 فصل پنجم – بحث و نتیجه گیری

خصوصیات دموگرافیک

پرسشنامه خشم نوجوانان (AARS)

پرسشنامه خشونت (AQ)

پرسشنامه کانرز والدین (CPRS)

آزمون غربالگری حرکتی(MOT)

آزمون دایره های کوچک/بزرگ(BLC)

 آزمون Cambridge of Stocking (SOC)

Memory Working Spatial (SWM)

Intra-Extra Dimensional Set Shift (IED)

)Iowa Gambling Test IGT(

آزمون برو/ بایست (Go No /Go)

نتایج کلی

محدودیت ها

پیشنهادات :

منابع

قیمت فایل فقط 12,000 تومان

"خرید"

فروشگاه پروژه و مقاله

بازگشت به صفحه اصلی وبلاگ مقاله و پروژه

بازدید : 21 تاریخ : پنجشنبه 18 خرداد 1396 زمان : 10:5 نویسنده : رضا احیایی نظرات ()

دانلود بررسی ویژگی های شخصیتی مجرمان براساس نوع جرم

بررسی ویژگی های شخصیتی مجرمان براساس نوع جرم

"بررسیدسته: علوم تربیتی
بازدید: 10 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 106 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 171

پژوهش حاضر، به بررسی ویژگی های شخصی مجرمان براساس نوع جرم مرتکب شده پرداخته است

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

"خرید"

بررسی ویژگی های شخصیتی مجرمان براساس نوع جرم

 

پژوهش حاضر، به بررسی ویژگی های شخصی مجرمان براساس نوع جرم مرتکب شده پرداخته است. در این پژوهش، رابطه ی ویژگی شخصیتی که عبارت بودند از (ضعف روانی pt، هیستری Hy، افسردگی D، انحراف اجتماعی – روانی (pd)، خود بیمارانگاری HS، پارانویا pa، اسکیزوفرنی SC، شیدایی Ma، دروغگویی L، بد جلوه دادن خود f، توسل به مکانیسم دفاعی k) با متغیر انواع جرم که عبارت بودند از : اعتیاد و فروش مواد مخدر، کلاهبرداری، خیانت، چک برگشتی، قتل و دعوا، رابطه ی نامشروع، سرقت، در یک نمونه ی 70 نفره از مجرمین زندان مرکزی اصفهان، برای آزمودن فرضیه ی پژوهش که عبارت بود از : تعیین ویژگی شخصیتی مجرمان براساس نوع جرم مورد بررسی قرار گرفت. نمونه ی مورد مطالعه به روش نمونه گیری تصادفی ساده از میان جامعه ی آماری انتخاب و برای جمع آوری داده های پژوهش از آزمون شخصیتی چند وجهی مینه سوتا (MMpt) استفاده گردید.

تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از شاخص های آماری چون فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار و آزمون f انجام شد. بنابر تجزیه و تحلیل داده ها از میان 11 ویژگی شخصیتی که بررسی شده بود، بین 6 ویژگی شخصیتی براساس نوع جرم تفاوت معناداری نشان داده شد که این ویژگی های شخصیتی عبارت بودند از : شخصیت پارانویاد (pa)، اسکیزوفرنی (Sc)، شیدایی (Ma)، دروغگویی (L)، بد جلوه دادن خود (f)، توسل مفرط به مکانیسم دفاعی (k) و بین ویژگی های شخصیتی، ضعف روانی (pt)، هیستری (Hy)، افسردگی (D)، انحراف اجتماعی، روانی (pd)، خود بیمارانگاری (Hs)، براساس نوع جرم تفاوت معناداری وجود نداشت.

 

فهرست مطالب:

چکیده ........................................................................................................................................................  1

فصل اول : کلیات پژوهش ......................................................................................................................  2

مقدمه ..........................................................................................................................................................  3

بیان مسأله ..................................................................................................................................................... 5

اهمیت و ضرورت پژوهش .........................................................................................................................  7

اهداف پژوهش ...........................................................................................................................................  8

فرضیه پژوهش ............................................................................................................................................  8

تعریف متغیرها ............................................................................................................................................  9

تعریف نظری ..............................................................................................................................................  9

تعریف عملیاتی واژه ها ............................................................................................................................  10

فصل دوم : ادبیات پژوهش ..................................................................................................................  14

تاریخچه ....................................................................................................................................................  15

تعریف جرم ..............................................................................................................................................  18

اصول جرم شناسی ....................................................................................................................................  19

الف : علت ................................................................................................................................................  19

ب : انگیزه ................................................................................................................................................  19

ج : شرط ..................................................................................................................................................  20

د : عامل ....................................................................................................................................................  20

عوامل جرم زا ...........................................................................................................................................  21

عوامل بازدارنده ........................................................................................................................................  21

انواع طبقه بندی مجرمان بر حسب خصایل و سجایای اصلی .................................................................... 24

طبقه بندی کین برک .................................................................................................................................  24

طبقه بندی لوسن .......................................................................................................................................  25 

طبقه بندی کرچمر ....................................................................................................................................  26

طبقه بندی شلدن ......................................................................................................................................  27

طبقه بندی اشنایدر ....................................................................................................................................  28

تئوری های مربوط به جرم .......................................................................................................................  29

محیط ........................................................................................................................................................  29

زمینه .........................................................................................................................................................  31

شخصیت ..................................................................................................................................................  32

وضعیت ....................................................................................................................................................  36

اشکال جرم ................................................................................................................................................ 38

جرائم بدوی ..............................................................................................................................................  38

جرائم سودجویی ......................................................................................................................................  39

جرائم شبه قضایی .....................................................................................................................................  41

جرائم سازمان یافته و تشکیلاتی ...............................................................................................................  42

عوامل مستعد کننده روانی و انگیزه ارتکاب جرم .....................................................................................  44

مبحث اول : عوامل مستعد کننده روانی ..................................................................................................... 44

غرور و خودخواهی ..................................................................................................................................  44

حرص و طمع ...........................................................................................................................................  45

جرائم جنسی ............................................................................................................................................  45

جاه طلبی یا رفع نیاز .................................................................................................................................  46

خشم و حالت تهاجمی .............................................................................................................................  46

تنبلی .........................................................................................................................................................  46

مبحث دوم : انگیزه ارتکاب انواع جرائم ...................................................................................................  47

قتل ............................................................................................................................................................  47

مسموم کردن .............................................................................................................................................  47

ایجاد حریق عمدی ...................................................................................................................................  48

سرقت .......................................................................................................................................................  49

کلاهبرداری ...............................................................................................................................................  50

انحرافات ...................................................................................................................................................  51

انواع اختلافات روانی از دیدگاه جرم شناسی ...........................................................................................  51

جنون از دیدگاه جرم شناسی ....................................................................................................................  51

بیماری پارانویا از دیدگاه جرم شناسی ......................................................................................................  52

بیماری اسکیزوفرنی از دیدگاه جرم شناسی ..............................................................................................  52

بیماری مانی از دیدگاه جرم شناسی ........................................................................................................... 53

جنون ادواری از دیدگاه جرم شناسی ......................................................................................................... 54

پسیکوپاتها از دیدگاه جرم شناسی ............................................................................................................  54

بیماری عصبی از دیدگاه جرم شناسی .......................................................................................................  55

انحرافات جنسی از دیدگاه جرم شناسی ...................................................................................................  56

بیماری صرع از دیدگاه جرم شناسی .........................................................................................................  56

عقب ماندگی ذهنی از دیدگاه جرم شناسی ...............................................................................................  58

تأثیر عوامل در شخصیت افراد و نقش عوامل فوق در بزهکاری افراد ......................................................  58

تأثیر عوامل ارثی در شخصیت افراد ..........................................................................................................  58

تأثیر عوامل مادرزادی در شخصیت افراد ..................................................................................................  62

تأثیر عوامل اکتسابی فردی و شخصیت افراد ............................................................................................  63

نقش هوش در شخصیت افراد ................................................................................................................... 65

تأثیر عوامل عمومی در شخصیت افراد .....................................................................................................  66

نقش عوامل فوق در بزهکاری افراد ..........................................................................................................  69

سن و بزهکاری .......................................................................................................................................... 74

عوامل بزهکاری کودکان و نوجوانان ........................................................................................................  74

زنان و بزهکاری .......................................................................................................................................  77

انواع جرائم خاص زنان ............................................................................................................................  79

پیشگیری از رفتارهای جنایی ....................................................................................................................  80

انواع روش های اصلاحی، تربیتی، درمانی و طرز اجرای آن ....................................................................  81

الف : روشهای مختلف در محیط بسته .....................................................................................................  82

روش عمومی ............................................................................................................................................  82

روش انفرادی ............................................................................................................................................  82

روش مختلط .............................................................................................................................................  82

روش تدریجی ..........................................................................................................................................  83

روش منطبق با شخصیت ..........................................................................................................................  83

ب : روش نیمه آزادی ..............................................................................................................................  83

ج : اجرای روش در محیط آزاد ................................................................................................................  84

1. اجرای روش در محیط آزاد بدون مراقبت ............................................................................................  84

2. اجرای روش در محیط آزاد مراقبت .....................................................................................................  85

طرز اجرای روش ها .................................................................................................................................  85

1. جراحی .................................................................................................................................................  87

2. جراحی روانپزشکی ..............................................................................................................................  87

3. درمان دارویی .......................................................................................................................................  87

4. روش تربیت با درمان پزشکی ..............................................................................................................  87

5. پسیکوتراپی ..........................................................................................................................................  88

6. روانکاوی .............................................................................................................................................  88

آیا زندان مفید است؟ ................................................................................................................................  89

فصل سوم : روش پژوهش ....................................................................................................................  91

مقدمه ........................................................................................................................................................  92

روش پژوهش ...........................................................................................................................................  93

جامعه آماری .............................................................................................................................................  93

حجم نمونه ...............................................................................................................................................  93

روش نمونه گیری .....................................................................................................................................  94

ابزار اندازه گیری .......................................................................................................................................  94

روش های تجزیه و تحلیل داده ها ...........................................................................................................  95

فصل چهارم : یافته های پژوهش ........................................................................................................  96

مقدمه ........................................................................................................................................................  97

بررسی ویژگی های توصیفی گروه نمونه ..................................................................................................  98

جدول 1-4  ..............................................................................................................................................  98

جدول 2-4  ..............................................................................................................................................  98

یافته های پژوهش .....................................................................................................................................  99

جدول 3-4 ...............................................................................................................................................  99

جدول 4-4 ...............................................................................................................................................  99

جدول 5-4 .............................................................................................................................................  100

جدول 6-4 .............................................................................................................................................  100

جدول 7-4 .............................................................................................................................................  101

جدول 8-4 .............................................................................................................................................  101

جدول 9-4 .............................................................................................................................................  102

جدول 10-4 ..........................................................................................................................................  102

جدول 11-4 ..........................................................................................................................................  103

جدول 12-4 ..........................................................................................................................................  103

جدول 13-4 ............................................................................................................................................ 104

جدول 14-4 ..........................................................................................................................................  104

جدول 15-4 ..........................................................................................................................................  105

جدول 16-4 ..........................................................................................................................................  105

جدول 17-4 ..........................................................................................................................................  106

جدول 18-4 ..........................................................................................................................................  106

جدول 19-4 ..........................................................................................................................................  107

جدول 20-4 ..........................................................................................................................................  107

جدول 21-4 ..........................................................................................................................................  108

جدول 22-4 ..........................................................................................................................................  108

جدول 23-4 ..........................................................................................................................................  109

جدول 24-4 ..........................................................................................................................................  109

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری .......................................................................................................  110

نتیجه گیری .............................................................................................................................................  111

محدودیت ها ..........................................................................................................................................  113

پیشنهادهای کاربردی ..............................................................................................................................  114

پیشنهادهای پژوهشی ..............................................................................................................................  115

منابع .......................................................................................................................................................  116

ضمایم ....................................................................................................................................................  118 

 

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

"خرید"

فروشگاه پروژه و مقاله

بازگشت به صفحه اصلی وبلاگ مقاله و پروژه

بازدید : 73 تاریخ : پنجشنبه 18 خرداد 1396 زمان : 10:1 نویسنده : رضا احیایی نظرات ()

دانلود صحنه هایی از جنگ جهانی اول و دوم

صحنه هایی از جنگ جهانی اول و دوم

"صحنهدسته: تاریخ
بازدید: 10 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 52 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 90

دولت آلمان در آوریل 1939 م پس از خودداری از واگذاری و انتزیک و دالانی که پروس خاوری را به پومرانی وصل می کرد

قیمت فایل فقط 9,000 تومان

"خرید"

صحنه هایی از جنگ جهانی اول و دوم


جنگ آلمان و لهستان 
دولت آلمان در آوریل 1939 م پس از خودداری از واگذاری و انتزیک و دالانی که پروس خاوری را به پومرانی وصل می کرد و به ویژه پس از پیمانی که انگلیس و لهستان درباره دفاع از تمامیت ارضی لهستان بستند در پی تهیه مقدمات حمله به آن کشور بر آمد. 
در ماه های تابستان ، ارتش آلمان به بهانه مانور خود را آماده کرد و چند کشور را از راه دریا به پروس خاوری اعزام نمود. 
استراتژی لهستان برای حفاظت وجب به وجب خطوط مرزی در نظر گرفته شده بود در حالی که امکانات آن کشور برای اجرای این استراتژی کاملا دور از واقعیت بود. لهستان در مقابل 9 لشکر زرهی و موتوری آلمان 22 تیپ سوار ،29 گروهان خودرو زرهی و 9 گروهان تانک سبک داشت و نسبت به توپخانه و پیاده نظام آلمان به لهستان سه به دو بود. نیروی هوایی آلمان برتری کامل هوایی یا حاکمیت هوایی داشت و نیروی دریایی آن کشور در دریای بالتیک نیز بی رقیب بود. 
ضعف مهم لهستان از نظر تاکتیکی نبود هر گونه خط پدافندی مناسب در باختر و یستولا (رودخانه ای که از ورشو می گذشت ) به حساب می آمد. طول خطوط مرزی بین دو کشور آلمان و لهستان بیش از 1300 کیلومتر بود و پدافند موثر از آن در چنان شرایطی در توان ارتش لهستان نبود. 
طرح لهستان :
طرح اولیه لهستان بخشی آفندی و بخشی پدافندی بود. آنها پیش بینی می کردند که کشورهای انگلستان و فرانسه در صورت حمله آلمان به آن کشور وارد جنگ شوند. لهستانی ها اصولا پدافند را دوست نداشتند امید آنها بیشتر بر شجاعت و فداکاری ارتش و مردم لهستان و رسیدن کمک از کشورهای متفق بود. 
مارشال اسهیگلی راپذر فرمانده کل ارتش لهستان با در نظر گرفتن این نکات و همچنین بر آورد ضعیفی که از قدرت زرهی و هوایی آلمان داشت تصمیم بر این گرفت که تمام مرز باختری را از گرادنو تا کراسنو حفظ کند و تمام مناطق صنعتی را پوشش دهد. 
در طرح او واگذاری شش ارتش مرکب از 30 لشکر پیاده ،10 لشکر احتیاط و 22 تیپ سوار به منطقه مرزی باختری و یک نیروی احتیاط در نزدیکی ورشو منظور شده بود.

طرح آلمان: 
طرح آلمان دو مرحله داشت. مرحله اول انهدام نیروهای ارتش لهستان در خم رودخانه وسیتوار و مرحله دوم پیشروی از پروس خاوری به سمت جنوب و از اسلواکی به سمت شمال به منظور تصرف تمام خاک لهستان در باختر برلست لیتووسک و رودخانه باگ . 
بنابراین طرح مزبور شامل دو احاطه دو طرفه می شد که به صورت دو گازانبر دهانه گازانبر اول در باختر ورشو و دومی در خاور آن شهر به هم می رسیدند.
ژنرال فن براخیچ فرمانده کل عملیات آلمان بود و نیروی تحت فرماندهی او شامل 5 ارتش می شد که به دو گروه تقسیم می گردید. خط حد بین دو گروه مزبور رودخانه ناتک تعیین شده بود. 
گروه شمالی به فرماندهی ژنرال فن بوک شامل ارتش های سوم و چهارم بود که اولی در پروس خاوری و دومی در پومرانی مستقر شده بود. 
ماموریت اصلی ارتش سوم پیشروی به سمت جنوب و خاور ورشو و الحاق به ارتش چهاردهم بود که از سیلزیای بالای و اسلواکی به سمت شمال پیشروی می کرد. ماموریت ارتش چهارم نخست انهدام دشمن در پومرز و سپس الحاق به پهلوی ارتش سوم وتک به پهلوی راست نیروهای لهستان در پوزنان بود. 
گروه جنوبی شامل ارتش های هشتم – دهم – چهاردهم می شد. ماموریت ارتش هشتم درگیری با نیروهای لهستانی در پوزنان و همکاری با پهلوی راست ارتش چهارم و پهلوی چپ ارتش دهم بود.
ارتش دهم مستقر در سیلز یا پایین ماموریت داشت که به سمت رودخانه ویستولا پیشروی می کند و پهلوی چپ ارتش لهستان را احاطه کند. 
ارتش چهاردهم مستقر در سیلزیای بالا موراوی و اسلواکی ماموریت داشت تا ارتش لهستان را در منطقه گراکو منهدم کند و یا پیشروی به سمت شمال به پهلوی چپ ارتش سوم ملحق شود. 
آلمانی ها از شیوه جنگ برق آسا پیروی می کردند. پایه و اساس آن غافل گیری سرعت و وحشت بود نیروی زرهی باید نخست خطوط پدافندی دشمن را به کمک نیروی هوایی می شکست و سپس با پیشروی سریع به عقب دشمن نیروهای عمده آن را در محاصره قرار می داد. 
ماموریت نیروی هوایی آلمان نخست کسب برتری هوایی به وسیله انهدام نیروی هوایی لهستان روی زمین سپس انهدام خطوط راه آهن و مناطق حساس و بر هم زدن سلسله مراتب فرماندهی در کل ارتش لهستان و پشتیبانی نزدیک هوایی از نیروهای پیشروی کننده در خطوط مقدم جنگ بود. 
شرح عملیات :
ساعت 04:45 روز اول سپتامبر 1939 م با هجوم هوایی آلمان علیه فرودگاه های لهستان جنگ بین دو کشور و در واقع جنگ جهانی دوم آغاز گردید. لهستانی ها تقریبا به طور کامل غافلگیر شدند. انتظار آنان نسبت به آغاز جنگ تجسمی از جنگ جهانی در سال 1914 م بود. 
که برخوردهای اولیه مهاجم و مدافع با حرکت سوار نظام ، گشتی ها و پیشروی آرام و محتاطانه دو طرف صورت می گرفت و زمان کافی برای بسیج عمومی در اختیار مدافع نبود.
لهستانی ها پس از چهل و هشت ساعت از آغاز جنگ از رویای خویش بیدار شدند. در این مدت نیروی هوایی آنان به کلی از کار افتاده بود و تانکهای آلمان بی محابا به سوی ورشو پیش می رفتند. 
ارتش چهارم آلمان که از پومرانی تهاجم خود را آغاز کرده بود در مدت هشت روز با طی مسافتی حدود 240 کیلومتر خود را به حوالی ورشو رساند و نیروی زرهی ژنرال گودریان ورشو را محاصره کرد. 
نیروهایی از لهستان که با 12 لشگر در کوتنو بجا مانده بودند شجاعانه دست به پاتک زدند اما تلاش آنها بی فایده بود تا روز هفدهم سپتامبر تمام نیروهای ارتش لهستان که در باختر رود و یستولا می جنگیدند تسلیم شدند و جنگ به سمت رودخانه باگ یعنی خاور ورشو کشیده شد. در همین روز بازوی بلند احاطه دو طرفه یا دهانه گازانبر دوم آلمان نزدیک برست – لیتووسک به هم رسید.
در روز هفدهم سپتامبر ارتش روسیه بدون اعلان جنگ از مرز خاوری لهستان وارد این کشور شد و روز بعد دولت لهستان و به دنبال آن دهها هزار پناهنده به خاک رومانی فرار کردند. 
در این مدت 450000 نظامی لهستانی اسیر ،1200 توپ به غنیمت گرفته شد و 800 فروند هواپیما منهدم شد و یا به غنیمت در آمد. ورشو تا 27 سپامبر مقاومت کرد و روز 30 سپتامبر پس از آنکه فرمانده پادگان ورشو تسلیم شد 120000 افسر درجه دار و سرباز جنگ افزارهای خود را تحویل دادند.
جمع اسرای لهستانی ها به 694000 نفر رسید. تنها بخشی از نیروی دریایی لهستان مرکب از 3 ناوشکن و چهار زیر دریایی توانستند از دریای بالتیک فرار کنند و خود را به انگلستان و سوئد برسانند. بقیه تسلیم و یا منهدم شدند. 
تلفات آلمانی ها 10572 کشته ، 30000 زخمی و 3400 مفقود الاثر بود. سرزمین لهستان بین دو کشور آلمان و روسیه تقسیم گردید و باختر رودخانه پیسا باگ و سان که حدود 124400 کیلومتر مربع می شد به آلمان و 200280 کیلومتر مربع باقی مانده به روسیه رسید. 
نتایج عملیات :
در این عملیات و جنگ اهمیت سرعت نسبت به آتش که در جنگ مکانیزه اساس کار را تشکیل می داد به اثبات رسید و این سرعت فوق العاده آلمانی ها بود که باعث اختلال و از هم گسیختگی در سیستم پدافند لهستان گردید. همکاری و هماهنگی میان هواپیما و نیروی زرهی میزان موفقیت آلمانی ها را افزایش داد. 
این جنگ نشان داد که در مقابل تک مکانیزه پدافند خطی کارآیی لازم را ندارد و مواضع پدافندی خواه متکی بر مواضع مستحکم یا تعجیلی باشد دیگر همچون جنگ جهانی اول قابل نگهداری نیست. زیرا همین که توسط نیروهای مکانیزه شکافته شد برای پدافند کننده امکان تمرکز نیرو برای اجرای یا تک مقدور نیست. 
نکته مهم دیگری که در این جنگ مشخص گردید این بود که با توجه به شرایط تاکتیکی که توسط نیروهای مکانیزه ایجاد شد و در آن زمان عامل مهمی به حساب می آمد ایجاب می کرد که فرماندهی نسبت به گذشته بیشتر غیر متمرکز شود تا فرماندهان تابع بتوانند آزادی عمل داشته و تصمیم بگیرند و از خود واکنش سریع نشان دهند. مسلما هماهنگی و آموزش در چنین مواردی اهمیت خاص خود را داشت. (نقشه شماره 71)

قیمت فایل فقط 9,000 تومان

"خرید"

 

فروشگاه پروژه و مقاله

بازگشت به صفحه اصلی وبلاگ مقاله و پروژه

بازدید : 101 تاریخ : پنجشنبه 18 خرداد 1396 زمان : 9:57 نویسنده : رضا احیایی نظرات ()

دانبتحقیق در مورد جنگ کره

تحقیق در مورد جنگ کره

"تحقیقدسته: تاریخ
بازدید: 15 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 43 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 72

در جنگ كره احتمال بروز مشكلات لجستیكی می رفت و از این روی درسهای لجستیكی فرا گرفته شده از جنگ جهانی دوم در حل این مشكلات به كار گرفته شدند

قیمت فایل فقط 7,000 تومان

"خرید"

تحقیق در مورد جنگ کره


در جنگ كره احتمال بروز مشكلات لجستیكی می رفت و از این روی درسهای لجستیكی فرا گرتفه شده از جنگ جهانی دوم در حل این مشكلات به كار گرفته شدند. در ابتدای جنگ چند مشكل لجستیكی از چشم طرح ریزان دور مانده بود:
1- شبه جزیره كره پنج هزار مایل دریایی از آمریكا فاصله داشت.
2- در كره بنادر و سیستم ترابری زمینی مناسبی وجود نداشت.
3- نیروهای كمونیست اكثر مناطق صنعتی جنوب را تحت كنترل داشتند.
4- نیروهای كره شمالی با وجود مهارت به جای مانده از نیروهای ژاپنی به مهارت زیادی دسترسی داشتند. از سوی دیگر آنها با تجهیزات آمریكایی به جای مانده از جنگ جهانی دوم نیز دسترسی داشتند و ارتش سرخ پوستان نیز جنگ افزارهای روسی را در اختیار آنها قرار می داد.
• تجهیزات ضروری نیروهای آمریكایی در جزایر اقیانوسیه به جای مانده بود.
• تنها در صورت ایجاد یك سیستم ترابری مناسب به شبه جزیره كره امكان استفاده از پایگاه های صنعتی ژاپن فیلیپین و سایر كشور های اقیانوسیه مسیر بود.
اكثر جاده های موجود در كره اصولا جاده نبودند وصرفاً معابری بودند كه خودروها از آنها تردد می كردند اكثر این معابر برای مدت طولانی غیر قابل استفاده بودند و بار ترافیكی آنها نیز بالا بود. این امر باعث شد تا ارتش آمریكا به ترابری انسانی اتكا كند و با استفاده از باربر های كره ای آمادها و تجهیزات ضروری را حمل كند. از آنجایی كه این سیستم به نیروی ماهیچه ای افراد متكی بود لازم بود تا افراد در طول مسیر چندین بار استراحت كنند ویا افراد خسته با نیروهای تازه تنفس تعویض شوند.
افراد برای اجتناب از گیر افتادن در گل و لای بیشتر ترجیح می دادند تا بدون پوتین راه بورند. پا برهنه حركت كردن افراد در میان گل و لای نیز مكشلات پزشكی زیادی را برای آنها به وجود می آورد.
باران به طور مداوم در ماه های بهار و تابستان (باران های موسمی) می بارید و حاكی از شدت یافتن محیط پر گل و لای منطقه بود. در طول زمستان نیز سرمای شدید باعث یخ زدن گل و لای می شد و تمام این شرایط تداركات رسانی به یگان های رزمی بسیار دشواری می كرد.
پشه، مگس و حشرات موزی در طول بهار و تابستان به وفور یافت می شد و اكثرا نیروها توسط این حشرات گزیده می شدند. این امر نگرانی های بهداشتی را افزایش داده بود. زیرا این حشرات اكثراً ناقل بیماری های ویروسی بودند. تروریست های كره شمالی باعث اختلال سیستم توزیع لجستیك شده بودند. این افراد از مردم كره جنوبی قابل تمیز دادن نبودند. و این خود باعث افزایش تلفات در مقابله باآنها می شد. این نیروها عمدتاً در پی پاتك زدن به كاروان ها، انهدام پل ها و زیرساختارها، پرتاب نارنجك از بلندی ها به نیروهای آمریكایی و صد معبر كردن در مسیر عبور خودروهای نظامی و غیره بودند. تمام این اقدامات موجب لجام گسیختگی و وقفه در سیستم توزیع شده بود. در اوایل جنگ نیروهای سازمان ملل و ارتش كره جنوبی مهمات كمی در اختیار داشتند و آنها برنامه ای برای نداشتند. اما نیروهای كره شمالی با برنامه وارد جنگ شده بودند و به خوبی به تانك ها و توپخانه شوروی دسترسی داشتند.
در طول جنگ كره، هشت ارتش مختلف با یك نوع سلاخ آمریكایی می جنگیدند. تجهیزات به جای مانده از جنگ جهانی دوم در جزایر اقیانوسیه خیلی زود سازماندهی شدند و در اختیار نیروهای چند ملیتی در كره جنوبی قرار گرفتند.
ژاپن در نزدیك كره قرار داشت و به سرعت در حال پیشرفت صنعتی بود. تجهیزات اوراقی بلااستفاده به جا مانده از جنگ جهانی دوم خیلی سریع در ژاپن تعمیر شدند. آمریكا از زمان پایان جنگ جهانی دوم پایگاه های نیروهای هوایی، زمینی و دریایی و تفنگداران دریایی یرا در اطراف ژاپن دایر كرده بود. كارگران ژاپنی ماهر، كاری و قابل دسترسی بودند. تسهیلات نصعتی غیر نظامی با استفاده از ماشین آلات و رویه های مدرن در حال بزسازی بودند. بخش تجاری ژاپن كشتی های آمریكایی كه پس از جنگ جهانی دوم به آنها فورخته شده بود را به آمریكا پس داد و این شناورها ناوگان اولیه نیروی دریایی آمریكا برای حمله به كره را شكل دادند. نیروهای زخمی شده نیز از طریق هوا یا دریا به بیمارستان های ژاپن منتقل می شدند.
تامین
دولت امریكا نگرانی عمیقی در خصوص امكان ایجاد نسنجیده توان نظامی برای حمایت از دولت كره جنوبی بود. خط مشی نظامی آمریكا حكم می كرد تا قبل از فراخوان نیروهای نظامی، تجهیزات مورد نیاز آنها را فراهم شده باشد. نظر فرمانده كل نیروی زمینی ارتش بر این بود كه ابتدا باید به سرعت اقلام آموزشی را تامین كرد و اقلام بالقوه رزمی مورد نیاز را با كمی تاخیر از بخش صنعتی تامین كرد. از این رو در وحله اول اقلام ضروری تامین گردیدند.
تجهیزات، ادوات و تداركات باید به سرعت تامین می شدند و برای آغاز حمله هر چه سریعتر به كره و ژاپن منتقل می شدند. برای مواجهه با آب و هوا بسیار سرد شبه جزیره كره در فصل زمستان لازم بود تا اقدامات سریع و عاجلی انجام شوند. زیرا آمریكا تا به حال این حجم وسیع و گسترده از نیروهای خود را در یك منطقه سردسیر به كار نگرتفه بود. مهمات باید به مقدار بسیار زیادی تامین می گردید و از سوی دیگر لازم بود تا پایانه هایی برای هواپمیاهای نیروی زمینی، هوایی و دریایی ایجاد شوند.
آژانس های تامین با تنگنای زمانی مواجه بودن و باید خیلی سریع تمام اقلام مورد نیاز نیروها را تامین و به منطقه ارسال می كردند. كارشان لجستیك ارتش منابع آمادی جدیدی را یافتند و تولید كنندگان صنعتی مجبور شدند تا محصولات مورد نیاز آنها را در اولویت تولیدات خود قرار دهند.
مشكلات ساختمانی در كره به واسطه شرایط جوی متغیر و شروع سریع جنگ افزایش یافت. همانگونه كه قبلا اشاره شد گل و لای و هوای بسیار سرد مشكل اصلی همه نیروها بود. به علاوه كمبود مصالح ساختمانی نیز فعالیت های ساختمانی را مختل می كرد و مهندسین نظامی قادر نبودن آنگونه كه باید و شاید كار كنند.

قیمت فایل فقط 7,000 تومان

"خرید"

 

فروشگاه پروژه و مقاله

بازگشت به صفحه اصلی وبلاگ مقاله و پروژه

بازدید : 69 تاریخ : پنجشنبه 18 خرداد 1396 زمان : 9:53 نویسنده : رضا احیایی نظرات ()

مقاله مدیریت منابع انسانی

دانلود مدیریت منابع انسانی

"مدیریتدسته: مدیریت
بازدید: 4 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 61 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 21

این تحقیق با فرمت ورد ، قابل ویرایش ، در 21 صفحه تهیه شده استتاثیر مدیریت منابع انسانی در زمینه سرمایه‏های برگشتی، محصولات عملیات مالی شركت این مقاله ارزیابی خطوط ارتباطی بین سیستم‏های با عملیاتی با اجرای عالی و كارهای شركت را مورد توجه قرار می‏دهد

قیمت فایل فقط 5,800 تومان

"خرید"

مدیریت منابع انسانی

 

تاثیر مدیریت منابع انسانی در زمینه سرمایه‏های برگشتی، محصولات عملیات مالی شركت: این مقاله ارزیابی خطوط ارتباطی بین سیستم‏های با عملیاتی با اجرای عالی و كارهای شركت را مورد توجه قرار می‏دهد. نتایج براساس نمونه ملی تقریباً از هزار شركت نشان می‏دهد كه این عملیات تاثیر بسیار مهم آماری و اقتصادی بر روی هم نتایج كاری كارنه‏انی جنبره نشده و هم سنجشهای بلند مدت و كوتاه مدت عملیات مالی شركت دارد. حمایت از پیش‏بینی‏هایی كه عملیات كاری با اجرای مالی بر روی كارهای شركت در قسمت موكول به ارتباط بین آنها هست و با استراتژی‏های كه محدود می‏باشند ارتباط دارد.

این تحقیق از منابع انسانی قبل از طریق سه روش مجزا می‏شود. اولاً سطح تحلیلی كه برای برآوردن از تاثیر كارهای HRM بر سطح شركت استفاده می‏شود، یك نظام می‏باشد. كه از جنبه‏های مختلف بیشتر از اینكه عملی باشد، استراتژیكی می‏باشد. 

زمینه تئوری:

این اعتقاد وجود دارد كه انجام كار توسط كارمندانی كه كارشان را فردی انجام می‏دهند مطمئناً نتایجی بر سطح شركت خواهد داشت. و برای سالهای مدیدی است كه در آكادی‏ها شایع شده است. و اخیراً علاقه در این زمینه زیاد شده است. 

نوع فایل:word

سایز:61.5 KB 

 تعداد صفحه:21

قیمت فایل فقط 5,800 تومان

"خرید"

ب

فروشگاه پروژه و مقاله

بازگشت به صفحه اصلی وبلاگ مقاله و پروژه

بازدید : 30 تاریخ : چهارشنبه 10 خرداد 1396 زمان : 17:23 نویسنده : رضا احیایی نظرات ()

دانلود مدیریت تفکر رازهای موفقیت

مدیریت تفکر رازهای موفقیت

مدیریت تفکر رازهای موفقیتدسته: مدیریت
بازدید: 5 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 15 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 14

این تحقیق با فرمت ورد ، قابل ویرایش ، در 14 صفحه تهیه شده استانسان قرون وسطایی برای سنگ فیلسوفی جستجو كردكه می توانست اصل فلز را به طلا تغییر شكل دهداغلب مدیران و مؤسسان شركت یك امید مشابه و معمولا بیهوده را دنبال می كنند

قیمت فایل فقط 5,500 تومان

خرید

مدیریت تفکر - رازهای موفقیت


استدلال مدیران

راز موفقیت : به همان اندازه كه قضیه نادرست كریستنسن اثبات می شود،تشخیص راز موفقیت بیشتر از كتاب درسی مدیریت اتخاذ می شود.

نوامبر2003

روبرت هلر

انسان قرون وسطایی برای سنگ فیلسوفی جستجو كردكه می توانست اصل فلز را به طلا تغییر شكل دهد.اغلب مدیران و مؤسسان شركت یك امید مشابه و معمولا بیهوده را دنبال می كنند،اما نیازی نیست كه آن بیهوده باشد،از طریق نتایج شركتها دریك صنعت شناخته می شود.

آنها از فروش درسالهای1994 -1976 شصت و دو میلیون دلاربدست آوردند،قیمت برای رقبایی كه سنگ را نیافته بودند،بیست مرتبه زمان بندی شد.اگرچه كه بقدر كافی متقاعدكننده نیست،فروش در شركت در گروه خسته و كسل تنها یك5/64 میلیون دلاراضافی را میانگین می گیرد : میانگین موفقیت 9/1 بیلیون دلاری – یك تفاوت 29 – رتبه ای است.آمارهای اضافی از كتاب یك مدیریت مشهورو درست نوشته كلیتون ام 0 كریستنسن بدست می آید.

قضیه نادرست مدیریت :

بهرحال تمام كتاب، متقاعد كننده این فرضیه است كه شركتهای بزرگ بر روی این حالت مسدود وقفل هستند. آنها توسط تقاضاهای مشتری و فشارهای رقابتی برای سرمایه گذاری كلان برای نگه داری نیروهای موجود آنها تحت فشار قرارگرفتندو اگر ممكن بود مهارت باید زیاد شود

نوع فایل:word

سایز:15.4 KB 

تعداد صفحه:14

قیمت فایل فقط 5,500 تومان

خرید

برچسب ها : مدیریت تفکر رازهای موفقیت , دانلود مدیریت تفکر رازهای موفقیت , مدیریت تفکر رازهای موفقیت , مدیریت تفکر , رازهای موفقیت , تحقیق , جزوه , مقاله , پایان نامه , پروژه , دانلود تحقیق , دانلود جزوه , دانلود مقاله , دانلود پایان نامه , دانلود پروژه

فروشگاه پروژه و مقاله

بازگشت به صفحه اصلی وبلاگ مقاله و پروژه

بازدید : 57 تاریخ : چهارشنبه 10 خرداد 1396 زمان : 17:17 نویسنده : رضا احیایی نظرات ()

دانلود اعتماد مصرف كننده به تجارت الكترونیك در آمریكا ، سنگاپور و چین

اعتماد مصرف كننده به تجارت الكترونیك در آمریكا ، سنگاپور و چین

"اعتماددسته: کامپیوتر
بازدید: 8 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 33 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 38

این تحقیق با فرمت ورد ، قابل ویرایش ، در 38صفحه تهیه شده استاین تحقیق سوابق و پیامدهای اعتماد مصرف كننده را در آمریكا ، سنگاپور و چین بررسی می كند نتایج نشان می دهد كه شهرت و اطمینان سیستم یك فروشنده اینترنتی و گرایشی طبیعی مشتری

قیمت فایل فقط 6,900 تومان

"خرید"

اعتماد مصرف كننده به تجارت الكترونیك در آمریكا ، سنگاپور و چین

 

Thompson s.H.Teo , Jingliv  

خلاصه 

این تحقیق سوابق و پیامدهای اعتماد مصرف كننده را در آمریكا ، سنگاپور و چین بررسی می كند . نتایج نشان می دهد كه شهرت و اطمینان سیستم یك فروشنده اینترنتی و گرایشی طبیعی مشتری به اعتماد بطور قطعی مربوط به اعتماد مشتری می باشد . اعتماد مشتری رابطه مثبتی با طرز تلقی و رابطة منفی با ریسك مشاهده شده دارد . مفاهیم مورد بحث قرار گرفتند . 

1- مقدمه 

اعتماد نقش مهمی را در بسیاری از تعاملات اقتصادی و اجتماعی درگیر با عدم اطمینان و عدم استقلال ایفا می كند . از عدم اطمینانی كه در معاملات اینترنتی وجود دارد ، بسیاری از محققان بیان كرده اند كه اعتماد یك عامل مهم مؤثر در افزایش موفقیت تجارت الكترونیك می باشد . مفهوم اعتماد بسیار مهم و حیاتی می باشد زیرا آن روی یك تعداد عوامل ضروری برای معاملات آنلاین اثر می گذارد  ، از قبیل امنیت و خصوصی بودن . بعلاوه ، هر چند تجارت الكترونیك مزایایی را برای هر دو خریدار و فروشنده فراهم می كند . ولی آن محدودیتهایی از قبیل جدایی فیزیكی مابین خریداران و فروشندگان و مابین خریداران و كالا ، دارد . به منظور كاهش موانع ، فروشندگان باید یك رابطه قابل اعتمادی را برای پرورش وفاداری مشتری توسعه دهند . 

2- مدل تحقیق و فرضیات 

ما تحقیقات قبلی را توسط بررسی كردن تجارب ( سوابق ) اعتما مصرف كننده در زمینه تجارت الكترونیك بر مبنای هر دوی اعتماد كننده – مصرف كننده و مورد اعتماد – فروشندگان معامله اینترنتی بسط داده است . عقاید اعتماد كردن مشتری بر طرز تلقی آنها برای فروشندگان و درك ریسك آنها تأثیر می گذارد . طرز تلقی مشتریان از فروشندگان و ریسك درك شده آنها در عوض بر تمایلشان برای خرید تأثیر می گذارد . مدل تحقیق و فرضیه ها در شكل 1 نشان داده شده است . 

نوع فایل:word

سایز:33.0 KB 

 تعداد صفحه:38

قیمت فایل فقط 6,900 تومان

"خرید"

 

فروشگاه پروژه و مقاله

بازگشت به صفحه اصلی وبلاگ مقاله و پروژه

بازدید : 37 تاریخ : چهارشنبه 10 خرداد 1396 زمان : 14:6 نویسنده : رضا احیایی نظرات ()

دانلود پیاده سازی فشرده سازی داده ها در آزمایشگاه دلفی

پیاده سازی فشرده سازی داده ها در آزمایشگاه دلفی

"پیادهدسته: کامپیوتر
بازدید: 6 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 14 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 9

این تحقیق با فرمت ورد ، قابل ویرایش ، در 9 صفحه تهیه شده استاین مقاله جزئیات فنی پیاه سازی شیوه های متداول فشرده سازی داده در آزمایشگاه دلفی را تشریح می کند در نتیجه فشرده سازی انواع مختلف داده ارائه شده است

قیمت فایل فقط 5,500 تومان

"خرید"

پیاده سازی فشرده سازی داده ها در آزمایشگاه دلفی

 

این مقاله جزئیات فنی پیاه سازی شیوه های متداول فشرده سازی داده در آزمایشگاه  دلفی را تشریح می کند . در نتیجه فشرده سازی انواع مختلف داده ارائه شده است .

1- معرفی :

در این مقاله ما یک کاربرد از شیوه های متداول فشرده سازی بر داده های فیزیکی را با هدف کاهش اندازه حجم داده برررسی می کنیم . از آن جهت لازم است که اصطلاحات کاهش داده ها و فشرده سازی داده ها را مجزا کنیم . در هر دو مورد حجم داده ها کاهش می یابد اما شیوه های پیدا شده و اهداف متفاوتند .

در مورد کاهش داده ها،  فشرده سازی داده ها در نتیجه برنامه های مجدد سازی خاصی است که سیگنالهای قسمتهای چک کننده حساس را به ارزشهای فیزیکی تبدیل می کند ، مانند  momenta انطباق ها و شناسگرهای خاص و غیره .... هدف کاهش داده ها تنها فشرده کردن داده ها نیست بلکه برای ساده تر کردن  تحلیل فیزیکی داده ها است . در مورد فشرده سازی داده ها فشرده کردن داده ها در نتیجه بهینه سازی بیشتر رمز گزاری داده ها است و الگوریتمهای پیاده شده وابسته به طبیعت داده ها نیست تنها هدف کاهش سلیز فایل داده ها برای صرفه جویی در فضای دیسک است .

2- زنجیره فرایند داده های دلفی :

در آزمایشگاه دلفی انواع فایلهای داده ی زیر استفاده می شود .

داده خام :(RAW ) : فایلهایی با اطلاعاتی از سیستم کسب داده ها. 

نوع فایل:word

سایز:14.9 KB 

تعداد صفحه:9

قیمت فایل فقط 5,500 تومان

"خرید"

 

فروشگاه پروژه و مقاله

بازگشت به صفحه اصلی وبلاگ مقاله و پروژه

بازدید : 71 تاریخ : چهارشنبه 10 خرداد 1396 زمان : 14:3 نویسنده : رضا احیایی نظرات ()

دانلود سیستمهای ترکیبی Soft Computing

سیستمهای ترکیبی Soft Computing

سیستمهای ترکیبی Soft Computingدسته: کامپیوتر
بازدید: 5 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 123 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 26

این تحقیق با فرمت ورد ، قابل ویرایش ، در 26صفحه تهیه شده استSoft Computing یک روش محاسباتی است که شامل منطق فازی،محاسبات عصبی ، محاسبات تکمیلی و محاسبات احتمالی می باشد

قیمت فایل فقط 6,200 تومان

خرید

سیستمهای ترکیبی Soft Computing 

 


 ما به کجا می رویم؟

چکیده:

Soft Computing یک روش محاسباتی است که شامل منطق فازی،محاسبات عصبی ، محاسبات تکمیلی و محاسبات احتمالی می باشد.بعد از یک نگاه اجمالی به اجزای  Soft Computing ،برخی از مهمترین ترکیبات آنرا مورد بررسی و تجزیه وتحلیل قرار میدهیم.ما بر روی توسعه کنترل کننده های الگوریتمی هوشمند،همانند استفاده از منطق فازی برای کنترل پارامترهای محاسبات تکمیلی تاکید میکنیم و در مورد کاربرد الگوریتمهای تکمیلی برای تنظیم کنترل کننده های فازی صحبت خواهیم کرد.ما بر روی سه کاربرد از  Soft Computing در جهان واقعی تاکید میکنیم که همگی توسط سیستمهای ترکیبی ایجاد شده اند.

1- نگاه کلی به Soft Computing

Soft Computing (SC) واژه ای است که در ابتدا توسط زاده برای مشخص کردن سیستمهایی که " از خطای بی دقتی، مبهم بودن و کمی درست بودن ،برای کنترل درست،کم هزینه و سازگارتر با جهان واقعی استفاده میکنند."

بطور معمول SC شامل چهار تکنیک می باشد:دوتای اول آن ،سیستمهای استدلال آماری(PR) و منطق فازی(FL) ،بر پایه استدلال بر اساس دانش است . دو تای دیگر،محاسبه عصبی (NC) و محاسبه تکمیلی(EC) ،بر پایه روشهای تحقیق و بهینه سازی بر اساس داده می باشند. با توجه به اینکه ما به یک توافق در مورد چارچوب SC یا ماهیت این پیوستگی دست پیدا نکرده ایم، غیره منتظره بودن این روش جدید انکارناپذیر است. این مقاله نمونه ساده شده ای از این سرفصلهای بسیار گسترده می باشد که می توانید آنها را در پی نوشت 5 پیدا کنید.

نوع فایل:word

سایز:123 KB 

تعداد صفحه:26

قیمت فایل فقط 6,200 تومان

خرید

 

فروشگاه پروژه و مقاله

بازگشت به صفحه اصلی وبلاگ مقاله و پروژه

بازدید : 67 تاریخ : چهارشنبه 10 خرداد 1396 زمان : 13:15 نویسنده : رضا احیایی نظرات ()

دانلوداینترنت فایروال

اینترنت فایروال

"اینترنتدسته: کامپیوتر
بازدید: 4 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 45 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 24

این تحقیق با فرمت ورد ، قابل ویرایش ، در 24 صفحه تهیه شده استتعدادی موضوعات طراحی اساسی وجود دارند كه باید توسط یك شخص خوش اقبال كه مسئولیت او طراحی ، تعیین و اجرا یا نظارت بر نصب یك firewall است ، تعیین شوند

قیمت فایل فقط 6,200 تومان

"خرید"

اینترنت فایروال


طرح و اجرای موضوعات 

بعضی تصمیمات اساسی طراحی در یك firewall چه چیزهایی هستند ؟ 

تعدادی موضوعات طراحی اساسی وجود دارند كه باید توسط یك شخص خوش اقبال كه مسئولیت او طراحی ، تعیین و اجرا یا نظارت بر نصب یك firewall است ، تعیین شوند . 

اولین و مهمترین تصمیم سیاست اینكه چگونه شركت یا سازمان شما می خواهد سیستم را اعمال كند ، است ك آیا firewall سرجای خود قرار دارد برای رد كردن تمام خدمات به جز آن هایی كه برای كار اتصال به شبكه ضروری هستند ، یا اینكه آیا firewall برای تهیه یك متد ارزیابی شده كنترل شده ی دستیابی مرتب در یك حالت غیر تعدید آمیز در جای خود قرار گرفته ؟ در جایی از شكاكیت بین این موقعیت ها وجود دارند نقطه بعدی از firewall شما ممكن است بیشتر نتیجه ی یك تصمیم سیاسی باشد تا اجتماعی 

دومی بدین قرار است : چه سطحی از مانیتورینگ (كنترل) افزونگی(زیادی) و كنترل را شما  می خواهید ؟ 

با تثبیت كردن سطح ریسك قابل قبول (یعنی ، چقدرشما محتاط هستید ) از طریق حل مورد اول شما می توانید یك فهرست بازبینی از آنچه كه باید مونیتور شود ، مجاز شود و رد شود تشكیل دهید . به عبارت دیگر شما شروع می كنید با فهمیدن (دانستن) اهداف كلی تان و سپس یك تحلیل حتمی را تركیب می كنید با یك سنجش و لوازم (شرایط یا مقتضیات) تقریبا همیشه متناقض را در یك لیست نشست و رفت تفكیك كنید كه مشخص كند چه كاری می خواهید انجام دهید . (چه طرحی را می خواهید اجراكنید.)

نوع فایل:word

سایز:45.5 KB 

تعداد صفحه:24

قیمت فایل فقط 6,200 تومان

"خرید"

 

فروشگاه پروژه و مقاله

بازگشت به صفحه اصلی وبلاگ مقاله و پروژه

بازدید : 31 تاریخ : چهارشنبه 10 خرداد 1396 زمان : 13:2 نویسنده : رضا احیایی نظرات ()

پیاده سازی فشرده سازی داده ها در آزمایشگاه دلفی

پیاده سازی فشرده سازی داده ها در آزمایشگاه دلفی

پیاده سازی فشرده سازی داده ها در آزمایشگاه دلفیدسته: کامپیوتر
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 14 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 9

این تحقیق با فرمت ورد ، قابل ویرایش ، در 9 صفحه تهیه شده استاین مقاله جزئیات فنی پیاه سازی شیوه های متداول فشرده سازی داده در آزمایشگاه دلفی را تشریح می کند در نتیجه فشرده سازی انواع مختلف داده ارائه شده است

قیمت فایل فقط 5,500 تومان

خرید

پیاده سازی فشرده سازی داده ها در آزمایشگاه دلفی

 

این مقاله جزئیات فنی پیاه سازی شیوه های متداول فشرده سازی داده در آزمایشگاه  دلفی را تشریح می کند . در نتیجه فشرده سازی انواع مختلف داده ارائه شده است .

1- معرفی :

در این مقاله ما یک کاربرد از شیوه های متداول فشرده سازی بر داده های فیزیکی را با هدف کاهش اندازه حجم داده برررسی می کنیم . از آن جهت لازم است که اصطلاحات کاهش داده ها و فشرده سازی داده ها را مجزا کنیم . در هر دو مورد حجم داده ها کاهش می یابد اما شیوه های پیدا شده و اهداف متفاوتند .

در مورد کاهش داده ها،  فشرده سازی داده ها در نتیجه برنامه های مجدد سازی خاصی است که سیگنالهای قسمتهای چک کننده حساس را به ارزشهای فیزیکی تبدیل می کند ، مانند  momenta انطباق ها و شناسگرهای خاص و غیره .... هدف کاهش داده ها تنها فشرده کردن داده ها نیست بلکه برای ساده تر کردن  تحلیل فیزیکی داده ها است . در مورد فشرده سازی داده ها فشرده کردن داده ها در نتیجه بهینه سازی بیشتر رمز گزاری داده ها است و الگوریتمهای پیاده شده وابسته به طبیعت داده ها نیست تنها هدف کاهش سلیز فایل داده ها برای صرفه جویی در فضای دیسک است .

2- زنجیره فرایند داده های دلفی :

در آزمایشگاه دلفی انواع فایلهای داده ی زیر استفاده می شود .

داده خام :(RAW ) : فایلهایی با اطلاعاتی از سیستم کسب داده ها. 

نوع فایل:word

سایز:14.9 KB 

تعداد صفحه:9

قیمت فایل فقط 5,500 تومان

خرید

 

فروشگاه پروژه و مقاله

بازگشت به صفحه اصلی وبلاگ مقاله و پروژه

بازدید : 71 تاریخ : یکشنبه 07 خرداد 1396 زمان : 10:34 نویسنده : رضا احیایی نظرات ()

اعتماد مصرف كننده به تجارت الكترونیك در آمریكا ، سنگاپور و چین

اعتماد مصرف كننده به تجارت الكترونیك در آمریكا ، سنگاپور و چین

اعتماد مصرف كننده به تجارت الكترونیك در آمریكا ، سنگاپور و چیندسته: کامپیوتر
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 33 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 38

این تحقیق با فرمت ورد ، قابل ویرایش ، در 38صفحه تهیه شده استاین تحقیق سوابق و پیامدهای اعتماد مصرف كننده را در آمریكا ، سنگاپور و چین بررسی می كند نتایج نشان می دهد كه شهرت و اطمینان سیستم یك فروشنده اینترنتی و گرایشی طبیعی مشتری

قیمت فایل فقط 6,900 تومان

خرید

اعتماد مصرف كننده به تجارت الكترونیك در آمریكا ، سنگاپور و چین

 

Thompson s.H.Teo , Jingliv  

خلاصه 

این تحقیق سوابق و پیامدهای اعتماد مصرف كننده را در آمریكا ، سنگاپور و چین بررسی می كند . نتایج نشان می دهد كه شهرت و اطمینان سیستم یك فروشنده اینترنتی و گرایشی طبیعی مشتری به اعتماد بطور قطعی مربوط به اعتماد مشتری می باشد . اعتماد مشتری رابطه مثبتی با طرز تلقی و رابطة منفی با ریسك مشاهده شده دارد . مفاهیم مورد بحث قرار گرفتند . 

1- مقدمه 

اعتماد نقش مهمی را در بسیاری از تعاملات اقتصادی و اجتماعی درگیر با عدم اطمینان و عدم استقلال ایفا می كند . از عدم اطمینانی كه در معاملات اینترنتی وجود دارد ، بسیاری از محققان بیان كرده اند كه اعتماد یك عامل مهم مؤثر در افزایش موفقیت تجارت الكترونیك می باشد . مفهوم اعتماد بسیار مهم و حیاتی می باشد زیرا آن روی یك تعداد عوامل ضروری برای معاملات آنلاین اثر می گذارد  ، از قبیل امنیت و خصوصی بودن . بعلاوه ، هر چند تجارت الكترونیك مزایایی را برای هر دو خریدار و فروشنده فراهم می كند . ولی آن محدودیتهایی از قبیل جدایی فیزیكی مابین خریداران و فروشندگان و مابین خریداران و كالا ، دارد . به منظور كاهش موانع ، فروشندگان باید یك رابطه قابل اعتمادی را برای پرورش وفاداری مشتری توسعه دهند . 

2- مدل تحقیق و فرضیات 

ما تحقیقات قبلی را توسط بررسی كردن تجارب ( سوابق ) اعتما مصرف كننده در زمینه تجارت الكترونیك بر مبنای هر دوی اعتماد كننده – مصرف كننده و مورد اعتماد – فروشندگان معامله اینترنتی بسط داده است . عقاید اعتماد كردن مشتری بر طرز تلقی آنها برای فروشندگان و درك ریسك آنها تأثیر می گذارد . طرز تلقی مشتریان از فروشندگان و ریسك درك شده آنها در عوض بر تمایلشان برای خرید تأثیر می گذارد . مدل تحقیق و فرضیه ها در شكل 1 نشان داده شده است . 

نوع فایل:word

سایز:33.0 KB 

 تعداد صفحه:38

قیمت فایل فقط 6,900 تومان

خرید

 

فروشگاه پروژه و مقاله

بازگشت به صفحه اصلی وبلاگ مقاله و پروژه

بازدید : 50 تاریخ : یکشنبه 07 خرداد 1396 زمان : 10:32 نویسنده : رضا احیایی نظرات ()

اینترنت فایروال

اینترنت فایروال

اینترنت فایروالدسته: کامپیوتر
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 45 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 24

این تحقیق با فرمت ورد ، قابل ویرایش ، در 24 صفحه تهیه شده استتعدادی موضوعات طراحی اساسی وجود دارند كه باید توسط یك شخص خوش اقبال كه مسئولیت او طراحی ، تعیین و اجرا یا نظارت بر نصب یك firewall است ، تعیین شوند

قیمت فایل فقط 6,200 تومان

خرید

اینترنت فایروال


طرح و اجرای موضوعات 

بعضی تصمیمات اساسی طراحی در یك firewall چه چیزهایی هستند ؟ 

تعدادی موضوعات طراحی اساسی وجود دارند كه باید توسط یك شخص خوش اقبال كه مسئولیت او طراحی ، تعیین و اجرا یا نظارت بر نصب یك firewall است ، تعیین شوند . 

اولین و مهمترین تصمیم سیاست اینكه چگونه شركت یا سازمان شما می خواهد سیستم را اعمال كند ، است ك آیا firewall سرجای خود قرار دارد برای رد كردن تمام خدمات به جز آن هایی كه برای كار اتصال به شبكه ضروری هستند ، یا اینكه آیا firewall برای تهیه یك متد ارزیابی شده كنترل شده ی دستیابی مرتب در یك حالت غیر تعدید آمیز در جای خود قرار گرفته ؟ در جایی از شكاكیت بین این موقعیت ها وجود دارند نقطه بعدی از firewall شما ممكن است بیشتر نتیجه ی یك تصمیم سیاسی باشد تا اجتماعی 

دومی بدین قرار است : چه سطحی از مانیتورینگ (كنترل) افزونگی(زیادی) و كنترل را شما  می خواهید ؟ 

با تثبیت كردن سطح ریسك قابل قبول (یعنی ، چقدرشما محتاط هستید ) از طریق حل مورد اول شما می توانید یك فهرست بازبینی از آنچه كه باید مونیتور شود ، مجاز شود و رد شود تشكیل دهید . به عبارت دیگر شما شروع می كنید با فهمیدن (دانستن) اهداف كلی تان و سپس یك تحلیل حتمی را تركیب می كنید با یك سنجش و لوازم (شرایط یا مقتضیات) تقریبا همیشه متناقض را در یك لیست نشست و رفت تفكیك كنید كه مشخص كند چه كاری می خواهید انجام دهید . (چه طرحی را می خواهید اجراكنید.)

نوع فایل:word

سایز:45.5 KB 

تعداد صفحه:24

قیمت فایل فقط 6,200 تومان

خرید

 

فروشگاه پروژه و مقاله

بازگشت به صفحه اصلی وبلاگ مقاله و پروژه

بازدید : 45 تاریخ : یکشنبه 07 خرداد 1396 زمان : 10:23 نویسنده : رضا احیایی نظرات ()

سیستمهای ترکیبی Soft Computing

سیستمهای ترکیبی Soft Computing

سیستمهای ترکیبی Soft Computingدسته: کامپیوتر
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 123 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 26

این تحقیق با فرمت ورد ، قابل ویرایش ، در 26صفحه تهیه شده استSoft Computing یک روش محاسباتی است که شامل منطق فازی،محاسبات عصبی ، محاسبات تکمیلی و محاسبات احتمالی می باشد

قیمت فایل فقط 6,200 تومان

خرید

سیستمهای ترکیبی Soft Computing 

 


 ما به کجا می رویم؟

چکیده:

Soft Computing یک روش محاسباتی است که شامل منطق فازی،محاسبات عصبی ، محاسبات تکمیلی و محاسبات احتمالی می باشد.بعد از یک نگاه اجمالی به اجزای  Soft Computing ،برخی از مهمترین ترکیبات آنرا مورد بررسی و تجزیه وتحلیل قرار میدهیم.ما بر روی توسعه کنترل کننده های الگوریتمی هوشمند،همانند استفاده از منطق فازی برای کنترل پارامترهای محاسبات تکمیلی تاکید میکنیم و در مورد کاربرد الگوریتمهای تکمیلی برای تنظیم کنترل کننده های فازی صحبت خواهیم کرد.ما بر روی سه کاربرد از  Soft Computing در جهان واقعی تاکید میکنیم که همگی توسط سیستمهای ترکیبی ایجاد شده اند.

1- نگاه کلی به Soft Computing

Soft Computing (SC) واژه ای است که در ابتدا توسط زاده برای مشخص کردن سیستمهایی که " از خطای بی دقتی، مبهم بودن و کمی درست بودن ،برای کنترل درست،کم هزینه و سازگارتر با جهان واقعی استفاده میکنند."

بطور معمول SC شامل چهار تکنیک می باشد:دوتای اول آن ،سیستمهای استدلال آماری(PR) و منطق فازی(FL) ،بر پایه استدلال بر اساس دانش است . دو تای دیگر،محاسبه عصبی (NC) و محاسبه تکمیلی(EC) ،بر پایه روشهای تحقیق و بهینه سازی بر اساس داده می باشند. با توجه به اینکه ما به یک توافق در مورد چارچوب SC یا ماهیت این پیوستگی دست پیدا نکرده ایم، غیره منتظره بودن این روش جدید انکارناپذیر است. این مقاله نمونه ساده شده ای از این سرفصلهای بسیار گسترده می باشد که می توانید آنها را در پی نوشت 5 پیدا کنید.

نوع فایل:word

سایز:123 KB 

تعداد صفحه:26

قیمت فایل فقط 6,200 تومان

خرید

 

فروشگاه پروژه و مقاله

بازگشت به صفحه اصلی وبلاگ مقاله و پروژه

بازدید : 52 تاریخ : یکشنبه 07 خرداد 1396 زمان : 10:15 نویسنده : رضا احیایی نظرات ()

ویروسها ، كرمها وتروژانها چه هستند

ویروسها ، كرمها وتروژانها چه هستند

ویروسها ، كرمها وتروژانها چه هستنددسته: کامپیوتر
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 105 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 19

این تحقیق با فرمت ورد ، قابل ویرایش ، در 19 صفحه تهیه شده استویروسها ، كرمها وتروژانها برنامه های بدی هستند كه می توانند باعث خطر برای كامپیوتر شما واطلاعات آن شوند آنها می توانند سرعت اینترنت را پایین بیاورند

قیمت فایل فقط 5,900 تومان

خرید

ویروسها ، كرمها وتروژانها چه هستند؟

 

ویروسها ، كرمها وتروژانها برنامه های بدی هستند كه می توانند باعث خطر برای كامپیوتر شما واطلاعات آن شوند. آنها می توانند سرعت اینترنت را پایین بیاورند وآنها حتی ممكن است از كامپیوترشما برای بخش كردن خودشان برای دوستانتان، آشنایان، شركت محل كار استفاده كنند ودرآدرس مجازی باقی بمانند. خبرهای خوب آن است كه با یك جلوگیری اندك وتعدادی مفهوم رایج خوب شما احتمالا كمترقربانی اینها هستید . به نظر می رسد این پیش قدم شدن شما برای جلوگیری تمام فامیل شما را محافظت می كند. بخوانید برای یادگرفتن درباره مشخصه ها وتفاوتهای ویروسها ، كرمها وتروژانها .

-ویروس چیست؟

-كرم چیست؟

-تروژان چیست؟

-چطوركرمها وویروسهای دیگر پخش می شوند؟

-چطورمی توان اثركرم یا ویروس داشت؟

مرحله بعدی : كاهش خطر ویروس

ویروس چیست؟

ویروس یك تكه كد كامپیوتراست كه خودش وابسته به یك برنامه یا فایل است بنابراین آن می تواند ازكامپیوتر به كامپیوتر پخش شود.ویروسها می توانند موجب خطر نرم افزار، سخت افزار وفایلهای شما باشند.

نوع فایل:word

سایز:64.0 KB 

 تعداد صفحه:19

قیمت فایل فقط 5,900 تومان

خرید

 

فروشگاه پروژه و مقاله

بازگشت به صفحه اصلی وبلاگ مقاله و پروژه

بازدید : 65 تاریخ : یکشنبه 07 خرداد 1396 زمان : 10:2 نویسنده : رضا احیایی نظرات ()

فناوری اطلاعات و الکترونیک چیست؟

فناوری اطلاعات و الکترونیک چیست؟

فناوری اطلاعات و الکترونیک چیست؟دسته: کامپیوتر
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 44 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 17

این تحقیق با فرمت ورد ، قابل ویرایش ، در 17 صفحه تهیه شده استفناوری اطلاعات و الکترونیک واژه ای است که در سال 1998 در لایحه اصلاحی نمایندگان به بخش 508 از قانون نوسازی یکار گرفته شد بخش 508 ملزم میکند که فناوری اطلاعات و الکترونیک که توسعه یافته ، بدست آمده

قیمت فایل فقط 5,700 تومان

خرید

فناوری اطلاعات و الکترونیک چیست؟

 

فناوری اطلاعات و الکترونیک واژه ای است که در سال 1998 در لایحه اصلاحی نمایندگان به بخش 508 از قانون نوسازی یکار گرفته شد. بخش 508 ملزم میکند که فناوری اطلاعات و الکترونیک که توسعه یافته ، بدست آمده ، وجود دارد یا بوسیله دولت فدرال مورد استفاده قرار گرفته است بایست قابل دسترسی باشد.

فناوری اطلاعات و الکترونیک شامل سخت افزار و نرم افزار رایانه ، سیستمهای عامل ، اطلاعات مبتنی بر وب و کاربردهای آن ، تلفنها و سایر محصولات ارتباطی ، تجهیزات ویدئویی و محصولات مولتی مدیا ، کیوسکهای اطلاعاتی،و محصولات اداری همانند ماشینهای فتوکپی و نمابرمی باشد.

به طور رسمی به تمامی این تجهیزات عموماً به سادگی "فناوری اطلاعات" یا "IT"اطلاق می شود. با اینحال،از دیدگاه قانونی ، نیازی به توسعه تعریف فعلی دولت فدرال از فناوری اطلاعات احساس می شود که بایستی انسجام تعریف اولیه را نیز حفظ کند.

اداره فدرال از طرف  Architectural and Transportation Barriers Compliance Board (Access Board) مسئول انتشار این تعریف شده است. در اینجا تعریف رسمی از "فناوری اطلاعات والکترونیک" و" فناوری اطلاعات" ارائه شده که توسط بخش استانداردهای دسترسی به فناوری اطلاعات و الکترونیک هیئت Access منتشر شده است.

فناوری اطلاعات والکترونیک:

شامل فناوری اطلاعات و هرگونه تجهیز یا سیستم ارتباط داخلی یا زیر سیستمی از تجهیز است که در ایجاد ، تغییر یا تکثیر داده ها یا اطلاعات بکار گرفته می شوند.

نوع فایل:word

سایز:44.8 KB 

تعداد صفحه:17

قیمت فایل فقط 5,700 تومان

خرید

 

فروشگاه پروژه و مقاله

بازگشت به صفحه اصلی وبلاگ مقاله و پروژه

بازدید : 115 تاریخ : یکشنبه 07 خرداد 1396 زمان : 9:59 نویسنده : رضا احیایی نظرات ()

یک سیستم خبره فازی عصبی برای تشخیص

یک سیستم خبره فازی عصبی برای تشخیص

یک سیستم خبره فازی عصبی برای تشخیصدسته: کامپیوتر
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 61 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 15

این تحقیق با فرمت ورد ، قابل ویرایش ، در 15 صفحه تهیه شده استمنطق فازی،یک شبکه عصبی و سیستم خبره است که برای ایجاد یک سیستم تشخیصی ترکیبی با یکدیگر ترکیب شده اندبا استفاده از چنین سیستمی ما یک روش جدید برای فراگیری مبانی دانش استفاده می کنیم

قیمت فایل فقط 5,700 تومان

خرید

یک سیستم خبره فازی – عصبی برای تشخیص


چکیده:

منطق فازی،یک شبکه عصبی و سیستم خبره است که برای ایجاد یک سیستم تشخیصی ترکیبی با یکدیگر ترکیب شده اند.با استفاده از چنین سیستمی ما یک روش جدید برای فراگیری مبانی دانش استفاده می کنیم. سیستم ما شامل یک سیستم خبره فازی همراه با یک بیس دانشی با منبع دوگانه است. دو سری قوانین لازم هستند ، که به صورت استنباطی از مثالهای ارائه شده و به صورت استقرایی توسط فیزیک دانان بدست آمده اند. یک شبکه عصبی فازی سعی میکند که از داده های نمونه یاد گرفته و این اجازه را می دهد که قوانین فازی برای دانش پایه را استخراج کنیم.تشخیص electroencephalograms با تفسیر عناصر نموداری بعنوان یک نوع مشاهده در روش ما بکار گرفته می شود. نتایج اولیه نشان دهنده احتمالات مورد نظر با استفاده از روش ما می باشد.  

1- مقدمه:

روشهای تکراری شناسایی و ارزیابی پدیده خاص را کار تشخیصی می نامند ،که یکی از کاربردهای اصلی برای هوش مصنوعی (AI) می باشد. با توجه به اینکه رنج وسیعی از چنین کاربرهای تشخیصی وجود دارد . اگرچه رنج وسیعی از چنین کاربردهای تشخیصی در پزشکی وجود دارد ولی این بخش مورد توجه استفاده کنندگام از هوش مصنوعی قرار دارد. عمومی ترین روشهای AI در بخش پزشکی مبتنی بر دانش و مدلسازی رفتار تشخیصی متخصصان است .  انواع مختلفی از چنین سیستمهای خبره ای از زمانی که SHRTLIFFE روش SHRTLIFFE MYCIN   را بعنوان یک سیستم خبره برای تشخیص آسیبهای خونی انسان طراحی و معرفی کرد ، بوسیله پزشکان مورد استفاده قرار گرفته است. یکی از بزرگترین مشکلات بر سر راه طراحی یک سیستم خبره مناسب ، گردآوری و دانش پایه آن است. 

نوع فایل:word

سایز:61.1 KB 

تعداد صفحه:15

قیمت فایل فقط 5,700 تومان

خرید

 

فروشگاه پروژه و مقاله

بازگشت به صفحه اصلی وبلاگ مقاله و پروژه

بازدید : 7 تاریخ : یکشنبه 07 خرداد 1396 زمان : 9:56 نویسنده : رضا احیایی نظرات ()

مترجم آدرسهای شبكه ios سیسكو

مترجم آدرسهای شبكه ios سیسكو

مترجم آدرسهای شبكه ios سیسكودسته: کامپیوتر
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 279 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 20

این تحقیق با فرمت ورد ، قابل ویرایش ، در 20 صفحه تهیه شده استمترجم آدرس شبكه در ساده ترین حالتش بر روی مسیر یابی كه دو شبكه را به هم متصل می‌كند عمل می‌كند

قیمت فایل فقط 5,900 تومان

خرید

مترجم آدرسهای شبكهِ ios  ِ سیسكو 

 

مترجم آدرس شبكه در ساده ترین حالتش بر روی مسیر یابی كه دو شبكه را به هم متصل می‌كند عمل می‌كند؛ یكی از این شبكه ها (تعین شده بعنوان داخلی ) بصورت خصوصی یا غیر متداول آدرس دهی می‌شود كه باید این آدرس به یك آدرس قانونی و متداول تبدیل شودقبل از اینكه بسته های اطلاعاتی به سمت شبكه دیگر(تعیین شده بعنوان شبكه بیرونی ) فرستاده شود . ترجمه مرتبط با مسیر یابی عمل می‌كند ، بطوریكه اگر ترجمه مطلوب  باشد مترجم آدرس شبكه براحتی می‌تواند بر روی مسیر یاب یك سرویس گیرنده اینترنت فعال شود .

استفاده از وسایل ترجمه در RFC 1631 ( request for comment ) ( درخواست برای توضیح ) آمده است -  شیوه ترجمه آدرس در مسیر یاب . هدف مترجم آدرس شبكه ایجاد یك عاملیت برای شبكه خصوصی است كه عموماً آدرسهای منحصر بفردی دارد و مترجم آدرس شبكه نیز در آن موجود نیست .RFC 1631  یك زیر مجموعه از اصول مترجم آدرس شبكه های IOS  سیسكو را ارائه میكند .

مترجم IOS  سیسكو ترجمه دوسویه را از طریق استفاده همزمان از منابع داخلی و خارجی ترجمه پشتیبانی می‌كند .

Terminology : واژگان فنی 

شكل 1 – مفاهیم مترجم آدرس شبكه :

    ● محلی خارجی : آدرس IP  میزبان خارجی همانطور كه در داخل    شبكه ظاهر می‌شود . این آدرسها اگر مطلوب باشند می‌توانند از محدوده تعریف شده در RFC 1918 اختصاص داده شوند .

  ● سراسری خارجی : آدرس IP پیكربندی شده نسبت داده شده به یك شبكه در شبكه خارجی 

مدخل ترجمه ساده :

مدخل ترجمه‌ای كه  یك آدرس IP را به دیگری نگاشت می‌كند .

نوع فایل:word

سایز:279 KB 

تعداد صفحه:20

قیمت فایل فقط 5,900 تومان

خرید

 

فروشگاه پروژه و مقاله

بازگشت به صفحه اصلی وبلاگ مقاله و پروژه

بازدید : 79 تاریخ : یکشنبه 07 خرداد 1396 زمان : 9:52 نویسنده : رضا احیایی نظرات ()

پاورپوینت طرح کسب وکار کافی نت

پاورپوینت طرح کسب وکار کافی نت

پاورپوینت طرح کسب وکار کافی نتدسته: طرح توجیهی صنعتی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: ppt
حجم فایل: 194 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 51

پاورپوینت طرح کسب وکار کافی نت دارای 51 اسلاید با ظاهری زیبا ، متفاوت ، مفید، مختصر و قابل ویرایش می باشد قسمتی از متن را ببینید و در صورت تمایل خرید کنید

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

خرید

پاورپوینت طرح کسب وکار کافی نت 

 

بخش معرفی

الف-نام ونشانی متقاضیان:حقیقی:

ب-مشخصات محل اجرای طرح:

استان: خراسان رضوی

شهرستان: مشهد

بخش:

ابعاد ومساحت محل اجرای طرح 

5 * 7 متر

نزدیکترین شهر وفاصله آن تا محل کسب وکار

فاصله محل استقرار کسب وکار تا خیابان اصلی، نوع راه و جاده مربوطه

6 متر

امکانات تامین مواد ولوازم در محل:سیستم PC – میز کامپیوتر - صندلی– پرینتر رنگی و سیاه سفید - تلفن – فکس – اسکنر – تجهزات شبکه سازی ترسیم کروکی زمین محل استقرار کسب وکار

3-تجزیه وتحلیل صنعت

الف-تجزیه و تحلیل محیطی محیط کسب وکار ایا خدمات لازم به منظور پشتیبانی عملیات تولید در منطقه وجود دادرد؟(دفاتر حقوقی،عرضه کنندگان مواد مصرفی و...)آیا خدمات وزیر بنای مناسب برای کارکنان وخانواده های آنها وجود دارد؟چه روش های حمل ونقلی در دسترس است؟آیا محل استقرار کسب وکار شما از نظر ضوابط زیست محیطی مناسب است؟

اقتصاد

درراه اندازی کسب وکار خود تا چه حد به عواملی از قبیل علاقمندی مشتریان،سطح در آمد آنها ونحوه دسترسی شان به محصول خود توجه کرده اید؟ایا توان خرید مشتریان خود را در نظر گرفته اید؟آیا محصولات شما با توان خرید مشتریان متناسب می باشد؟تاثیر تغییرات اقتصادی مانند توان خرید،مالیات،نرخ ارزو...رادر کسب وکار خود مشخص نمایید.

تغییر قیمت فقط در صورت ابلاغیه اتحادیه و افزایش مالیات

ppt: نوع فایل

سایز:194  KB 

تعداد اسلاید:51

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

خرید

 

فروشگاه پروژه و مقاله

بازگشت به صفحه اصلی وبلاگ مقاله و پروژه

بازدید : 47 تاریخ : جمعه 05 خرداد 1396 زمان : 22:35 نویسنده : رضا احیایی نظرات ()

پاورپوینت طرح توجیهی احداث مهد کودک

پاورپوینت طرح توجیهی احداث مهد کودک

پاورپوینت طرح توجیهی احداث مهد کودکدسته: طرح های توجیهی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: ppt
حجم فایل: 167 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 29

پاورپوینت طرح توجیهی احداث مهد کودک دارای 29 اسلاید با ظاهری زیبا ، متفاوت ، مفید، مختصر و قابل ویرایش می باشد قسمتی از متن را ببینید و در صورت تمایل خرید کنید

قیمت فایل فقط 790 تومان

خرید

پاورپوینت طرح توجیهی احداث مهد کودک

 

کسب خود ارزیابی و آمادگی

قبل از ورود به بازارکسب و کار٬باید نقشه راه خود را ترسیم کنیم.ما برای شروع هر کاری به نقشه نیاز داریم وکسب و کار نیز از این قاعده مستثنی نیست.باید یک طرح کسب  و کار خوب و جامع تهیه کنیم تا هم خود و هم دیگران٬بدانیم که می خواهیم چه چیزی را٬چگونه٬وبرای چه کسی تولید کنیم.برای موفقیت در بازار کسب و کار٬باید با قوانین کسب و کار آشنایی داشته باشید.

شناسایی و ارزیابی فرصت

كودكان سرمایه های ارزشمند وسازنده آینده جامعه هستند. آموزش و پرورش در دوره كودكی كه زمان شكل گیری شخصیت و ایجاد عادات مختلف و پیشگیری از بروز مشكلات است. آینده فرد و جامعه را بنایی نهد و مسیر حركت مملكت را مشخص می سازد. توجه به مسائل و مشكلات كودكان باعث پیشرفت و ترقی جامعه می شود و غفلت در رفع مشكلات آنان، خسارات جبران ناپذیری به بار می آورد. از این رو، سرمایه گذاری  و برنامه ریزی در آموزش و پرورش ابتدایی، از حساسترین و مهمترین وظایف دست اندر كاران و مسئولان جامعه است و باید از اولویت ویژه ای برخوردار باشد

شناسایی و ارزیابی فرصت….

هدف ما در اینجا آشنا ساختن خواننده با خصوصیات، شیوه های شناخت، برقراری ارتباط صحیح، نحوه كاركردن و درنهایت رفع مشكلات كودكان است. برای نیل به این هدف ابتدا تعاریف، اهداف، تاریخچه، ضرورت و اصول راهنمایی و مشاوره كودك مورد بررسی قرار گرفته، سپس مطالبی درباره خصوصیات دوره كودكی ارائه شده است تا دست اندركاران آموزش و پرورش و مشاوره كودك بتوانند رفتارهای عادی كودكان را از رفتارهای غیر عادی تشخیص دهند.

نوآوری و ایده یابی....

     اصلیترین معضل پیش روی مراکز آموزش پیش دبستانی ،عدم توسعه مراقبتهای كودكان طی سالهای اولیة زندگی است.درحالیكه تمام مردم درتلاش برای افزایش تحقق این برنامه هستند، بحران اقتصادی موجود در كشور اندونزی تأثیری جدی درتحقق همه برنامه های آموزشی از جمله برنامة آموزشی متعلق به كودكان درسالهای اولیه تولد آنها داشته است. جامعه مستقیماً تأثیرات اجتماعی آن را تجربه كرده است، مخصوصاً مراقبتهای بهداشتی برای كودكان درسالهای اولیة تولد بسیار نا امید كننده است. این بحران باعث شده است كه مردم نتوانند ازغذاهای مناسب و با كیفیت بالا استفاده  كنند، بخصوص مردم فقیر چرا كه آنها قادر نیستند هم غذاهایی با كیفیت بالا بخرند و هم با كمیت بالا. علاوه بر این، كاهش بوجود آمده در خدمات بهداشتی نیز مسائل تغذیه أی و بهداشتی زیادی برای جامعه بخصوص برای كودكان و مادران باردار، به بار آورده است .

ppt: نوع فایل

سایز:167 KB 

تعداد اسلاید:29

قیمت فایل فقط 790 تومان

خرید

 

فروشگاه پروژه و مقاله

بازگشت به صفحه اصلی وبلاگ مقاله و پروژه

بازدید : 59 تاریخ : جمعه 05 خرداد 1396 زمان : 22:31 نویسنده : رضا احیایی نظرات ()

پاورپوینت زیست دوم تجربی فصل ششم(گردش مواد)

پاورپوینت زیست دوم تجربی فصل ششم(گردش مواد)

پاورپوینت زیست دوم تجربی فصل ششم(گردش مواد)دسته: زیست شناسی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: ppt
حجم فایل: 1981 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 24

پاورپوینت زیست دوم تجربی فصل ششم(گردش مواد) دارای 24 اسلاید همراه با تصاویر خارجی با ظاهری زیبا ، متفاوت ، مفید، مختصر و قابل ویرایش می باشد قسمتی از متن را ببینید و در صورت تمایل خرید کنید

قیمت فایل فقط 7,900 تومان

خرید

پاورپوینت زیست دوم تجربی فصل ششم (گردش مواد)

 

پاورپوینت زیست دوم تجربی فصل ششم( گردش مواد) دارای 24 اسلاید همراه با تصاویر خارجی است.تصاویر در ارتباط به عنواین زیر می باشد.

دستگاه گردش مواد در عروس دریایی

مقایسه دستگاه گردش خون بسته و باز

طرح كلی گردش خون در مهره داران

گردش خون ششی و آئورتی در پستانداران

تولید و هدایت جریان الكتریكی در قلب

دوره فعالیت قلبی و وضعیت دریچه ها در این مراحل

ساختار رگ های خونی 

جریان خون در سیاهرگ و نقش تلمبه ماهیچه ای و دریچه های لانه كبوتری در آن 

جریان خون در بستر مویرگی ونقش اسفنگتر های پیش مویرگی در تنظیم جریان خون درون مویرگ 

نیروهایی كه در تبادل مواد بین مویرگ  و مایع بین سلولی نقش دارند 

نمودار مربوط به فشارو سرعت خون و مساحت كلی رگ های خونی 

بیماری تصلب شرائین و رسوب مواد در رگ

اندازه گیری فشار خون

تمایز سلول های خونی در مغز قرمز استخوان

مكانیسم انعقاد خون

جذب و انتقال مواد در گیاهان

انتقال جانبی مواد معدنی و آب در عرض ریشه

مكانیسم باز وبسته شدن روزنه های گیاهی

كلیات ایجاد مكش و صعود شیره خام در گیاهان

طرح جریان توده ای در حركت شیره پرورده

بار گیری ساكارز در آوند آبكشی و مصرف شدن انرژی در این فرایند

بررسی تركیب شیره پرورده با كمك شته

ppt: نوع فایل

سایز:1.93 MB 

تعداد اسلاید:24

قیمت فایل فقط 7,900 تومان

خرید

 

فروشگاه پروژه و مقاله

بازگشت به صفحه اصلی وبلاگ مقاله و پروژه

بازدید : 33 تاریخ : جمعه 05 خرداد 1396 زمان : 22:29 نویسنده : رضا احیایی نظرات ()

پاورپوینت داستان کوتاه انگلیسی

پاورپوینت داستان کوتاه انگلیسی

پاورپوینت داستان کوتاه انگلیسیدسته: زبان خارجی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: ppt
حجم فایل: 274 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 9

پاورپوینت داستان کوتاه انگلیسی دارای 9 اسلاید با ظاهری زیبا ، متفاوت ، مفید، مختصر و قابل ویرایش می باشد قسمتی از متن را ببینید و در صورت تمایل خرید کنید

قیمت فایل فقط 5,900 تومان

خرید

پاورپوینت داستان کوتاه انگلیسی 

 

near his house. He always went there and came home on foot, and he usually got back on time, but last Friday he came home from school late. His mother was in the kitchen, and she saw him and said to him, "Why are you late today, Peter  

 

"My teacher was angry and sent me to the headmaster after our lessons," Peter answered

 

?""To the headmaster?" his mother said. "Why did she send you to him  

 

"Because she asked a question in the class; Peter said, "and none of the children gave her the answer except me."

 

His mother was angry. "But why did the teacher send you to the headmaster then? Why didn"t she send all the other stupid children?" she asked Peter  

یک روز تابستانی، وقتی جهانگردان برای وارد شدن به یک خانه با شکوه صف کشیده بودند، یک آقای مسن به آرامی به نفر پشت سر خود گفت: «یک نگاه به کودکی که جلوی من ایستاده و موهایش را مثل سگ های پشمالو آرایش کرده و شلوار جین آبی پوشیده بینداز. معلوم نیست که دختر است یا پسر؟!» شخص مقابل خشمگینانه جواب داد: «آن بچه دختر است. معلوم است که من باید این را بدانم که او دختر است! چون او دختر خود من است.» شخص مسن برای معذرت خواهی گفت: «لطفا مرا ببخشید آقای محترم! من حتی تصورش را هم نمی کردم که شما پدر آن بچه باشید.» شخص عصبانی که شلوار جین آبی هم پوشیده بود گفت: «نه نیستم! من مادر او هستم!» 

ppt:نوع فایل

سایز:274 KB 

تعداد اسلاید:9

قیمت فایل فقط 5,900 تومان

خرید

 

فروشگاه پروژه و مقاله

بازگشت به صفحه اصلی وبلاگ مقاله و پروژه

بازدید : 37 تاریخ : جمعه 05 خرداد 1396 زمان : 22:26 نویسنده : رضا احیایی نظرات ()

پاورپوینت خرافات

پاورپوینت خرافات

پاورپوینت خرافاتدسته: روان شناسی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: ppt
حجم فایل: 1201 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 33

پاورپوینت دارای 33 اسلاید در مورد خرافات با ظاهری زیبا ، متفاوت ، مفید، مختصر و قابل ویرایش می باشد قسمتی از متن را ببینید و در صورت تمایل خرید کنید

قیمت فایل فقط 8,500 تومان

خرید

پاورپوینت خرافات

 

عناوین:

1.خرافه چیست؟

3.خرافات در ایران

4.خرافه هاب بین المللی

5.فال و فالگیری

خرافات چیست؟

خرافات (جمع واژه عربی خرافه) به معنی اعتقاد غیرمنطقی و ثابت نشده به تأثیر امور ماورای طبیعت در امور طبیعی و به عبارت دیگر، هر نوع پندار عجیب برای مردم عوام است. معمولاً خرافات ریشه در گرایش‌های درونی یا باطنی در زندگی بشر داشته‌اند و به مرور تبدیل به خرافه شده‌اند. آنچه مورد اتفاق فیلسوفان است این است که هیچ تعریف مشخص و همه پسندی دربارهٔ خرافه وجود ندارد و تعریفی که از خرافه به معنای امر موهوم در ذهن مردم است بسیار نا مشخص و گنگ به نظر می‌رسد.

مصطفی فروتن ، روانشناس در خصوص ریشه های خرافات معتقد است: ریشه خرافات در 3 کلمه تعحب (حیرت)، جهل و ترس نهفته است. خرافات پس از قرار گرفتن در رفتار آموخته  شده فرد، آنچه در ذهن می گذرد را به فعل تبدیل می کند. خطر خرافه گرایی این است که موجب بی اختیاری انسان می شود. چرا که یک انسان سنتی همیشه خود را به تقدیر وابسته می داند و گمان می کند که سرنوشت انسان از پیش طراحی شده است. در این خصوص «ریچارد هوگارت» می گوید دنیای تجربه بسیاری از انسان ها با مقام جزئیات آن تابع نقشه مشخصی است. برخی افراد با وجود آن که به خرافات می خندند و خود را از داشتن چنین عقایدی مبری می دانند. به طور کلی به راهی می روند که در همان نقشه مشخص شده است. آنان همان ترجیح بندهای سابق را تکرار می کنند و همان ممنوعیت ها و رخصت ها را همچنان پاک می دارند.

انواع خرافه درایران

 تخم کبوتر و زبان باز کردن کودک

یکی از باورهای نادرست بویژه در قدیمی‌ترها این است که دادن تخم کبوتر به کودک باعث به حرف افتادن او می‌شود یا مشکل لکنت زبان را درمان می‌کند. در حالی که اگر والدین آگاهی و اطلاعات خود را بالا ببرند و با مکانیسم صحبت کردن آشنایی داشته باشند از خوددرمانی‌های اینچنینی پرهیز می‌کنند و به فکر درمان‌های علمی می‌افتند. 

قران و روز های نحس

1- قرآن سخن از روزگار قوم عاد و سرنوشت آن ها می کند. رسولان پروردگار از هر سو به سراغشان رفتند و به خدا پرستی دعوتشان کردند اما "فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِی الْأَرْضِ بِغَیْرِ الْحَقِّ..."  (15، فصلت) و اما عادیان به ناحق در زمین سر برافراشتند و سرانجامِ این سرکشی چنین شد: "فَأَرْسَلْنَا عَلَیْهِمْ رِیحًا صَرْصَرًا فِی أَیَّامٍ نَّحِسَاتٍ لِّنُذِیقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْیِ فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لَا یُنصَرُونَ"  

ppt: نوع فایل

سایز:1.17 MB  

تعداد اسلاید:33

قیمت فایل فقط 8,500 تومان

خرید

 

فروشگاه پروژه و مقاله

بازگشت به صفحه اصلی وبلاگ مقاله و پروژه

بازدید : 45 تاریخ : جمعه 05 خرداد 1396 زمان : 22:24 نویسنده : رضا احیایی نظرات ()

پاورپوینت توضیح هفت سین به زبان انگلیسی

پاورپوینت توضیح هفت سین به زبان انگلیسی

پاورپوینت توضیح هفت سین به زبان انگلیسیدسته: زبان خارجی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: ppt
حجم فایل: 131 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 17

پاورپوینت دارای 17 اسلاید توضیح هفت سین به زبان انگلیسی با ظاهری زیبا ، متفاوت ، مفید، مختصر و قابل ویرایش می باشد قسمتی از متن را ببینید و در صورت تمایل خرید کنید

قیمت فایل فقط 7,000 تومان

خرید

پاورپوینت توضیح هفت سین به زبان انگلیسی

 

A major tradition of Norouz is the setting of the Haft Seen (هفت سین) - the seven 'S's, seven items starting with letter S or "seen" (س) in Persian alphabet), which are seven specific items on a table symbolically corresponding to the seven creations and the seven holy immortals protecting them. Today they are changed and modified but some have kept their symbolism. Every family attempts to set as beautiful a Haft Seen table as they can, as it is not only of special spiritual meaning to them, but also is noticed by visitors to their house during Norouzi visitations and is a reflection 

هفت‌سین

هفت‌سین سفرهای است که ایرانیان و پارسی زبانان هنگام نوروز می‌آرایند. این سفره روی زمین یا روی خوان پایه گذاشته می‌شود. هم وندان خانواده  در زمان گردش سال در کنار سفره هفت‌سین می‌نشینند. دسته‌ای نیز سفره را تا سیزده روز پس از نوروز نگه می‌دارند و در پایان این چرخه، در روز سیزده نوروز، سبزه را به آب می‌سپارند.

سفره هفت‌سین ویژه نوروز نیست و گروهی این سفره یا مانندش را برای جشن زناشویی یا شب چله آماده می‌کنند.

به گفته دانشنامه ایرانیکا، مردمان دیگری که با ایرانیان فرهنگ و آیین‌های میان وند دارند (مانند افغان‌ها، تاجیک‌ها، و ارمنی‌ها) این سفره را می‌چینند و این سفره حتی میان کردها و آذری‌ها (که هر دو از نگاهبانان آیین‌های باستانی ایرانی بوده‌اند) نیز همه گیر نبوده است، هر چند به تازگی سفره هفت‌سین در میان زرتشتیان شهرنشین فراگیر شده است

ppt: نوع فایل

سایز:131 KB 

تعداد اسلاید:17

قیمت فایل فقط 7,000 تومان

خرید

 

فروشگاه پروژه و مقاله

بازگشت به صفحه اصلی وبلاگ مقاله و پروژه

بازدید : 61 تاریخ : جمعه 05 خرداد 1396 زمان : 22:21 نویسنده : رضا احیایی نظرات ()

مفاهیم درآمد و ارزیابی دارائی ها :زمینه تئوریکی برای حسابداری قیمت بازارو اساس

مفاهیم درآمد و ارزیابی دارائی ها :زمینه تئوریکی برای حسابداری قیمت بازارو اساس

مفاهیم درآمد و ارزیابی دارائی ها :زمینه تئوریکی برای حسابداری قیمت بازارو اساسدسته: برنامه نویسی اندروید
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 19 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 25

این تحقیق با فرمت ورد ، قابل ویرایش ، در 25 صفحه تهیه شده استاین تحقیق استانداردهای حسابداری مربوط به ارزیابی دارائی را از لحاظ ثبات رویه با اهداف بیانیه های مالی و مفهوم اندازه گیری درآمد بررسی می کند

قیمت فایل فقط 6,000 تومان

خرید

مفاهیم درآمد و ارزیابی دارائی ها :زمینه تئوریکی برای حسابداری قیمت بازارو اساس

 

تحقیق (MarK-TO-MarKet)

خلاصه مطالب:

این تحقیق استانداردهای حسابداری مربوط به ارزیابی دارائی را از لحاظ ثبات رویه با اهداف بیانیه های مالی و مفهوم اندازه گیری درآمد بررسی می کند. تجزیه و تحلیل مفهومی «درآمد اقتصادی»و «درآمد تحقق یافته » منتهی به ارتباط آخرین مفهوم درآماده کردن سرمایه گذاران با اطلاعات مناسب برای ارزیابی شان از شرکت می گردد. بنابراین مفهوم قدیمی تحقیق یا بازیافت تغییر میکند  تا نیازهای مهم حسابداری بازار به بازار را برآورده سازد . نتیجه یک سرمایه گذاری درمقایسه با انتظارات پیش بینی شده زمانی که از ریسک ذاتی تجاری آزاد می شود ،بطور تحقق یافته تلقی می گردد. درآمد تحقق یافته میزانی را که تاآن حد به نتایج مورد نظر نائل آمده تسخیر میکند . این مفهوم تغییر یافته که در ارزیابی دارائی های تجاری فیزیکی و دارائی مالی بکار میرود ،مطابق با ماهیت سرمایه گذاری طبقه بندی می شود .این تحقیق نشان میدهد که ویژگی های مختلف اندازه گیری طبق مفهوم درآمد تحقق یافته ،سازگار می باشند و به این نتیجه میرسد که یک کاربری ثابت از مفاهیم بنیادی مهمتر از یکنواختی یک ویژگی خاص است.

1 0 مقدمه

ارزیابی دارائی همیشه یک موضوع اساسی درمطالعات استانداردهای حسابداری بوده است زیرا این مسئله دقیقا مربوط به سنجش و افشاءدرآمد حقوقی است.

اصطلاحات «حسابداری بهای تمام شده تاریخی»و «حسابداری ارزش متعارف » حاکی از تمرکز خاص بر ارزیابی دارادئی است ،ازاین حیث که اصول و عقاید پس از مبانی اندازه گیری ذکر می شوند 

نوع فایل:word

سایز:19.8 KB 

تعداد صفحه:25

قیمت فایل فقط 6,000 تومان

خرید

 

فروشگاه پروژه و مقاله

بازگشت به صفحه اصلی وبلاگ مقاله و پروژه

بازدید : 46 تاریخ : جمعه 05 خرداد 1396 زمان : 18:23 نویسنده : رضا احیایی نظرات ()

مدیریت تفکر رازهای موفقیت

مدیریت تفکر رازهای موفقیت

مدیریت تفکر رازهای موفقیتدسته: مدیریت
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 15 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 14

این تحقیق با فرمت ورد ، قابل ویرایش ، در 14 صفحه تهیه شده استانسان قرون وسطایی برای سنگ فیلسوفی جستجو كردكه می توانست اصل فلز را به طلا تغییر شكل دهداغلب مدیران و مؤسسان شركت یك امید مشابه و معمولا بیهوده را دنبال می كنند

قیمت فایل فقط 5,500 تومان

خرید

مدیریت تفکر - رازهای موفقیت


استدلال مدیران

راز موفقیت : به همان اندازه كه قضیه نادرست كریستنسن اثبات می شود،تشخیص راز موفقیت بیشتر از كتاب درسی مدیریت اتخاذ می شود.

نوامبر2003

روبرت هلر

انسان قرون وسطایی برای سنگ فیلسوفی جستجو كردكه می توانست اصل فلز را به طلا تغییر شكل دهد.اغلب مدیران و مؤسسان شركت یك امید مشابه و معمولا بیهوده را دنبال می كنند،اما نیازی نیست كه آن بیهوده باشد،از طریق نتایج شركتها دریك صنعت شناخته می شود.

آنها از فروش درسالهای1994 -1976 شصت و دو میلیون دلاربدست آوردند،قیمت برای رقبایی كه سنگ را نیافته بودند،بیست مرتبه زمان بندی شد.اگرچه كه بقدر كافی متقاعدكننده نیست،فروش در شركت در گروه خسته و كسل تنها یك5/64 میلیون دلاراضافی را میانگین می گیرد : میانگین موفقیت 9/1 بیلیون دلاری – یك تفاوت 29 – رتبه ای است.آمارهای اضافی از كتاب یك مدیریت مشهورو درست نوشته كلیتون ام 0 كریستنسن بدست می آید.

قضیه نادرست مدیریت :

بهرحال تمام كتاب، متقاعد كننده این فرضیه است كه شركتهای بزرگ بر روی این حالت مسدود وقفل هستند. آنها توسط تقاضاهای مشتری و فشارهای رقابتی برای سرمایه گذاری كلان برای نگه داری نیروهای موجود آنها تحت فشار قرارگرفتندو اگر ممكن بود مهارت باید زیاد شود

نوع فایل:word

سایز:15.4 KB 

تعداد صفحه:14

قیمت فایل فقط 5,500 تومان

خرید

 

فروشگاه پروژه و مقاله

بازگشت به صفحه اصلی وبلاگ مقاله و پروژه

بازدید : 56 تاریخ : جمعه 05 خرداد 1396 زمان : 18:9 نویسنده : رضا احیایی نظرات ()

طرح کسب و کار تولید کیک و شیرینی

طرح کسب و کار تولید کیک و شیرینی

طرح کسب و کار تولید کیک و شیرینیدسته: طرح های توجیهی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 81 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 27

این تحقیق با فرمت ورد ، قابل ویرایش ، در 27 صفحه تهیه شده استبا احداث این کارگاه تولیدی کیک و شیرینی در پیشرفت منطقه موثر می باشد و حداقل اشتغال زایی برای 15 نفر صورت می گیرد که این نکته بسیارمهم است و امکان صادرات نیز وجود دارد

قیمت فایل فقط 5,900 تومان

خرید

طرح کسب و کار تولید کیک و شیرینی

 

 

محل اجرای طرح : تهران - نارمک

تاریخ:اسفند 90

1 -بخش معرفی 

الف- نام و نشانی کارآفرین:

حقیقی :

ردیفنام و نام خانوادگیتحصیلاتتجربه 

1کارشناسی

ب- مشخصات محل اجرای طرح :

•استان : تهران

•شهرستان: تهران - نارمک

•بخش: مرکزی 

•ابعاد و مساحت محل اجرای طرح چقدر است؟ 

این طرح در زمینی به طول 400 متر مربع می باشد.

•نزدیکترین شهر و فاصله آن تا محل کسب و کار چقدر است؟

نزدیک ترین شهر اشکنان و فاصله 20 کیلومتر تا محل کسب و کار

آیاامکانات تامین مواداولیه و لوازم در محل وجود دارد؟

امکان تامین مواد اولیه در محل وجود دارد .

•آیاامکانات تامین نیروی کار ماهر در منطقه وجود دارد؟

امکان تامین نیروی کار در منطقه وجود دارد .

ترسیم کروکی زمین محل استقرار کسب و کار 

 

و-میزان اشتغال زایی طرح (پیش بینی ):

حداقل نیاز به کارگر ساده 5 نفرو کارگر ماه 10 نفر می باشد جمعاً 15 نفر

2- خلاصه مدیریتی یااجرایی 

با احداث این کارگاه تولیدی کیک و شیرینی در پیشرفت منطقه موثر می باشد و حداقل اشتغال زایی برای 15 نفر صورت می گیرد که این نکته بسیارمهم است و امکان صادرات نیز وجود دارد (صادرات به کشورهای همسایه)و می توانیم سالیانه میزان تولید را افزایش دهیم و با گسترش این کارها می توان فرهنگ جدید به این منطقه آورد  

3- تجزیه و تحلیل شغل

  الف – تجزیه و تحلیل محیطی 

•محیط كسب و كار 

برای احداث این کارگاه مورد حمایت از طریق دولت خواهیم شد و با ارائه خدماتی مثل سرویس رفت و برگشت برای کارکنان و همچنین کنترل بهداشت از طریق کارکنان محیط و همچنین آگاهی از سلامت کامل کارکنان کارگاه از طریق آزمایش 

•فرهنگ (اعتقادات مذهبی ،فرهنگ مصرف ،آداب و رسوم )

کاملا در محل کسب و کار به فرهنگ آشنایی دارم و آن محل محصولات و تولیدات مارا خواهند پذیرفت و همچنین اکثریت جمعیت جوان هستند و این خود فرصت مناسبی برای راه انداختن کارگاه و فرهنگی که مانع ایجاد این کسب و کار شود و این منطقه وجود ندارد 

•اقتصاد 

در راه اندازی این کارگاه تا جایی که یک مشتری با توان مالی کم هم می تواند از محصولات ما خرید کند و لذا قیمت محصولات با توان مالی مشتریان مناسب است .

•تغییرات جمعیتی 

افزایش جمعیت در راه اندازی این کارگاه بسیار مهم و تاثیر خوب و قابل ملاحظه ای در تولید این محصول خواهد داشت و با توجه به اینکه در این منطقه چند دانشگاه و دانشجویان زیادی وجود دارند مسلما در خرید این محصولات بی تاثیر نخواهد بود 

نوع فایل:word

سایز:81.9 KB 

تعداد صفحه:27

قیمت فایل فقط 5,900 تومان

خرید

 

فروشگاه پروژه و مقاله

بازگشت به صفحه اصلی وبلاگ مقاله و پروژه

بازدید : 59 تاریخ : جمعه 05 خرداد 1396 زمان : 18:3 نویسنده : رضا احیایی نظرات ()

آزمون و پرسشنامه هوش هیجانی

آزمون و پرسشنامه هوش هیجانی

آزمون و پرسشنامه هوش هیجانیدسته: روان شناسی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 102 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 12

آزمون هوش هیجانی توسط دکتر تراویس برادبری و دکتر جین گریوز تدوین شده است و توسطه مهدی گنجی ترجمه و کار هنجاریابی این آزمون در ایران توسط دکتر حمزه گنجی انجام گرفته استاین تحقیق با فرمت ورد ، قابل ویرایش ، در 12 صفحه تهیه شده است

قیمت فایل فقط 5,900 تومان

خرید

آزمون و پرسشنامه هوش هیجانی

 

 آزمونهای روانی(آزمون هوش هیجانی- غلامحیدر نیکخو)

1- مقدمه

این آزمون توسط دکتر تراویس برادبری و دکتر جین گریوز تدوین شده است. و توسطه مهدی گنجی ترجمه و کار هنجاریابی این آزمون در ایران توسط دکتر حمزه گنجی انجام گرفته است.

روایی و اعتبار

آلفای کرونباخ آن 88/0 می باشد.

بیانگر قدرت درک و توان واکنش اثر بخش افراد است که در روابط اجتماعی و در بده بستان های روانی و عاطفی در شرایط خاص چه عملی مناسب و چه عملی نامناسب است. هوش هیجانی نوعی استعداد عاطفی است که تعیین می کند از مهارت های خود چگونه به بهترین نحو ممکن استفاده کنیم و حتی کمک می کند خرد را در مسیری درست به کار گیریم. هسته هوش بین فردی ابتدا توانایی درک و سپس ارائه پاسخ مناسب به روحیات و خلق و خو و انگیزش ها و خواسته های افراد دیگر است.

در هوش هیجانی بالاترین نمره 100 می باشد و 4 خرده ازمون می باشد

( جهت نمره گذاری نگاه کنید به کتاب  آزمون هوش هیجانی تراویس برادبری و جین گریوز ترجمه مهدی گنجی  انتشارات نشر ساولان)

2- آزمونها

1-2- خود آگاهی

خودآگاهی هیجانی: توانایی آگاه بودن وفهم احساس خود. خودابرازی: توانایی ابراز احساسات، باورها و افکار صریح و دفاع از مهارت های سازنده و برحق خود. عزت نفس: توانایی آگاه بودن از ادراک خود، پذیرش خود و احترام به خود .استقلال: توانایی هدایت افکار و اعمال خود و آزاد بودن از تمایلات هیجانی. خود شکوفایی: توانایی درک ظرفیت های بالقوه و انجام چیزی که می توان انجام داد، تلاش برای انجام دادن و لذت بردن.(سئواات 1تا6)

2-2- خود مدیریتی

پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-28)[1]

لطفا" سوالات زیر را بدقت مطالعه و در هر مورد گزینه ای را كه فكر می كنید با وضعیت كنونی شما (از یك ماه پیش تا كنون) مطابقت دارد مشخص كنید . 

1- آیا از یكماه گذشته تا به امروز احساس كرده اید كه كاملا" خوب و سالم هستید ؟ الف: اصلاً ب: در حد معمول ج: بیش از حد معمول د: به مراتب بیشتر از حد معمول 

2- آیا از یكماه گذشته تا به امروز احساس كرده اید كه به داروی تقویتی نیاز دارید ؟ الف: اصلاً ب: در حد معمول ج: بیش از حد معمول د: به مراتب بیشتر از حد معمول 

3- آیا از یكماه گذشته تا به امروز احساس ضعف و سستی كرده اید ؟ الف: اصلاً ب: در حد معمول ج: بیش از حد معمول د: به مراتب بیشتر از حد معمول 

4- آیا از یكماه گذشته تا به امروز احساس كرده اید كه بیمار هستید ؟ الف: اصلاً ب: در حد معمول ج: بیش از حد معمول د: به مراتب بیشتر از حد معمول 

5- آیا از یكماه گذشته تا به امروز سر درد داشته اید ؟ الف: اصلاً ب: در حد معمول ج: بیش از حد معمول د: به مراتب بیشتر از حد معمول 

6- آیا از یكماه گذشته تا به امروز احساس كرده اید كه سرتان را محكم با چیزی مثل دستمال بسته اید یا اینكه فشاری به سرتان وارد می شود ؟ 

الف: اصلاً ب: در حد معمول ج: بیش از حد معمول د: به مراتب بیشتر از حد معمول 

نوع فایل:word

سایز:102 KB  

تعداد صفحه:12

قیمت فایل فقط 5,900 تومان

خرید

 

فروشگاه پروژه و مقاله

بازگشت به صفحه اصلی وبلاگ مقاله و پروژه

بازدید : 65 تاریخ : جمعه 05 خرداد 1396 زمان : 18:1 نویسنده : رضا احیایی نظرات ()

هوش هیجانی 2

هوش هیجانی 2

هوش هیجانی 2دسته: روان شناسی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 431 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 40

بررسی میزان هوش بهر نام گلمن با طرح نظریه ی هوش عاطفی این تنها ملاک را کم رنگ کرد و نقش احساسات و هیجانات رانیز یکی از عوامل موثر در رفتار دانست این تحقیق با فرمت ورد ، قابل ویرایش ، در 40صفحه تهیه شده است

قیمت فایل فقط 6,900 تومان

خرید

هوش هیجانی 2

 

هوش هیجانی 

چکیده:

قبلا تنها ملاک ارزیابی توانایی و استعداد افراد، بررسی میزان هوش بهر IQ آنان بود تا شخصی به نام گلمن با طرح نظریه ی هوش عاطفی این تنها ملاک را کم رنگ کرد و نقش احساسات و هیجانات رانیز یکی از عوامل موثر در رفتار دانست که شناخت و کنترل آن می توانست مهم ترین عامل در داشتن زندگی بهتر باشد. در این راستا شخصی به نام گاردنر هوش افراد را با بررسی رفتار افراد مختلف به هوش های چند گانه تقسیم کرد و آن را باتوجه به استعداد هر یک نام گذاری کرد.

هدف:

در این مقاله تلاش شده است تا ضمن معرفی هریک از هوش های (IQ، EQ،MI) به شناخت راهکارهای عملی هوش هیجانی و هوش های چند گانه گاردنر بپردازد تا ضمن آگاهی از مبانی و اصول به رشد و ارتقا آن در رفتار دانش آموزان دست یابد. 

از میان همه‌ی جنبه‌های روان شناسی، هیچ جنبه‌ای در محدوده‌ی آموزش و پرورش بیش از هوش مورد توجه نبوده است. جست‌وجو و یافتن دلیلی برای این موضوع چندان دشوار نیست. اگر هوش را توانایی دیدن رابطه‌ها و استفاده از این توانایی در حل مسائل تعریف کنیم می‌بینیم اکثر جنبه‌های کار رسمی در مدرسه به نحوی تحت تاثیر آن قرار دارد. این واقعیت را نیز باید افزود که هوش بالا یا پایین می‌تواند معنای اجتماعی و شغلی مهمی داشته باشد و تعجب آور نیست که والدین و معلمان توجه زیادی به این موضوع دارند. احتمالا بسیاری از اشتباهات و درک غلط ها در مورد ماهیت هوش و سنجش آن ناشی از همین توجه بسیار زیاد به آن است و برخی از این اشتباهات می‌تواند به نحو مؤثری به پیشرفت آموزشی کودک آسیب بزند. (فونتانا،1382

تاریخچه ای ازتعاریف سنتی هوش

مفهوم هوش، تاریخی طولانی دارد، شاید به اندازة خود انسان قدمت داشته باشد. حتی قدیمی‌ترین داستان های مکتوب در تاریخ بشری، مثل حماسة گیلگمش، بعضی قهرمانان داستان را «عاقل» و بعضی دیگر را، برای این که مؤدب باشیم، کمتر عاقل توصیف کرده‌اند. داستان های انجیل از باهوشی نمونه‌های بسیار واضحی ارایه می‌دهند، مثل حضرت سلیمان، نمونه‌های حماقت را هم آورده‌اند، مثل حماقت همسایه‌های نوح و فرعون های مصر. به نظر می‌رسد که ما انسان ها، مدت هاست این عقیده را پذیرفته‌ایم که بعضی مردم در تصمیم‌گیری بهتر از بقیه هستند

نوع فایل:word

سایز:431 KB 

تعداد صفحه:40

قیمت فایل فقط 6,900 تومان

خرید

 

فروشگاه پروژه و مقاله

بازگشت به صفحه اصلی وبلاگ مقاله و پروژه

بازدید : 35 تاریخ : جمعه 05 خرداد 1396 زمان : 17:58 نویسنده : رضا احیایی نظرات ()

حقایق در مورد کسب

حقایق در مورد کسب

حقایق در مورد کسبدسته: مدیریت
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 242 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 30

این تحقیق با فرمت ورد ، قابل ویرایش ، در 30 صفحه تهیه شده استدر سال 1984 هیئت استانداردهای سود دولت (کسب ) بر طبق شالوده سود مالی(فاف) تشكیل شد تا استاندارد های آن گزارش های آمادگی ظاهری مالی این را هدایت می كنند

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

خرید

حقایق در مورد کسب

 

در سال 1984 هیئت استانداردهای سود دولت (کسب ) بر طبق شالوده سود مالی(فاف) تشكیل شد تا استاندارد های آن گزارش های آمادگی ظاهری مالی این را هدایت می كنند. شالوده ، برای انتخایب اعضای کسب و هیئت مشاور مسئول است. و برای فالیتهای آنها و تمرین و توجه كلی آنها به استثنای قطعنامه مسائل فنی گسب تأمین بودجه می كند. وظیفة گسب مهم است زیرا گزارش ظاهری مالی میتواند مسئولیت مالی را نسبت به مردم شرح دهد و اساس سرمایه گذاری ، اعتبار و بسیاری از قانونگذاران و تصمیمات منظم و با قاعده می باشد.

 مأموریت هیأت استاندارد های سود دولت 

مأموریت هیئت استانداردهای سود دولت این است كه استانداردهای سود دولت محلی و كشوری و گزارشات مالی را كخ بصورت زیر خواهد بود ، تأیید و اصلاح كند.

ـ اطلاعات سودمند را برای استفاده كنندگان گزارشات مالی باعث می‌شود.

ـ عموم را راهنمایی و تعلیم و تربیت می‌كند كه این شامل تولید كنندگان، حسابرسان و استفاده كنندگان گزارشات مالی می‌باشد كاربردها و استفاده كنندگان سود دولتی و گزارش مالی

استانداردهای مالی و سود برای عملكرد موثر و قابل اجرای سیستم دموكراتیك دولت ضروری هستند.

ـ گزارش مالی یك نقش مهم را در انجام وظیفه دولت ایفا می‌كند تا آشكارا پاسخگو باشد.

ـ گزارش مالی دولتهای محلی و كشوری عادتا مسئولیت را ارزیابی می‌كنند و تصمیمات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی اتخاذ می‌كنند.

گزارشات مالی اولین استفاده كنندگان دولت محلی و كشوری موارد زیر می‌باشد.

ـ دولت ابتدا در مقابل شهروندان خود مسئول است.

ـ بطور مستقیم نمایندة شهروندان، قانونگذار و هیئت مراقب می‌باشد و

ـ بودجه دولت را تهیه می‌كند یا در فرآیندهای دارایی، مالیات دهندگان، دولتهای دیگر، سرمایه‌گذاران، اعتبار دهندگان، دادن تعهدات مالی و متخصص تجزیه شركت و دخالت می‌كند.

کسب شماره 34چیست؟

در ژانویه 1999 هئیت استانداردهای حسابداری دولتی (گسب)كه كل اصول پذیرفته شده حسابداری (قوانین مالی گزارش شده) برای تمام دولتها وحكومتهای محلی قرار میدهد. اكثر تغییرات فراگیر درگزارشات مالی در سابقه اش پذیرفته است.

به عنوان گزارش شماره 34 شناخته شده است : صورت حسابهای مالی اصلی –تحلیل وبحث مدیریت برای دولتها وحكومتهای محلی – این بازنگری اساسی از مدل كزارشات مالی را ارائه می دهدكه از سال 1979 منعقد شده است در حالی كه دچار تغییرات مهمی شده است. (این گزارش در 4-3 صفحه قرار گرفته است)

و موارداصلی ذكر شده در آن عبارتنداز:

نوع فایل:word

سایز:242 KB 

تعداد صفحه:30

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

خرید

 

فروشگاه پروژه و مقاله

بازگشت به صفحه اصلی وبلاگ مقاله و پروژه

بازدید : 49 تاریخ : جمعه 05 خرداد 1396 زمان : 16:59 نویسنده : رضا احیایی نظرات ()

پاورپوینت مورفولوژی ریشه

پاورپوینت مورفولوژی ریشه

پاورپوینت مورفولوژی ریشهدسته: زیست شناسی
بازدید: 3 بار
فرمت فایل: ppt
حجم فایل: 2542 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 12

پاورپوینت مورفولوژی ریشه دارای 12 اسلاید با ظاهری زیبا ، متفاوت ، مفید، مختصر و قابل ویرایش می باشد قسمتی از متن را ببینید و در صورت تمایل خرید کنید

قیمت فایل فقط 6,900 تومان

خرید

پاورپوینت مورفولوژی ریشه

 

ریشه Root:

عضوی از گیاه است که معمولاً در خاک قرار گرفته واملاح محلول در آب را از زمین برای گیاه جذب می‌کند.

برش عرضی ریشه شامل:

- بشره یا روپوست

- پوست اولیه

- آوند آبکش

- آوند چوبی

- لایه زاینده (کامبیوم)

- درون پوست

- دایره محیطیه

- ریشه های موئین

وظایف ریشه: 

1- تثبیت گیاه در خاك

2- جذب آب و املاح

3- انتقال مواد

4- ذخیره مواد

انواع ریشه از نظر منشا:

1) ریشه های حقیقی (True Root):

ریشه هایی که از رشد ریشه چه جنینی منشا گرفته اند.

2) ریشه نابجا (Adventitious Root):

اگر ریشه ظاهر شده در گیاه ، حاصل از رشد ریشه‌چه گیاهک نبوده ، یا روی اندامهای دیگر نظیر ساقه ، برگ ، لپه‌ها و حتی پوشش گل پیدا شود، آن را ریشه نابجا می‌گویند.

انواع سیستم های ریشه ای:

1) سیستم ریشه راست  (Tap Root System)

       بیشتر در دولپه ای ها دیده می شود در این سیستم گیاه دارای یک ریشه اصلی است که در روی آن چند ریشه فرعی تولید می شود .

2) سیستم ریشه افشان ( Fibrous Root System)

 بیشتر در تک لپه ایها دیده می شود در این سیستم ریشه اولیه بزودی از رشد باز می ماند و چندین ریشه دیگر که منشا آنها غیر از ریشه چه جنینی است جایگزین آن می شوند لذا گیاه دارای چندین ریشه بوده که هر کدام دارای ریشه های فرعی فراوان می باشند .

ppt: نوع فایل

سایز:2.48 MB 

تعداد اسلاید:12

قیمت فایل فقط 6,900 تومان

خرید

 

فروشگاه پروژه و مقاله

بازگشت به صفحه اصلی وبلاگ مقاله و پروژه

بازدید : 72 تاریخ : پنجشنبه 04 خرداد 1396 زمان : 21:40 نویسنده : رضا احیایی نظرات ()

پاورپوینت عربی سال دوم تجربی درس هشتم

پاورپوینت عربی سال دوم تجربی درس هشتم

پاورپوینت عربی سال دوم تجربی درس هشتمدسته: کتاب ، مقاله و جزوه
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: ppt
حجم فایل: 5155 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 19

پاورپوینت عربی سال دوم تجربی درس هشتم دارای 19اسلاید (ویژه رشته های مهندسی کامپیوتر) با ظاهری زیبا ، متفاوت ، مفید، مختصر و قابل ویرایش می باشد قسمتی از متن را ببینید و در صورت تمایل خرید کنید

قیمت فایل فقط 7,500 تومان

خرید

پاورپوینت عربی سال دوم تجربی درس هشتم

 

الشّابُّ الْبَطَلُ  ((جوان شجاع_قهرمان_))

مسرَحیّة:نمایشنامه

اَلشَّخْصیّاتُ : حَنْظَلَةُ، أبو عامرٍ (والِد حَنْظَلَة)، عبدُاللّهِ بْنُ أبَىٍّ ( کبیـرُ الْمُنافقیـنَ )،و جَمعٌ مِنَ الصَّحابةِ.

شخصیتها : حنظله ، ابو عامر ( پدر حنظله ) ، عبدالله بن أبـﯽ ( سر دسته ﻯ منافقان ) و گروهـﯽ از صحابه .

اَلْمشهدُ الأوّلُ: صحنه ﻯ اول :

أبو عامر: سُلِبَتْ قُدرتُنا ...! ماذا نَفْعَلُ ؟!  یا ولَدى! إلـی مَتـی هذا الْعِنادُ ؟! لایُؤَیَّدُ کلامُ محمَّدٍ ...!

ابو عامر : قدرت از ما سلب شد . چه کنیم ؟ پسرم ! دشمنـﯽ تا کـﯽ ؟ سخن محمد (ص ) تأیید نمـﯽ شود

لا یَظْفَرُ هذا الْیتیمُ ....!لاتَتْرُکْ دینَ آبائِکَ ! حنظلة : یا أبَتِ ! ماذا تَطْلُبُ مِنّـى ؟!أتَطْلُبُ عبادةَ الأصْنامِ و السّکوتَ أمامَ ظلمِ الظّالِمیـنَ و تفاخُرَهُم علـی الْفقراءِ....... و أکْلَهُم مالَ الْحرامِ ....! لا ....لا...هذا أمرٌ لایُقْبَلُ  این یتیم پیروز نمـﯽ گردد . دین پدرانت را رها مکن . حنظله : پدر ! از من چه مـﯽ خواهـﯽ ؟ آیا پرستش بتها و سکوت در برابر ظلم ستمگران و فخر فروشیــشـان  در برابر فـقـیران و حرام خواریشان را مـﯽ خواهـﯽ ؟ نه .. نه .. این امر پذیرفته نمیشود. إنَّک لَوَلَدٌ عاقٌّ !یا والدﻯ ! لا طاعـﺔَ لِمخلوقٍ فـﻰ معصیةِ الْخالقِ! - مسلماً تو فرزند نفرین شده ا ﻯ هستـﯽ .- ای پدرم! هیچ اطاعتـﯽ براﻯ آفریده ، در معصیت آفریدگار نیست. قال اللّهُ تبارَک و تَعالـی﴿ و إنْ جاهَداکَ لِتُشْرِکَ بـى مالَیسَ لکَ به علمٌ فَلا تُطِعْهُما﴾ خداوند که بزرگ و بلند مرتبه است ، فرمود : « و اگر آن دو( پدر و مادر ) تلاش کنند تا در آنچه که به آن آگاهـﯽ ندارﻯ ، به من شرک ورزﻯ ، پس  از آن دو اطاعت مکن . »

فعل از نظر مشخّص بودن و نبودن فاعِل آن دو نوع است: 

فعل معلوم و فعل مجهول.

فعل معلوم: فعلی است كه فاعِل آن معلوم و مشخّص است که در عربی، به

آن مبنی للمعلوم می گویند.

فعل مجهول: فعلی است كه فاعلِ آن مجهول و نا مشخّص است که در عربی، به

آن مبنی للمجهول می گویند.

در زبان فارسی برای تبدیل فعل معلوم به مجهول از فعل شد كمك می گیریم. 

مثال: پروین جایزه ای گرفت. جایزه ای گرفته شد.                       (ماضی)

كورش یك كاردستی می سازد. یك كاردستی ساخته می شود.(مضارع)

ppt: نوع فایل

سایز:5.03 MB 

تعداد اسلاید:19

قیمت فایل فقط 7,500 تومان

خرید

 

فروشگاه پروژه و مقاله

بازگشت به صفحه اصلی وبلاگ مقاله و پروژه

بازدید : 47 تاریخ : پنجشنبه 04 خرداد 1396 زمان : 21:33 نویسنده : رضا احیایی نظرات ()

پاورپوینت زیست دوم تجربی فصل دوم (كلروپلاست ،میتوكندری، راههای عبور مواد از غشاء)

پاورپوینت زیست دوم تجربی فصل دوم (كلروپلاست ،میتوكندری، راههای عبور مواد از غشاء)

پاورپوینت زیست دوم تجربی فصل دوم (كلروپلاست ،میتوكندری، راههای عبور مواد از غشاء)دسته: زیست شناسی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: ppt
حجم فایل: 1303 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 20

پاورپوینت دارای 20اسلاید در مورد كلروپلاست ،میتوكندری، راههای عبور مواد از غشاء با ظاهری زیبا ، متفاوت ، مفید، مختصر و قابل ویرایش می باشد قسمتی از متن را ببینید و در صورت تمایل خرید کنید

قیمت فایل فقط 7,500 تومان

خرید

پاورپوینت زیست دوم تجربی فصل دوم (كلروپلاست ،میتوكندری، راههای عبور مواد از غشاء)

 

هدفهای رفتاری

از دانش آموزان انتظار میرود پس از مطالعه وبحث وآزمایش بتوانند:

1-ساختارواجزای درونی كلروپلاست ومیتوكندری را در یك شكل نام گذاری كنند.

2-وظایف كلروپلاست ومیتوكندری را در سلول شرح دهند.

3-تفاوتهای این دو اندامك را توضیح دهند.

4-راههای عبور مواد از غشاء رانام ببرند.

5- راههای عبور مواد از غشاء را مقایسه وتفاوت آنها را به دقت بیان كنند.

6-از انواع مواد مورد نیاز سلول فهرستی تهیه كرده وراه عبورهر یك از آنها را به دقت تعیین كنند.

تفاوت كلروپلاست ومیتوكندری در تبدیل انرژی چیست؟

مشخص ترین ویژگی ساختاری غشای داخلی میتوكندری كه اهمیت زیادی درواكنش های تنفسی دارد،كدام است؟ كنكور80

1)داشتن كیسه های پهن به نام تیلاكوئید

2) تا خوردگیهای متعدد به نام كریستا

3)دارا بودن ماده ای به نام گلیكوپروتئین

4)تماس آن با ماتریكس

 

راههای عبور مواد ازغشای سلول:

                      1- انتشار 

                      2- انتشار تسهیل شده

                     3- انتقال فعال

                     4-آندوسیتوز

                     5-اگزوسیتوز 

                     6- اسمز

ppt: نوع فایل

سایز:1.27 MB 

 تعداد اسلاید:20

قیمت فایل فقط 7,500 تومان

خرید

 

فروشگاه پروژه و مقاله

بازگشت به صفحه اصلی وبلاگ مقاله و پروژه

بازدید : 33 تاریخ : پنجشنبه 04 خرداد 1396 زمان : 17:38 نویسنده : رضا احیایی نظرات ()
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز

آمار سایت
 • کل مطالب : 16065
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 3
 • تعداد اعضا : 0
 • آی پی امروز : 59
 • آی پی دیروز : 153
 • بازدید امروز : 1,526
 • باردید دیروز : 3,017
 • گوگل امروز : 2
 • گوگل دیروز : 24
 • بازدید هفته : 10,054
 • بازدید ماه : 69,000
 • بازدید سال : 69,000
 • بازدید کلی : 1,087,797
 • مطالب